היום ה-11 במאי , 2022

Select your Top Menu from wp menus

המפרק הזמני: עיריית קריית שמונה בחרה לסגור את המתנ"ס

 

אם לא תהיה התפתחות או התפכחות של הרגע האחרון, נחרץ דינו של המתנ"ס בקריית שמונה למוות. מילים קשות שאיני מאמין שיוצאות מתחת ידיי, אולם זה המצב כפי שמתאר אותו המפרק הזמני עו"ד אודי רז.

שלשום (רביעי) החליט בית המשפט להורות על סיום תפקודה של המערכת, להוציא את היכל התרבות והספרייה העירונית. המפרק עו"ד אודי רז: "משהוברר כי אין שותפים לתהליך ההבראה ובכלל זה תודגש אדישותו המוחלטת של  הציבור, וכן שהמשך הפעלת המתנ"ס לא יביא כל תועלת לצורך פיתרון לנושים ולעובדים, הורה בית המשפט בעצה אחת עימי, להפסיק את פעילות המתנ"ס לאלתר".

עו"ד רז מונה כזכור על ידי ביהמ"ש לתפקיד "המפרק הזמני אחרי שהוא, הגיש בשם מספר נושים בקשה לפרוק המתנ"ס עקב אי תשלום חובותיה לספקים, שאת חלקם הוא ייצג, כאמור.

– תזכיר לנו כיצד העניין התחיל ועל איזה רקע?

עו"ד רז: "בחודש מאי 2010 כבא כוחם של מספר נושים ועובדים, הגשתי בקשת פירוק כנגד המתנ"ס וזאת שלאחר בחינה, התחוור כי המתנ"ס צבר גירעון של מיליוני שקלים ואין כל סיכוי שיפרע את חובותיו לנושיו ולעובדיו. ללא בקשת הפירוק היה חדל המתנ"ס תוך מספר ימים מלפעול תוך יצירת כאוס, שכן הוגשו כנגדו תביעות רבות והוטלו עיקולים רבים. במקביל לבקשת הפירוק, בקשתי להתמנות למפרק מפעיל, שכן סברתי כי הפעלת המתנ"ס תסייע לנושים ולעובדים להיפרע מחובותיהם מחד ותסייע לציבור התושבים שאינו מקבל שירותים בסיסים בקריית שמונה מאידך".

– מה קרה לאחר מכן?

עו"ד רז: "כנגד כל הסיכויים ועל אף כתף צוננת מכל עבר, תוך עבודה סיזיפית, השקעת אלפי שעות עבודה, הפעלתי את המתנ"ס משך כ-8 חודשים, תוך חידוש הפעילויות השונות, קבלת אמון הציבור וכל זאת תוך שמירה על זכויות העובדים תשלום משכורותיהם כמו גם בעבור שאר נותני השירותים למתנ"ס. לאורך כל התהליך, בו נבנתה תוכנית הבראה ואף יושמה הלכה למעשה, נעשו ניסיונות רבים למציאת פיתרון לחובות העבר, שכן תהליך זה, מטרתו הראשונית הינה דאגה לתשלום חובות העבר לנושים ולעובדים בראשם".

– מי היה אמור להיות שותף לתהליך, הרי בית המשפט לא ציפה שאתה תביא כסף מהבית.

עו"ד רז: "השותפים הטבעיים לכאורה לתהליך זה לשיטתי, היו החברה הארצית למתנ"סים ועיריית קריית שמונה. במבט לאחור ברור כי עיריית קריית שמונה בחרה לאורך כל הדרך להביא לסגירת המתנ"ס וזאת על אף, שלפרקי זמן הציגה את עצמה כמי שהינה שותפה לתהליך וברצונה לסייע, כך גם החברה הארצית למתנ"סים שבחרה בתחילת ההליך לתמוך ולסייע, בעקבות פגישה בין מנהלה ובין ראש העיר, החליטה לזנוח את המתנ"ס לאלתר".

עו"ד רז מאשים את השותפות המרכזיות, עיריית קריית שמונה ורשת המתנ"סים הארצית בסגירת המתנ"ס למעשה.

– אתה יוצא בהאשמה כבדה כנגד העירייה, יש לך הוכחות לדברים?

עו"ד רז: "לא אכנס לעשרות הדוגמאות השונות להתנהלותה הקלוקלת של עיריית קריית שמונה והעומד בראשה ואולם דוגמא אחת ממחישה: לאחר הגשת בקשה על ידי לבית המשפט להורות לעיריית קריית שמונה לשלם חובות שוטפים למתנ"ס ועל אף התנגדות נחרצת מצד העירייה, הורה בית המשפט לעירייה לשלם סך של כ-200,000 שקלים שישמש לצורך תשלום שכר לעובדים. הגדילה העירייה לעשות והגישה ערעור לבית המשפט העליון (כן, כן כנגד כספי העובדים!), מובן כי גם ערעור זה נדחה והציג את העירייה במבושיה".

