היום ה-30 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

הסל לתושבים הוכפל

סך הכסף המזומן וחלף השירותים שתעביר מועצה אזורית הגליל העליון לקיבוציה בשנת 2016 יעמוד על כ-11.33 מיליון שקלים, והוא יועבר במסגרת סל השירותים לתושבים. כך עולה מטיוטת תקציב המועצה שתובא לאישור מליאת המועצה ב-27.12. 

סל השירותים שתעביר המועצה לקיבוציה יהיה הגדול ביותר עד כה, אומר גיורא זלץ ראש המועצה, והוא מבטא את המדיניות של המועצה, שעיקרה העברת יותר תקציבים לוועדים המקומיים המאפשרים מתן שירותים מיטביים לתושבים.

נתונים שריכז גזבר המועצה יוסי שמעוני מצביעים על כך שבתוך חמש שנים הוכפל סכום הכסף שמעבירה המועצה לקיבוצים במסגרת סל השירותים, מ-5.8 מיליון שקל בשנת 2012 לכ-11.3 מיליון שקלים שיועברו ב-2016. כמו כן, גדל מגוון השירותים שמספקת המועצה במסגרת הסל, ואלה כוללים את השתתפות המועצה בעלות אחזקת גני ילדים הרשמיים, השתתפות בשכר מדריכי הנעורים, אחזקת מקלטים, ריסוס גדר המערכת, תאורת גדר הביטחון ותיקונה במידת הצורך, טיאוט רחובות ביישובים (לפחות אחת לחודש), ריסוק גזם, פינוי פסולת גושית, שירותי עבודה סוציאלית ללא עלות לתושבים, וסיוע כספי לוועדים המקומיים.

סכום נוסף של כ-3 מיליון שקל יחולק על ידי המועצה לקיבוצים, כ-100 אלש"ח לכל ועד מקומי, וזאת במסגרת של תכנית חדשה, הייחודית למועצה אזורית הגליל העליון. הכסף מיועד למילוי צרכים פיזיים וקהילתיים בתוך היישוב. התכנית הינה רב שנתית וגודלה יאושר מדיי שנה בהתאם ליכולות התקציביות של המועצה. היא תנוהל כתב"ר (תקציב בלתי רגיל) שונה לכל ועד מקומי. הסכום השנתי מהמועצה, ואיגום כספים נוספים מהמדינה והקיבוץ בקרן ומה שיצטבר בקרנות אלו סכומים משמעותיים לשימוש הקיבוץ.  

 

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad