היום ה-17 באוגוסט , 2022

Select your Top Menu from wp menus

העירייה: אתה תשלם את היטל ההשבחה

עיריית קריית שמונה אימצה נוהג מאוד מוזר בו היא מחתימה רוכשי דירות על 'כתב התחייבות לתשלום היטל השבחה לבניית יחידת אירוח'. הנוסח הוא מאוד מאוד משפטי ומסומן בקוד המוכר לכולנו "הואיל". כן, עיריית קריית שמונה פועלת בניגוד לחוק, לכאורה. הנה הנוסחא, ומיד הסיפור.

"הואיל ואנו החתומים מטה", כתוב כמו בכל פתיחתו של חוזה משפטי "רכשנו את הזכויות בגוש, חלקה רחוב, והואיל ועל המקרקעין חלות תב"ע לבניית יחדידת אירוח… והואיל ועפ"י התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה חלה חובת תשלום היטל השבחה… והואיל וידוע לנו כי הוועדה המקומית דחתה גביית היטל ההשבחה בעת רכישת הנכס והוא ייגבה במידה ותממש זכות הבנייה בעתיד… לפיכך אנו מצהירים ומתחייבים בזאת: …אנו מצהירים כי בעת המימוש בבקשה להיתר בנייה לבניית יחידת נופש, לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או כל דרישה כנגד הוועדה המקומית ו/או כנגד עיריית קריית שמונה, בכל הקשור לדרישה לשלם היטל השבחה, למעט זכויותינו הקבועות בחוק בכל הקשור לגביית היטל השבחה". עד כאן נוסח המסמך עליו נדרש לחתום רוכש נכס.  

עו"ד סמי דרורי נדרש לסוגיה הזאת כאשר אחד הלקוחות שטופל על ידי המתווך shimoncohen (צ'מפיון) הגיע לעו"ד דרורי. הטענה המרכזית של עו"ד דרורי כלפי עיריית קריית שמונה הייתה שהעירייה מחייבת בהיטל השבחה את מי שלא נהנה מההשבחה בפועל. באמצעות טופס ההתחייבות המופיע למעלה, העירייה מגלגלת את ההתחייבות מרוכש הדירה לזה שבא אחריו, כאשר היא שומרת לעצמה את האופציה לממש את גביית היטל ההשבחה כ'שבא לה'. התנהלות מאוד בעייתית של רשות שצריכה להיות אמונה על ביצוע החוק ללא 'משחקים' וללא פרשנויות מעין אלה שהעירייה פרשה בנושא זה.

הנושא הובא לדיון בפני ועדת הערער לפיצויים ולהיטל השבחה של משרד הפנים.

עו"ד דרורי טען שהעירייה מחתימה בעניין של שגרה במקרים כאלה רוכשי דירות, מבלי שהחותם מבין על מה הוא חותם.

בא כוחה של העירייה עו"ד משה רותם הגן על ההסדר, אולם עו"ד דרורי התעקש וטען שהוועדה לא יכולה להתנות קבלת ההיתר בתשלום ההיטל. החוק מציין שהיטל ההשבחה יחול על מי שהיה בעל הנכס ביום בו אישרו את התוכנית.

לא נלאה אתכם בכל החוקים והנהלים, ויש כאלה המון בחוק תכנון ובנייה, אלא נציין עובדה מרכזית אחת שבשלה נתבע אדם לשלם היטל שהוא לא היה חייב לשלם, אילולא העירייה חייבה אותו לחתום היטל ההשבחה.

עו"ד דרור לביא-אפרת כותב בהחלטתו ש"דין הערער להתקבל. היטל ההשבחה מוטל על מי שהיה הבעלים במועד אישור התכנית… החייב בהיטל הוא בעל זכויות החכירה או הבעלות במועד אישור התוכנית, וזכותה של הוועדה המקומית לדרוש את היטל ההשבחה, כפופה לכך כי היא עושה כן מבעל הזכויות".

למרות שעל ההתחייבות כתוב במפורש שהיטל ההשבחה יגבה רק אם תוגש בקשה להיתר בנייה, העירייה ניסתה לכפות על בעל הנכס את היטל ההשבחה גם כאשר היה ברור שהוא לא ביקש היתר כזה, וכל 'פשעו' היה בכך שהוא החליט למכור את הנכס. גם כאן מציין יו"ר הוועדה עו"ד דרורו לביא-אפרת, שלא הייתה זכות לעירייה לדרוש את התשלום כי בעל הנכס לא ביקש היתר בנייה, כפי שחתם על ההתחייבות.

התנהלותה של העירייה בעייתית דווקא לאור העובדה שהיא גם יצרה את ה'חוק' וגם ניצלה את כוחה השלטוני כדי לכפות את ביצעו על אזרח תמים שבסך הכל רק למכור נכס כדין.

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad