היום ה-31 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

הסכמי עבודה חדשים

ענף המלונאות

תחילה אני רוצה לחזור ולציין על מי חל ההסכם (ובמקביל צו ההרחבה) ההסכם חל על בתי מלון, פנסיונים, בתי הארחה וכפרי נופש (לדעת כותב שורות אלה גם צימרים).

 

עובד בענף ההארחה יעבור להיות עובד קבוע לאחר 24 חודשי עבודה (לדעתי גם אם עבד לא ברצף). חודש העבודה בבתי הארחה הוא בן 176 שעות (40 שעות שבועיות) ולא כמו בכל המשק חודש בן 186 שעות.

לעובדים החל מהחודש ה-25 יובטח שכר החודשי כפי שסוכם בקבלתם לעבודה. לעובדים חודש מלא, לפי נפח משרה מלאה ולאלה שהתקבלו במשרה שאינה משרה מלאה לפי נפח משרתם.

לצורך חישוב נפח המשרה ילקחו בחשבון גם שעות לא רגילות כמו שעות נוספות שנעבדו ושולם עבורם גמול שעות נוספות וכן עבודת שבת) למרות האמור לעיל, בתקופות קשות ובעצה אחת עם נציגות העובדים הארצית תהיה ההנהלה רשאית להקטין את נפח המשרה (באופן זמני ומוסכם).

שבוע העבודה הוא בן 5 ימים: עובד שיועסק ביום החופשי ישולם לו גמול שעות נוספות מהשעה הראשונה ביום החופשי. (האמור כאן בתנאי שהעובד השלים את מיכסת השעות החודשיות הרגילות הנובעות מנפח משרתו(.

שכר עבודה לעובדים הקבועים יהיה שכר יום עבודה יהיה החלק ה-22 של המשכורת הכוללת ושכר שעה החלק ה-176 של המשכורת הכוללת, לעובד בתקופה הזמנית (ב 24 החודשים הראשונים לעבודתם במלון) שעת העבודה תהיה חלוקה ל 186 שעות.

תוספת משפחה בוטלה בהסכם זה עובדים שכבר שולם להם תוספת משפחה תתוסף תוספת המשפחה לשכר היסוד ותהווה שכר קובע לכל דבר ועניין (תשלום חופש ופנסיה מחלה ופנסיה).

תוספת ותק לעובדים: ותיקים כפי ששולם להם עד הסכם זה לעובדים העובדים פחות מ 12 חודשים.

לאחר שנה אחת 33 שקלים לחודש לכל שנת ותק נצבר.

עובדים מקצועיים בעלי תעודות ועובדים בעלי תואר אקדמי יקבלו תוספת שכר כמצוין בנספח 2 להסכם (את ההסכם אפשר לראות במועצות הפועלים).

 

המשכורת הכוללת שהוא השכר הקובע לכל דבר ועניין המשכורת ממנה מחשבים יום עבודה, שעת עבודה ערך יום חופש, ערך יום מחלה והפרשות לפנסיה, יהיה שכר העובד בתוספת ותק, תוספת מקצועית (זהו שינוי משמעותי לטובת העובד).

 

תשלום תנאים סוציאליים: יהיה לפי נפח המשרה באותו חודש.

לעובדים ישולמו 9 ימי חג בשנה לפי דתם ואמונתם. (לאחר 3 חודשי עבודה) חגים החלים בשבת לא ישולם בגינם אך אם העובד עבד בחג החל בשבת ישולם לו לו בגין החג.

עובד שעבד בחג יהיה זכאי לתשלום של יום עבודה בתשלום וזאת בנוסף על שכרו בגין עבודת חג (150%).

גמול עבודה בליל הסדר וביום הכיפורים בגין עבודה בליל הסדר ישולם לעובדים יהודים  200% לשעת עבודה.

בעד העבודה ביום הכיפורים: ישולם לעובדים יהודים 250% ולעובדים יהודים שלא יוכלו לשוב לבתיהם ביום הכיפורים ישולם גמול שעת עבודה רגילה בגין כל שעה לשהותם במלון שלא לצורך עבודה.

 חופשה שנתית: העובדים יהיו זכאים לימי חופשה כר"מ:

עבור השנה הראשונה עד החמישית  12 ימים

עבור השנה השישית עד השמינית    18 ימים

עבור השנה התשיעית ואילך 23 ימים

דמי הבראה: כפי שהיה בהסכם הקודם

 

דמי מחלה: דמי מחלה לעובדים שאינם מבוטחים בקרן דמי מחלה הותיקה יהיה כר"מ:

 בחודשים 1-12 2 ימי עבודה בחודש ו-24 לשנה

בחודשים 13-36 66 ימי מחלה

בחודשים 37- 84 110 ימי מחלה

בחודשים 84 ומעלה 220 ימי עבודה

 

השתתפות המלון באחזקת ילדי אימהות עובדות במלון המלון ישתתף העלות אחזקת ילדי אימהות עובדות בבית המלון על פי אמות מידה בהם משתתף משרד התמ"ת בהוצאות אלה (מה הן ההוצאות יש לברר, בהסתדרות.

 

עובדים מחודש עבודתם ה-25 יצורפו לקרן השתלמות כר"מ

העובדים 2.5% מהשכר הקובע והמעביד ב 7.5% בהתאמה.

העובדים יחויבו בגים ארוחות במלון כר"מ:

ארוחת בוקר 1.61 שקלים ארוחת צהריים או ארוחה חמה 3.23 שקלים.

 

האמור כאן הוא  על קצה המזלג ולפרטים יותר מפורטים יש לפנות להסתדרות בה העובד משלם דמי חבר או דמי טיפול ארגוני (כפי שמצוין בתלושי השכר).

 

בהסכם החדש לענף האפייה נטפל בשבוע הבא…

 

 

 

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad