היום ה-12 בספטמבר , 2023

Select your Top Menu from wp menus

בימת תל חי ב' – סוף

ההחלטה שמה קץ למצב בו הקרקעות היוו "בני ערובה" במחלוקת שהייתה לקיבוץ עם מינהל מקרקעי ישראל.

ההחלטה הובאה לידיעתו של ראש העיר הרב ניסים מלכה וחברי המועצה במהלך ישיבת המועצה ביום ראשון. לפני ראש השנה היחסים הוחרפו כאשר מטה המאבק וראש העיר נואשו מהסדר "סביב השולחן" וקיבלו החלטה לצאת במאבק חזיתי מול כפר גלעדי. המימרה שהזמן יכול להיות לעיתים הרופא הטוב ביותר הוכיח עצמו במקרה הזה, ובמהלך האתנחתא לחגים החליטו במינהל מקרקעי ישראל 'חתוך' עניינים והעבירו את הבעלות על הקרקע לרשות משרד השיכון כנדרש בחוק.

לצד ההתבטאויות הפומביות, פעל ראש העיר מאחורי הקלעים והסביר לקובעי המדיניות שהשהיה בהחלטה עלולה לגרור את קריית שמונה וקיבץ כפר גלעדי לעימותים מיותרים. "הרי בכל מקרה אין מחלוקת שהקרקע תעבור בסופו של דבר לקריית שמונה, אז בואו ותעבירו אותה לפני שיגרמו נזקים מיותרים", אמר ראש העיר לעמיתיו במינהל ובמשרד השיכון.

בעוד כשבועיים יפגשו ראש העיר והצוות המקצועי עם מנהל מחוז הצפון במשרד הבינוי והשיכון עוזי שמיר, חברת מקיף וחברת הבקרה על מנת ללמוד את הפרויקט ולקדמו בצורה מסודרת ומהירה.

במכתב שהוציא רונן כהן סמנכ"ל שיווק וכלכלה במינהל מקרקעי ישראל נכתב: "הננו להודיעכם על הסבת זכויות וההתחייבויות ממינהל מקרקעי ישראל למשרד הבינוי והשיכון בהתקשרויות של המינהל עמכם הנוגעות לפרויקט המפורטים בנספח הודעה זו. ההסבה האמורה תכנס לתוקף באופן מיידי".

ראש העיר ניסים מלכה הביע סיפוק מההחלטה ואמר שהמאמץ של כל השותפים בחודשים האחרונים הביא לתוצאה החיובית "אני שמח למתנה לכבוד חג הסוכות וזה רק סמלי שהיא הגיעה בסוכות המציין את הביטחון בשם גם כאשר אתה נמצא בבית ארעי כמו סוכה וגם משתלבת עם הציווי 'ושמחת בחגך' המתייחס במפורש לחג הסוכות".

אולי יעניין אותך

Bottom ad