היום ה-12 במאי , 2022

Select your Top Menu from wp menus

אגרות הביוב והמים במערכת הבחירות

דוגמא לכך הן ההבטחות בתחום תעריפי המים והביוב וממש הולכת לעבור שינוי חוקי על ידי רשות המים, שהיא היא זאת אשר תקבע את הכללים לקביעת התעריפים בנושאי מים וביוב.

בהודעה לעיתונות  שפרסמו חברי הוועד נאמר בין היתר:  

"לאחרונה קיימת תופעה של פרסומים מטעים ולא מדויקים של מועמדי בחירות בנושאים של ארנונה והיטלי ביוב בתחום המועצה האזורית מבואות החרמון. אותם מועמדים הגדילו וסיפרו שאם יבחרו, נשלם ארנונה והיטלי ביוב בתעריפים נמוכים. ועל כן בדקנו ומצאנו את חוק כללי הרשויות המקומיות (ביוב) והבאנו את המסמך בפניכם", אמרו חברי וועד התושבים במבואות החרמון, ואף הביאו ציטוט מההחלטות האמורות להיכנס לתוקף, "כללי הרשויות המקומיות (ביוב), תשע"א-2010, על פי החלטת הכנסת מחודש יולי 2009, הטיפול בתעריפי היטלי הביוב ואגרות הביוב הועבר ממשרד הפנים ומהרשויות המקומיות לרשות המים.

כל חוקי העזר העוסקים במים ובביוב יאבדו באופן הדרגתי את תוקפם.

במסגרת ההחלטה נקבע כי מעתה והלאה גובה היטלי הביוב ואגרות הביוב ייקבעו אך ורק על ידי רשות המים ולא על ידי הרשויות המקומיות או תאגידי המים והביוב.

מצורפים הכללים החלים כבר היום על חלק גדול מהמועצות האזוריות ובעתיד יחולו על כולן. המשמעות לגבי המועצה האזורית מבואות החרמון: חוק העזר למבואות החרמון (אגרת ביוב), תש"ס- 2000 יוחלף במהלך שנת 2013 בכללים שיכללו תעריפים כפי שתקבע רשות המים לנפש או לכל מ"ק מים שיצרכו בפועל וזאת במקום חיוב כללי לכל בית מגורים כיום. חוק העזר למבואות החרמון (היטל ביוב), תשס"ט-2008 יבוטל ביום 31/12/2013 ויוחלף בתעריפים כפי שתקבע רשות המים. התעריפים ייקבעו על פי סקר כלכלי שתבצע רשות המים. למליאת המועצה לא תהיה יותר כל סמכות בתחום קביעת התעריפים בתחום המים והביוב. לפרטים נוספים ויתר פירוט באתר, מפנים חברי הועד לאתר:

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_386.htm#med1

אולי יעניין אותך

Bottom ad