היום ה-17 באוגוסט , 2022

Select your Top Menu from wp menus

ישובים במבואות: מתנגדים להקמת מחלקה חקלאית

לטענתם דמי השתתפות למשרד הפנים על מחלקה חקלאית תייצר הוצאות גדולות ותגזול מהכנסתם בצורה משמעותית. כסות הביצים הקיימות נמצאות בסכנה הנהנים העיקריים מהעניין הם יישובי הגדר. בעבר בעקבות התערבותו של ראש המועצה בני בן-מובחר חוק הגליל הוארך עד 2017 והחוק כלל גם את ענף הלול.

ענף הלול חייב להתאים עצמו לדרישות איכות הסביבה והבריאות כפי שנדרש בעבר מענף הרפת. זאת, לאחר התפרצות שפעת העופות שפסחה בזמנו על הגליל.

מועצת הלול, ארגון מגדלי עופות ונציגי המושבים, הציעו רפורמה לשדרוג הענף והוצאת לולי המטילות מחוץ למושב. במסגרת תוכנית זו יוקמו  אזורי גידול מחוץ למושב ויוקמו לולים חדשים העומדים בכל תקני איכות הסביבה והשירותים הוטרינריים. לביצוע תוכנית זו יוענקו מענקים בגובה של 50% ביישובי המועצות בגליל מלבד הכשרת הקרקע שתיעשה ע"י המדינה במימון מלא.

הוצאת הלולים תאפשר לפתח בישובים עסקים תיירותיים שונים ותשפר את חיי איכות התושבים ותאפשר לחקלאים שיהיו מעוניינים להמיר את מכסתם לעיסוק אחר לקבל פיצוי על המכסה וסיוע במיזם שיאושר.

במהלך המו"מ על הרפורמה בשלוחת ההטלה בין משרד החקלאות ומשרד האוצר, עמד על כך בני בן מובחר כי הארכת חוק הגליל תחול גם על שלוחת הפטם, אחרת לא תהיה הסכמה לרפורמה.

כזכור, הממשלה אישרה את הרפורמה שתחל בשנת 2008 וכן את הארכת חוק הגליל עד 2017. 

אולי יעניין אותך

Bottom ad