היום ה-30 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

העירייה תגיש בג"צ נגד מבקר המדינה

על אף הממצאים החמורים והפליליים שעולים מהדו"ח של ד"ר מיטרני על תפקודו של מהנדס העיר, מבקר המדינה מתחבא מאחורי חומת זכוכית משוריינת ומתעלם מכל הפניות שישמע את נציגי העירייה ביחס לצו ההגנה שהוציא למהנדס העירייה. חברי המועצה הביעו את תסכולם ואכזבתם מהתנהלות מבקר המדינה בפרשה ואמרו "משהו מסריח כאן!".

"לא נותר לנו מפלט, אלא לקבל סעד מבית הדין הגבוה לצדק", אמר ראש העיר הרב ניסים מלכה בישיבת המועצה

 

מועצת העיר התכנסה השבוע לישיבה שלא מן המניין לדון בדו"ח החמור של ד"ר מיכל מיטרני על תפקודו של מהנדס העיר חגי קול.

לישיבה קדמה דרמה זוטא של חלק מחברי האופוזיציה בפייסבוק על ידי העלאת פוסטים, שרובם הניחו שהדו"ח לא נמסר להם כי יש בו ממצאים שתומכים דווקא בגרסתו של המהנדס וחברי המועצה מהאופוזיציה המגבים ותומכים בו ללא סייג.

אחרי שהבלון נופח וגרף לייקים והערות מצד החבורה הקבועה, הגיע זמן המבחן האמיתי, ישיבת המועצה על בסיס דיון עובדתי בדו"ח.

הישיבה נפתחה, ללא נוכחותם של ארבעת חברי האופוזיציה, שבהמשך נביא את תגובתם, אולם בנוכחות המהנדס קול.

קול שהיה זחוח דעת, קטע את מנכ"ל העירייה אשכול שוקרון המנהל על פי דין את ישיבות המועצה, ותבע במפגיע להיות ראשון הדוברים, עוד בטרם הדיון עצמו החל בכלל.

 

המנכ"ל שוקרון הסביר למהנדס שאינו יכול לכפות את רצונו ולשנות את סדר הדיון. "תקבל רשות לומר כל מה שתרצה, אחרי שסגן ראש העיר יגאל בוזגלו יציג את מצגת הדו"ח וכל הנוכחים יראו את הממצאים ואחרי שנצפה בכתבת התחקיר של העיתונאית החוקרת איילה חסון", הסביר המנכ"ל למהנדס העיר את סדר הישיבה.

"אם אני לא מדבר עכשיו, אני יוצא", הכריז המהנדס ונטש את חדר הישיבות.

בפתיחת הישיבה הקריא המנכ"ל מכתב שהגיע ממשרד מבקר המדינה וחתום ע"י עו"ד ליאת שכטר, ובו הנחיה לא לפגוע במהנדס העיר העטוף בצו הגנה של מבקר המדינה (כאילו שמישהו מהנוכחים חשב אחרת).

סגן רה"ע בוזגלו הציג את הדו"ח וחלק מהנוכחים שהדו"ח היה כבר בידיהם, הזדעזעו מהממצאים שוב ושוב.

במהלך הדיון נמתחה ביקורת נוקבת על מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא על כך שלמרות שהממצאים החמורים שבדו"ח נמצאים בידיו מספר חודשים, הוא לא זימן את נציגי העירייה וראש העיר בראשם, כדי לשמוע את גרסתם על מעלליו של מהנדס העיר.

"בסך הכל אנחנו מבקשים להציג את עמדת העירייה והעובדות בפני מבקר המדינה שמצא לנכון להעניק באותו יום צו הגנה למהנדס במעמד צד אחד. אנחנו מופתעים מגישתו של המבקר והתחמקותו מלפגוש אותנו ומסיקים שכנראה יש לו סיבות טובות להימנע מהפגישה", נאמר בישיבת המועצה.

חברי המועצה לא חששו לתהות בקול על מניעיו של מבקר המדינה להתעלם מכל אפשרות לשמוע את נציגי העירייה. "משהו מסריח כאן", אמרו אחדים מן הדוברים. מבקר המדינה הודה במהלך פגישה שהייתה אצלו שהוא, המבקר שפירא, ייצג את ענייניו של איש העסקים בני נחמיה בטרם מונה לשופט, והיום הוא נמצא בעין הסערה.

ראש העיר הרב ניסים מלכה סיכם את הדיון ואמר: "אני רוצה לחזק את הדברים שנאמרו כאן. ראיתי את התחקיר של איילה חסון. הדו"ח שקבלתי מד"ר מיכל מטרני היה שמור אצלי חודשיים, בכל פעם שקראתי את הדו"ח הייתי מזועזע מחדש.

 

אני חושש שאנשים שנמצאים כאן יצליחו במזימה המרשעת, ויצליחו לתפור תיק במעלליהם על ראש העיר ללא עוול בכפו.

המהנדס ועימו חברי האופוזיציה רוקמים לי, לבני משפחתי ולחבריי תיקים במקום לטפל ולעסוק בבניית ובטיפוח העיר.

אני שואל אתכם, הייתם רוצים שיתפרו לכם תיקים? כל עניינם זה לתפור תיקים לנו – זה חמור מאוד!.

זה דו"ח של ד"ר מיטרני, אישה ניטראלית, שמונתה על ידי משרד ממשלתי ונתבקשה לבדוק מה קורה שם? והממצאים שהיא מצאה חמורים.

אי אפשר להירדם כאשר אתה יודע שישנם חברי מועצה שנבחרו לייצג את התושבים והם מייצגים את האינטרסים שלהם ולא את תושבי העיר.

חברי האופוזיציה התכנסו בביתו של חבר מועצה על מנת להדיח את ראש העיר, זה תפירת תיקים.

מה שהמהנדס עושה זה פלילי זה מושחת!".

בסיום דבר העלה ראש העיר להחלטה שלושה סעיפים וחברי המועצה שהגיעו לדיון קיבלו פה אחד את שלושת הצעות ראש העיר:

לפנות לבג"ץ נגד מבקר המדינה בבקשה שיורה על מועד מידי לקיום שימוע בין הרשות למבקר המדינה. הגשת דו"ח מטרני כתלונה במשטרה על מנת שתבדוק את הממצאים החמורים שנכתבו בדו"ח. התקשרות עם חברה חיצונית שתבדוק את שני המבנים של שני היזמים בני נחמיה וקניון נחמיה וזאב שאול והמתחם החדש שהקים, בכפוף לבדיקה המשפטית. מדובר בין השאר בבדיקת ההיתרים, כיבוי אש, ארנונה וכו'.

בזמנו, מבקר המדינה התחייב לקיים שימוע, ולבדוק את טענות העירייה, ועד היום לא נעשה דבר, למרות הדו"ח החמור והחד משמעי.

 

"הגיע הזמן להודיע למבקר המדינה שהוא יהיה אחראי על כל אסון שיתרחש בקריית שמונה מהתמוטטות המרפסות שצצות בעיר מדי יום כמו פטריות שלאחר הגשם. האסון הוא רק עניין של זמן" , אמרו חברי מועצת העיר.

תגובתם של ארבעת חברי המועצה שנעדרו מהישיבה שכה ציפו לה ודחפו לקיימה, נשלחה על ידי חבר המועצה עו"ד אביחי שטרן. נביא כאן את תמצית הדברים הרלבנטיים לדיון בישיבת המועצה, הדו"ח של ד"ר מיטרני על תפקודו הלקוי של מהנדס העירייה חגי קול.

"לא הגענו בגלל שמבקר המדינה הוציא מכתב שאסור לפגוע במהנדס. הדו"ח חד צדדי, אין לנו אמון בראש העיר".

היות וחברי האופוזיציה ויתרו מרצון על זכותם (חובתם) למלא את שליחותם הציבורית ולהשתתף בישיבות המועצה ולהביע את דעתם, כפי שעשו עד היום, אנחנו לא מוצאים לנכון להעמיד במה זו לאמירות פוליטיות ובחלקן פופוליסטיות, כפרס על התנהלות לא אחראית ומזלזלת בתושבים ובחבריהם חברי מועצת העיר שטרחו ובאו לישיבה.

 

 

מועצת העיר התכנסה השבוע לישיבה שלא מן המניין כדי לדון בדו"ח החמור של ד"ר מיכל מיטרני על תפקודו של מהנדס העיר חגי קול.

לישיבה קדמה דרמה זוטא של חלק מחברי האופוזיציה בפייסבוק על ידי העלאת פוסטים, שרובם הניחו שהדו"ח לא נמסר להם מתוך כוונה להסתיר מעיניהם אמירות של הבודקת כנגד ראש העיר והנהלת העיר.

אחרי שהבלון נופח וגרף לייקים והערות מצד החבורה הקבועה, הגיע זמן המבחן האמיתי, ישיבת המועצה על בסיס דיון עובדתי בדו"ח.

הישיבה נפתחה, ללא נוכחותם של ארבעת חברי האופוזיציה, שבהמשך נביא את תגובתם, אולם בנוכחות המהנדס קול.

קול שהיה זחוח דעת קטע את מנכ"ל העירייה אשכול שוקרון המנהל על פי דין את ישובות המועצה, ותבע במפגיע להיות ראשון הדוברים, עוד בטרם הדיון עצמו החל.

המנכ"ל, הסביר שהמהנדס אינו רשאי לשנות סדרי דיון ולכפות את רצונו לדבר ראשון. "תקבל רשות דיבור, אחרי שסגן ראש העיר יגאל בוזגלו יציג את מצגת הדו"ח ואחרי שנצפה בכתבת התחקיר של העיתונאית החוקרת איילה חסון.

"אם אני לא מדבר עכשיו, אני יוצא", הכריז המהנדס ונטש את חדר הישיבות.

בפתיחת הישיבה הקריא המנכ"ל מכתב שהגיע ממשרד מבקר המדינה ובו

מועצת העיר החליטה:

 

 

העירייה תגיש בג"צ נגד מבקר המדינה

 

דרישת העירייה מבג"צ: להורות למבקר המדינה לקיים שימוע בין הרשות למהנדס העיר בנושא צו ההגנה הזמני שקיבל מהנדס העיר לפני יותר משנה.

 

בתחילת השבוע התכנסו חברי מועצת העיר בקריית שמונה לישיבה שלא מן המניין אותה זימן ראש העיר ניסים מלכה בכדי לדון בדו"ח אותו הגישה ד"ר מיכל מטרני על תפקוד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, אגף ההנדסה ומהנדס העיר.

 

חברי המועצה שהגיעו לדיון קיבלו פה אחד את שלושת הצעות ראש העיר:

  1. לפנות לבג"ץ נגד מבקר המדינה בבקשה שיורה על מועד מידי לקיום שימוע בין הרשות למבקר המדינה.
  2. הגשת דו"ח מטרני כתלונה במשטרה על מנת שתבדוק את הממצאים החמורים שנכתבו בדו"ח.
  3. התקשרות עם חברה חיצונית שתבדוק את שני המבנים של שני היזמים בני נחמיה וקניון נחמיה וזאב שאול והמתחם החדש שהקים, בכפוף לבדיקה המשפטית. מדובר בין השאר בבדיקת ההיתרים, כיבוי אש, ארנונה וכו'.

 

 

חברי המועצה שהשתתפו בדיון יצאו בהאשמות כי "תחת צו ההגנה שנתן מבקר המדינה למהנדס, סובלת העיר מתפקוד לקוי של אגף ההנדסה, במתן היתרים, ובמבנים מסוכנים, והחמור מכל – ההתנהלות הפוליטית, והעובדה שנעשית 'בניית תיקים', כפי שהדברים נרשמו בדו"ח הבדיקה של ד"ר מטרני".

 

בזמנו, מבקר המדינה התחייב לקיים שימוע, ולבדוק את טענות העירייה, ועד היום לא נעשה דבר, למרות הדו"ח החמור והחד משמעי.

 

"הגיע הזמן להודיע למבקר המדינה שהוא יהיה אחראי על כל אסון שיתרחש בקריית שמונה מהתמוטטות המרפסות שצצות בעיר מדי יום כמו פטריות שלאחר הגשם. האסון הוא רק עניין של זמן" , אמרו חברי מועצת העיר.

 

 

 

 

 

 

ארבעת חברי האופוזיציה במועצת העיר קריית שמונה, יהודה חיים, בנצי יעקב בן ציון, אביחי שטרן ויורם מלול, החרימו את ישיבת מועצת העיר על רקע הכוונה לקיים דיון, על דו"ח הגב' מיטארני וכתבתה של איילה חסון, הדנים במחלקת ההנדסה ובמהנדס .

 

ישיבה זו הוחרמה לאחר שמבקר המדינה, הוציא מכתב הבהרה ביום קיום הישיבה שמבהיר שצו ההגנה למהנדס בתוקף ואין לפגוע במהנדס ובסמכויותיו וגם היועץ המשפטי של העירייה קבע שאין לקבל החלטות אופרטיביות, מה שהפך את הדיון, לדיון סרק עקר וחסר ערך, שכל מטרתו אחת הלבנת פניו של המהנדס ברבים.

 

אם לראש העיר היה חשוב מצב  אגף ההנדסה, מדוע לא קיים דיון דומה גם על הסקר שדן בוועדה המקומית לתכנון ובניה, מיום 14.7.14, חודש וחצי לפני תחילת עבודת המהנדס חגי קול, סקר שממצאיו קשים ביותר, אז לא זומנה מועצת העיר לישיבה שלא מן המניין, אז הסתיר ראש העיר את הסקר, ראוי לציין שראש העיר ניסים מלכה משמש כראש הועדה החל מיום 17.12.08, כאשר תחתיו עוברים שישה מהנדסי עיר, ודו"ח שמפנה גם ממצאים קשים מאוד לגבי תפקודו כראש הוועדה, כגון אי כינוס ישיבות, אי הערכות בכח אדם ובציוד ומניעת הכשרות מתאימות מהמהנדס הנוכחי, קליטת מידען ופקחים לוועדה וכו'

אז את מי צריך להאשים בכישלון הועדה? התשובה ברורה ראש הוועדה נושא באחריות לפקודה על כל המשתמע מכך!

 

הכוונה לקיים דיון על כתבה חד סטרית והתבססות על דו"ח שנסמך על קטעי עיתונות מקומית ותגובת העיריה, בדגש רק העיריה, למבקר המדינה, כשאפילו ילד בכיתה א' יודע שלכל מטבע שני צדדים והיה מקום להתבסס גם על תגובתו של המהנדס למבקר המדינה.

הגב' מטארני הגדילה לעשות כאשר בחרה להתעלם לחלוטין משלושת חברי האופוזיציה החברים בוועדה זו למרות אמירות שלה כנגדם, מן ההגינות היה לשמוע גם אותם.

גם הבנתנו שמטרת הדיון היא אחת: הכפשת שמו של המהנדס כפי שנעשה בשנתיים האחרונות.

לאור זאת קיבלנו את החלטתנו חסרת התקדים, להשמיט את הקרקע מתחת לרגלי ראש העיר וחברי הקואליציה ולא לתת להם במה ולגיטימציה לדיון הזוי זה, החלטתנו לא לקחת חלק בקרקס הזה ובכך להיות שותפים לעוולה ומתן הכרה למעמד בעצם השתתפותנו.

 

אין לנו אמון בראש עיר שמונע מיצר נקמה במהנדס על חלקו בחקירות ובבדיקות המתנהלות כנגדו, בימים אלה שראש העיר, מנכ"ל העיריה ורבים נוספים נמצאים בחקירת המשטרה, לאחר מעצרי בית והרחקתם לפרק זמן ארוך ממקום עבודתם, היינו מצפים להתנהגות הגונה ושונה.

אגב גם בהקשר זה נשאלת השאלה, מדוע לא כונסה המועצה לקבלת עדכון על נסיבות מעצרם והרחקתם של ראש העיר והמנכ"ל?

 

גם ההחלטות ההזויות שהתקבלו במהלך הדיון, מוכיחות שלא טעינו בכך שהחרמנו את הדיון.

להלן תגובתנו להחלטות שהתקבלו:

 

החלטה ראשונה!

להתקשר עם חברה חיצונית לבדיקת שני מבנים של יזמים גדולים ומוכרים בעיר, יש בה כדי לפגוע לא רק במהנדס חגי קול, החלטה זו פוגעת גם במהנדס המלווה מר אדם קולמן, שמונה לאחרונה, כמהנדס מלווה חיצוני לוועדה, אז מדוע צריך חברה חיצונית?

 

החלטה שניה!

הגשת בג"צ לביטול צו ההגנה שניתן ע"י מבקר המדינה, למהנדס העיר, החלטה שיש בה כדי להראות זלזול וחוסר כבוד שרוחשים קברניטי העיר כלפי מוסדות ממלכתיים, שטרם סיימו את בדיקתם, כולל חקירה משטרתית שעדיין מתנהלת!

 

החלטה שלישית !

הגשת תלונה למשטרה על בניית תיקים !

"הפוסל במומו פוסל"!

הנחקרים רוצים להגיש תלונה, מדוע לא מסרו גרסתם כבר בחקירתם!?

 

אנו מבקשים שתגובתנו תכנס במלואה ובמידה וקיימת בעיה אנא צרו עמנו קשר,

 

בברכה ובכבוד רב!

 

יהודה חיים, בנצי יעקב בן ציון, אביחי שטרן ויורם מלול, המשמשים כחברי מועצת העיר קריית שמונה.

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad