היום ה-21 במאי , 2022

Select your Top Menu from wp menus

חוזרים לשגרה – מאת הרב רפאל סבתי

לאחר החגים והימים הנוראים מוטבעת בלשוננו האמרה "חוזרים לשגרה", השאלה לאיזו שגרה האם כמו לאחר מטחי הקטיושות הזכורים שלא לטובה, או שגרה יותר מעולה.

נ"ב (52) ימים קדושים עברנו שהתחילו בראש חודש אלול אשר פתחו את ימי הסליחות שהכניסו אותנו למחשבות של חשבון נפש כללי ופרטי ורוממו אותנו מאפרורית ימי החול, אל עיסוק בקדושה ואיסוף זכויות ומעשים טובים, וביום ראש השנה תוקעים בשופר ונזכרים בשני הרים, הראשון הר המוריה שבו ביקש אברהם אבינו לקיים מצוות עקדת יצחק עד שראה אייל נאחז בסבך בקרניו, כך שהשופר מזכיר לנו זכות עקדת יצחק.

השני הר סיני – באותו מעמד נשגב שבו עם ישראל קיבלו עליהם נעשה ונשמע, "ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד", ששיא של הימים הנוראים בתפילת נעילה ביום הכיפורים ואנו מזכירים שבע פעמים "ה' הוא האלוקים" זכר למעמד נשגב בהר הכרמל כאשר אליהו הנביא עומד מול ארבע מאות וחמישים נביאי בעל, וקורא אל ה' וירדה אש משמים ואכלה את קורבנו של אליהו ואז קרא כל העם "ה' הוא האלוקים".

כך שהיינו בתקופה של "אשא עיניי אל ההרים" מטפסים על ההרים עולים גבוה ונושמים אויר פסגות, ומשם אל ימי השמחה של חג הסוכות שאמר הקב"ה צא מדירת קבע והיכנס אל דירת ארעי, אותה "סוכה" מלמדת לנו איך להתייחס לתענוגות העולם הזה, כדאי גם לפעמים להסתפק במועט ולא כל מי שהוא עשיר הוא מאושר (נא להאזין לתקשורת).

השפע שיש בעולם הזה הוא צורך שברא הקב"ה לביריותיו, אבל לא להתמכר ולא לרדוף. אחריה מצוות ארבעת המינים המסמלת כל מיני מעמדות בחברה אבל המצווה היא לאגוד אותם ללמדנו על שוויון מעמדות והכל שווים לפני הקב"ה, שהרי "בנים אתם לה' אלוקיכם", ושיא השיאים הוא יום שמחת תורה שכל עם ישראל קשורים לתורה במידה זו או אחרת, וכולם מעדו במעמד הר סיני לפני שלושת אלפים ושלוש מאות שנה, וזו הסיבה שאנו רואים בכל פינה בעולם יהודים שמחים בשמחתה של תורה הגם שאינם נמנים על שומרי התורה ומצוותיה, זהו קשר שלא ניתן להתירו שהוא "קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד הם" "החוט המשולש לא במהרה ינתק".

דוד המלך אמר בתהלים "מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו" אין מי שלא עלה והתרומם בנ"ב ימים אלה רק שצריך לשמור על אותה עליה ואותם הישגים ולהישאר באותה רמה מוסרית לא לרדת ולא להיכנע להרגלים הישנים והשגרה השוחקת. בידינו תלוי הדבר להמשיך ולהפיץ את אווירת הימים הנעלים עלינו למשך כל השנה כולה בכל שטחי החיים, ועל כן שומה עלינו לקום מחר בבוקר ולהתחיל "מבראשית", ראשית הנגזרת מימי ההוד שעברו עלינו, התחלה טובה לכולם וגשמי ברכה טובה ונדבה.

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad