היום ה-30 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

אני יגאל בוזגלו

נולדתי בקריית שמונה, להוריי סימה ורפאל בוזגלו. אני החמישי מבן שישה ילדים שכולם ברוך השם זוכים לפרנסה יפה. 

לאורך שנים רבות, פעילים הוריי בחנות הצילום. אבי היה מראשוני הצלמים בקריית שמונה, ואני שהייתי יד ימינו עוד מילדות, זכיתי לצלם איתו חלק נכבד מתושבי העיר ברגעים היפים ובשמחות שלהם.

גדלתי בדירה צנועה בשד' תל חי, יש לי זיכרונות רבים וטובים מתקופה זו, במיוחד מן הפעילות המתנ"ס המקומי, ביחד עם ילדי השכונה.

למדתי בבית הספר היסודי 'קורצ'אק' אצל מירי גולדשטיין (אימו של אמיר), והמנהלת דליה שמש. אני זוכר שהמנהלת חיכתה לנו כל בוקר בכניסה לבית הספר. זו מסורת יפה, שיש מקום לשמר אותה.

המשכתי את לימודיי בבית הספר התיכון 'דנציגר' במגמה עיונית, חינוך גופני, אצל שאול יום טוב, דובי שלנגר, המורה בת שבע, והמנהל בני אברמסקו. מהם למדתי רבות, הם אכן 'מורים לחיים'.

אי אפשר לשכוח את עודד, רכז המשמעת של בית הספר, שחינך אותנו, ועדיף היה שלא להגיע אליו לחדר…   

שירות צבאי עשיתי במסגרת חיל הקשר, בקו סגול, גזרה מערבית (אוגדת בירנית), וגם בבסיס עמיעד. סיימתי את השירות בדרגת סמל ראשון.

לאחר הצבא, התמסרתי למשפחה ולפרנסה. התמקדתי בעזרה לאבא בחנות הצילום, וכך למדתי את מלאכת הצילום, בצורה מקצועית. חלק חשוב מן העבודה בעיניי, הוא המגע עם האנשים, והתחושה שאתה מעניק להם מזכרת נצח, מאירוע שחשוב להם.

התושבים למדו להכיר אותי בזכות עצמי. מיצבתי את עצמי, גם במסגרת הצילום בתקשורת המקומית, באירועים ביטחוניים ובדברים שבשגרה.

אני נשוי לתמי, אישה יקרה שעומדת לצידי. אנו הורים לשלושה ילדים מקסימים. המשפחה שלנו השתקעה בקריית שמונה, מתוך אמונה בעוצמתה של העיר, ואהבה לתושבים ולמשפחה. הנטייה לחיים הציבוריים החלה כאשר אני וחברים, צעירים בני העיר, רצינו לתקן ולשנות, לטובת המשפחות הצעירות שלנו.

זו השנה השמינית שבה אני מכהן כחבר מועצה. כיהנתי בוועדות מכרזים, תכנון ובניה, ספורט והנחות. כיהנתי כיו"ר ועדת ביקורת במשך 4.5 שנים ושימשתי כדירקטור בתאגידים עירוניים, היכל התרבות והחברה הכלכלית, משך מספר שנים.

 

בקדנציה הזו, חשוב לקדם, ביחד עם ראש העיר והנהלת העיר, מספר נושאים ובהם:

הפשרת קרקעות לצעירים והאפשרות להגדיל את מספר התושבים בקריית שמונה. קריית שמונה צריכה לקחת הובלה אזורית, כעיר מחוז של הגליל העליון. תושבים צעירים רבים נוטשים את העיר לטובת ההרחבות באזור, וזאת בשל היעדר אלטרנטיבה בעיר.  

ניקיון העיר, חזות העיר ופיתוח תשתיות. בתחומים האלה, יש מקום רב לשיפור, והוא מתחייב. התושבים עסוקים בזה, ואני מקווה שאפשר יהיה לרתום את התושבים למאבק על הניקיון, והעלאת המודעות לכך.

קשר שוטף עם התושבים. הובלתי ואמשיך לחזק את הקשר עם התושבים. תודעת השירות של עובדי העירייה חשובה לי, ואני אקדיש לכך תשומת לב.

במקביל לפעילות המקומית, אני קשור עם ההנהגה הצעירה של הליכוד, ועומד איתם בקשר רצוף. ראש העיר הטיל עלי לרכז מאמץ בגיוס משאבים ותקציבים לטובת העיר, ואני מקווה שנוכל לבסס תקציבים לקריית שמונה.

קריית שמונה והתושבים הם מקור הכוח שלי, ואני מקווה שביחד נקדם את העיר, ונביא אותה למקום טוב יותר. 

אולי יעניין אותך

Bottom ad