– מדבריך עולה שחוץ ממך, כל היתר או שהיו אדישים למצב או שפשוט פעלו נגד מאמציך להציל את המתנ"סים.

עו"ד רז: "מצאתי את עצמי בודד אל מול כולם, עיריית קריית שמונה, החברה הארצית למתנ"סים, הסוכנות היהודית, המגבית היהודית ולהפתעתי גם עובדי המתנ"ס בעבר ובהווה, כאשר כל אלה רוצים ופועלים לסגירת המתנ"ס, ואני "המפרק" שצריך לדאוג בראש ובראשונה לנושים וחובות העבר, מנסה לשמור על "הגחלת" בכל מרצי, תוך כך  שטובת הציבור לנגד עייני".

– מה עכשיו?

עו"ד: "אמשיך לפעול וביתר שאת, כנגד מי שהביא את המתנ"ס לשפל זה, בכדי לדאוג לכספי הנושים והעובדים שזכאים לכספם בדין. היה זה אך טבעי לצאת בעת הזו ולטפול את האשם, כנגד מי שהכשיל את התהליך, כנגד מי שראוי היה שיסייע ולא עשה כן, כנגד אלה שהבטיחו ולא קיימו, זו אינה דרכי ואני סבור שעם אלה יבוא הציבור חשבון, בבואו לקלפי".

– תגובת העירייה להאשמותיו של המפרק: "עניינו של המתנ"ס מצוי בהליכים משפטיים בפני בית המשפט המחוזי, אשר בפניו מופיעים גם נציגי העובדים. לצערנו, הליך הפירוק שאותו בחרו ליזום העובדים והנושים של המתנ"ס, כופה על המתנ"ס מבחן של כדאיות כלכלית, לפיו רק פעולות 'רווחיות' יישארו, והיתר, יופסקו. משום כך, התוצאה המצערת של הפסקת הפעילות ש'אינה רווחית', היא למעשה, תוצאת הבחירה של העובדים והנושים בהליך הפירוק.

הנהגת העירייה הביעה את דאגתה מהפסקת פעילות של המתנ"ס, והביעה את רצונה, לא אחת, להיות שותפה לפיתרון בעיותיו של המתנ"ס, תחת אישור של משרד הפנים, וביחד עם גופים אחרים, כמו חברת המתנ"סים הארצית, הסוכנות היהודית ועוד. בקשה כזו הופנתה למשרד הפנים. כיידוע, תקציבה של העירייה מדוד, והיא מנועה לתמוך בגופים חיצוניים, כמו המתנ"ס, כדי לכסות גירעונות, אלא לפי אישור משרד הפנים. עם זאת, יצוין כי פעילות התרבות בעיר לא נעצרה, תחום הנוער מנוהל באופן עצמאי במתנ"ס כל נדרי (בית ונקובר), באמצעות קרן רש"י. הפעילות ענפה והיא פתוחה לכל בני הנוער. תחום הספורט מופעל באמצעות העירייה, וגם חוגים עצמאיים לא פסקו; הפעילות של היכל התרבות, ושל הספרייה העירונית, ממשיכה, גם אם בקשיים. בזמן הקרוב, אנו מקוים כי ניתן יהיה לרתום קרנות וגופים נוספים לפעילות של תרבות בעיר. לא ברור, מדוע תופסק פעילותו של המעון, שכן מן המידע אשר בידי העירייה, עולה כי מדובר בפעילות אשר מקיימת את עצמה, מתשלומים אשר משלמים ההורים ותקציבים ממשלתיים. בכל אופן ראש העיר לא יאפשר לפגוע בילדים והוריהם ובמידה והמעון ייסגר נמצא פתרונות חלופיים לשביעות רצון ההורים. אנו מאמינים כי המועדון לעיוור ימשיך את פעולתו, שכן ידוע לעירייה שהוא אינו מתוקצב מתוך המתנ"ס. אנו מקוים כי במסגרת ההליכים המשפטיים שבהם נתון המתנ"ס, ישמרו זכויות העובדים, ולא יפגע קיומן של פעולות הניתנות במתנ"ס".

מדבריו של המפרק עולה תמונה עגומה, שלא לומר אכזרית. אם אכן טענותיו של עו"ד רז נכונות, צריך להקים ועדה מטעם משרד החינוך וועדת החינוך של הכנסת שתבדוק כיצד הגענו למצב שרשת המתנ"סים בקריית שמונה, עטורת התהילה וההישגים מתרסקת ובתוך כך עלולה להותיר את העיר ללא פעילות לילדים, לנוער ולמבוגרים בשעות הפנאי. העובדה שהיכל התרבות והספרייה עדיין פועלים אינה צריכה לכסות על הטרגדיה שבמות רשת המתנ"סים בעיר.

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad