היום ה-18 במאי , 2022

Select your Top Menu from wp menus

'הזוהר' זוהר

העיסוק בגאולה ובאחרית הימים ביהדות, החלה עוד מימי יציאת מצרים. מאז ומתמיד, בכל יום אנו היהודים מחכים ומצפים לגאולה ונראה כי לפי כל הסימנים היא מתקרבת בצעדי ענק, ובכלל יכול להיות שאנחנו כבר עמוק בפנים. עם זאת, נראה כי הרוב המכריע בארץ עדיין דואג לפנסיה שלו, ומסתכל קדימה לשנים הבאות כדי לתכנן ולדאוג שהם יהיו ויתקיימו בדיוק כמו שהוא חפץ. דבר כמובן שלא סותר את האמונה שבכל רגע זה יקרה.
ישנם רבנים וקהילות בעם שמודאגים מהמצב הקיים ומתבססים על פי מקורות העבר, וחוזים שבעתיד תפרוץ מלחמה כוללת, הכוללת נפילת טילים, פצצת אטום וכו'. אחד מהם הוא הרב אמנון יצחק שלאורך שנים מוסר בדרשותיו את הנבואות האלה שמבוססות על פי מקורות ביהדות. מלבד הרב אמנון יצחק ישנם עוד המון רבנים שאולי לא מפיצים את הנושא הזה ברבים בשל חשש לבהלה, אך טוענים כי זו המציאות וכי בסוף נצטרך להיגאל שנית עפ"י מה שכבר נקבע בעבר. כמובן שהנושא אינו פשוט והמקום כאן קצר מכדי לפרט עליו, אך צריך לזכור ולדעת שמדובר שהכוונה היא למלחמת גוג ומגוג, וכן לעידן חדש ואחר בעולם.

מפעל שלם לקריאת הזוהר

בשנים האחרונות התעוררה תנועה גדולה של מספר ארגונים ואיגודים הקוראים לעם ישראל לשוב בתשובה, וכן להתאחד לקריאה משותפת ב'זוהר', מה שיביא ויחיש את ביאת המשיח.
את דבריהם וטענתם קשה מאוד לסתור, שכן הם מבוססים עפ"י דבריהם של גדולי היהדות, ומצוטטים מגדולי עולם לאורך כל הדורות.
האדמו"ר מהאלמין, רבי שלום יהודה גרוס שליט"א  ביקר אצל הצדיק המקובל רבי יששכר בניהו שמואלי שליט"א (ראש שיבת המקובלים), וביחד יזמו קריאה משותפת בה נכתב "יהודים יקרים הצטרפו למבצע שירעיד את השמים, פצצת אטום הכי הגדולה בעולם שתציל את עם ישראל", כך הם מכנים את המבצע שעד כה מפתיע בהצלחתו גם את יוזמיו. המבצע המתוכנן הוא, קריאה ולימוד של ה'זוהר' לכל היהודים בעולם. עד כה התאחדו כוללים ומוסדות רבים לכך, בנוסף כ-70,000 יהודים שהתאחדו לצורך קריאה של 1000 פעמים (סיומים) של ה'זוהר' מידי בכל חודש (כל אחד לומד 4.5 דקות ביום בסה"כ).

בקונטרסים שמופצים לאחרונה מוסבר כי מעלת לימוד הזוהר גדולה לעין שיעור, וכי ישנן סגולות רבות שיכולות להגיע רק על ידי לימוד הזוהר. בנוסף נכתב כי חייב להפיץ ולחייב בכוללים ללמוד את הזוהר הקודש מידי יום ביומו, דבר שימנע מעם ישראל מחלות קשות, אסונות למיניהם, תאונות דרכים וכדומה. "אין דבר בעולם שלא אפשר לפעול בו על ידי לימוד ה'זוהר' הקדוש, כי לימוד זה עושה נחת רוח הגדול ביותר בשמים, כי בכוחו לברר ניצוצות הקדושה מתוך הקליפות ולקרב את הגאולה, וכידוע כל עיכוב הגאולה הוא היות ואותם הנשמות דורשות להוציא אותם מתוך הקליפות וכן כל הייסורים ר"ל שבאים מחמת זה, ועל ידי לימוד הזוה"ק יכול לברר ניצוצות הקדושה ולהמשיך ברכה וקדושה על עם ישראל", נכתב. ואם כל זה לא מספיק, אז מוסיף הרב בניהו יששכר שמואלי "ואפילו ילדים קטנים בת"ת תינוקות של בית רבן צריכים לעסוק בזוה"ק לא לפחד, ואפילו נשים צדקניות יגרסו בזוה"ק ויבא מזה רק טוב, והיה זה שלום אמן".

 

ניסים ונפלאות

המקובל רבי ניסים פרץ כתב: "הרשב"י מבטיח שבדור של משיח אפילו תינוקות של בית רבן ידעו סודות התורה. רציתי לספר לכם שראיתי הספר זוהר תורה שהוציא המקובל הגה"צ רבי יודל ראזנבערג זי"ע וראיתיו והנה זה דפוס ישן וקשה ללמוד מתוכו, וחשבתי מי הוא זה שיהיה לו הזכות להוציא לאור את הספר הזה לאור, כדי שיוכלו ללמדו עמו בחשק גדול, אך מלאכת הדפוס צריכה כתפיים רחבות לסבול עול החובות, וגם קשה מאוד להדפיס מחדש את כל הספר ולהגיהו, ושמועה טובה שמעתי לאחרונה שהינכם עוסקים בהדפסתו מחדש באותיות מחכימות ולחלקו ולהפיצו בישראל, ובחסדי שמים כבר יצא לאור זוהר תורה על כל ספר בראשית, מאוד שמח ליבי ויגל כבודי על זה, ומאוד נחוץ שיוכל כל אחד ללמוד ולהבין קטעים מזוהר הקדוש ראיתי ואחזה את עמלכם הרב והעבודה הקשה בההדרת הספר מחדש ובחלוקת קטעים ובעשיית כותרות כדי שיוכל כל אחד ואחד למצוא את מבוקשו ולטעום מעץ החיים, שבזה תתקיים נבואת הרשב"י שבדור של משיח אפילו תינוקות של בית רבן ידעו סודות התורה, למען ילמדו מנער ועד זקן מדן ועד באר שבע, ובכך נזכה ברצות ה' להיות כדורו של חזקיהו המלך (ב"ק י"ד.)

 

כל סיום זוהר הקדוש הוא קירוב הגאולה

עד כה, לימוד הזוהר וקריאת הזוהר "הפחידה" חלקים רבים מאיתנו, שכן שמענו על כמה שכבר "השתגעו" מהלימוד, אך צריך לזכור שהכוונה ללימוד כאן היא גריסה (קריאה ללא הבנה) של הזוהר או לימוד הפירושים הפשוטים (כמו פרשת שבוע וכו') של הזוהר. הבעיה שיכולה להיווצר מכך היא קריאה ו"פגישה" עם חומרים לא רצויים, מסולפים ומשונים (כמו של מרכז הקבלה העולמית של הדר' ברג) או כניסה לכל מיני אתרי אינטרנט קיקיוניים שמשנים את הפירושים עפ"י צרכיהם. לכן, בימים הקרובים יחולקו חוברות וקונטרסים ללימוד הזוהר של "מפעל הזוהר העולמי", שמהם ניתן ללמוד בצורה בטוחה ומועילה.

כל יהודי שילמד ויקרא את הזוהר מוסיף עוד בורג במכונה החשובה הזו להצלת עם ישראל וכי וודאי שלמוד הזוהר הוא תיקון השכינה להוציא אותה מהגלות, ופשוט כי כל סיום זוהר הקדוש הוא קירוב הגאולה. ולכן צריך לראות שיתרבו סיומי זוהר לאלפים ורבבות עד אין מספר, ואין ספק כי על ידי זה שמחלקים כל כך הרבה ספרי הזהר בחינם ממש, ודואגים שזה יגיע לכל ישוב נידח, על ידי זה יתווספו סיומים הרבה לזוהר הקדוש, וזה יקרב את הגאולה.

ולמותר להאריך בדבר הסכנה הרובץ על ארצנו הקדושה, שמכל צד יש אויבים שרוצים להשמידו (שוב).

 

הנה ציטוט חשוב להבנה וחידוד של הנושא:

"גדולי הרבנים, קמים ומתאחדים יחדיו, להציל את עם ישראל מגזרות קשות של פצצת אטום, והם יוצאים בקריאה קדושה ונרגשת, להעיר את עם ישראל מתרדמתו, לבקש מכל יהודי ויהודי לקרוא את הזוהר הקדוש, ובכך הם מקיימים את עצת המקובלים, ובפרט של המקובל האלוקי של דורנו בעל הסולם, שהלך וזעק בפני ראשי ישיבות באירופה, על הסדרת לימוד הוזהר הקדוש, על מנת לבטל את גזרת השואה, אולם לא שעו לקריאתו והנורא מכל קרה, השואה. בואו לא נהיה שאננים ונשמע לעצת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, שבזכות הזוהר יצא עם ישראל מהגלות ברחמים".

 

לסיכום

למרות הדברים שנכתבו כאן צריך לזכור כמה דברים. לימוד וקריאת הזוהר אינו העיקר ואינו התכלית, שכן העיקר הוא לימוד התורה וההלכות שמביאות לידי מעשה, וכן קריאת הזוהר הינה "תוספת" קדושה מאוד שיכולה להשפיע רבות, אך עדיין עיקר עבודתו של האדם היא לימוד התורה, עבודת המידות וכו'. בנוסף, מומלץ לא ללמוד לבד את הזוהר, ולא לקחת יוזמות כאלה ואחרות ללימוד אלא לגשת לתלמיד חכם מובהק (לא אחד שחזר בתשובה רק לפני 10 שנים כמובן) וללמוד ולהתייעץ איתו לגבי התכנים, הכדאיות והעמקת הלימוד. קריאה מועילה.

 

פהשקווילים

– היום בערב, ערב פרשת "בשלח", חוויה לאוזן ולנפש, ערב בקשות ופיוט "שירה חדשה שיבחו גאולים" יערך בבית כנסת ובית מדרש "תפילה למשה" שברחוב המחתרת בשעה 20:30 בערב. בהשתתפות הפייטנים: הרב יצחק קקון הי"ו (ראש המועצה דתית ק. שמונה), ר' אוחיון יצחק הי"ו, ותלמידיו (מהחוג לפיוט שליד עמותת "מערת עדולם"), ר' אוחיון חנניא הי"ו.
 את הערב יכבד בנוכחותו: המרא דאתרא הרה"ג שלום לוי שליט"א. יוגש כיבוד מפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. עזרת נשים פתוחה.

– שיעור התורה של הרב שלום לוי שליט"א בנושא ספר "הכוזרי" הוקדם לשעה 19:00 (במקום 20:00) בימי שלישי.

 

 

 

 

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad