היום ה-30 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

למה תכנון מס?

כבוד השופט שמגר:

"…חובתם של מומחים בענייני מס לתכנן עסקאות משפטיות…"

השופט שמגר בפסק דין חזון המפורסם רשם: "עצם העובדה כי צדדים בחרו במבנה משפטי דל מיסים אינה מצביעה כי המבנה "מלאכותי" או "בדוי". זכותם ואף חובתם של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס…

אדם רשאי לנצל לטובתו כל הוראה שבדין, הפוטרת ממס או מקילה בו, שהרי לשם כך היא נוצרה; והוא, כמובן, כל עוד אינו מנסה לעוות במעשיו את כוונת המחוקק או לעשות מעשה כלשהו שלא כדין כדי להיכנס לתחומי פטור או הקלה, שלא נועדו לו."

 

– איך אנחנו עושה את זה?

 

התפקיד של מומחה מס הוא ראשית לאסוף את הנתונים ולהבין מהי השאיפה של האדם. האדם יכול להיות בעל עסק או חברה, בעל נכס מקרקעין שרכש אותו, ירש וכן הלאה.

הנתונים וחקירתם היסודית והקפדנית צריכה להיעשות בעין בוחנת ובהבנה של הממשקים של הנתונים, ואיך הם יחד משתלבים, אינם מתאימים ואולי חסרים.

אדם מגיע עם ניירות ומחשבות לבצע עסקה. החוכמה היא: לקחת את הכל יחד ולגבש תוכנית. התוכנית צריכה להיות כלכלית, אמיתית ומתאימה לאדם המיוחד שפנה לעזרה. כל תכנון מס למשפחה הוא יצירת מופת בפני עצמה. המטרה, להשיג את השאיפה לשלם פחות. כחוק.

ההבדל בין תכנון מס אחד למשנהו נוצר לאור מרכיבים רבים המשפיעים על תכנון המס. אציין אחדים אך בל נשכח כי חובת הזהירות הנדרשת ממתכנן המס היא עצומה.

 

למה?

ניקח עסקה למכירת חלק מחלקה שבה אחוזי בנייה לדירות מגורים. יש כאן נתונים בסיסיים של הקרקע: נתוני רכישה, חוזים, הסכמים מהעבר, שטרי מכר, מועדי פטירות, צוואות, תשלומים אשר שולמו בגין הקרקע מאז נרכשה, ההיסטוריה שלה, תשלומי היטל השבחה צפויים, קיומה של שומת מס עיזבון או היעדרותה, הערכת שווי הקרקע ליום פטירה וכן הלאה. מספר היורשים, אחד או יותר, טענות להלכת שתוף ובדיקה שלהם לעניין המס החל ועוד.

האירוע מיוחד תמיד עבור האדם הקשור אליו.

גודל האחריות והרצון להישאר עם כמה שיותר, וזה נכון, עוד יותר, כאשר קיימת נחיצות גדולה לעזור לילדים, או סגירת חוב בסדר גודל מיוחד.

 

תכנון העסקה ייקח בחשבון עד כמה זקוק האדם לכסף מיידי או שמא יכול לחכות למימוש שיעשו בתוך מעל 30 חודש, אם ניקח מקדמי ביטחון ומועדי הוצאת היתרים וכן הלאה.

אופי העסקה וניתוחה לצורכי מס תלוי גם במה שעשה האדם עד כה בנושא עסקאות במקרקעין והתנהלותו עד כה, גם ביחס לנכס הנמכר, סיווגו כהשקעה פרטית או עסקית ומה בדיוק עשה בקשר לקרקע מאז הפך לבעליה.

בעצם תוכנית הבדיקה היא יצירה הקשורה קשר הדוק לקשת הידיעות של המומחה, מתכנן המס, יכולתו לנתח בדייקנות את הנתונים ולקבל תמיכה שלהם במסמכים וכן הלאה.

תכנון המס אינו בהכרח פרי הוראת חוק קיימת או פרי היעדרותה של הוראה שמכאן ניתן להבין שניתן לבצע עסקה לפלונית.

 

עבודת עו"ד. בהקשר זה היא עבודה משפטית. עבודתו המשפטית חיונית בכל עסקה ואין לבצע עסקת מקרקעין בלעדיו. עורך הדין הוא אחד מצוות שכולל גם מומחה מס ושמאי, כאשר זה נחוץ. אגב, מומחה מס יכול להיות עו"ד, רואה חשבון, יועץ מס או אדם, בוגר מערכת המס בעל ידע עצום.

קיומו של התואר, אינו מעיד על מומחיותו של אדם.

 

כל אחד בצוות עורך את בדיקותיו, ואחד מרכז אותם.

ניתוח מקצועי יכלול הוראות חוק, פסיקה והנחיות של רשות המסים, המון יצירה ושיקול דעת כולל למקרה הזה.

 

הבדיקות הופכות לנייר עמדה אשר מכיל את כל הרכיבים, המשפטיים, השמאיים, התכנוניים והכלכליים, והיצירה הינה תכנון מס.

התוכנית כוללת את החלקים הבאים:

·      השאיפה

·      העובדות

·      שאלות המס המצריכות דיון מקצועי

·      סוגיות משפטיות, מפנות לנייר נפרד מטעם עורך הדין

·      פתרונות מוצעים לקשיים שעולים בניתוח הסוגיות

·      המלצה לחלופות וניתוחן המספרי, מוצגות בטבלת השוואה

·      ניתוח סיכונים וסיכויים והמלצות מעשיות

 

לאחר ישיבה ראשונה, האדם ומשפחתו חוזרים שאלות, חששות.

מנסחים חלופות משופרות שמתוכן נבחרת המועדפת.

החלופה המועדפת, עוברת לעורך הדין לניסוח חוזה אחד או יותר.

לעיתים צריך לבצע פעולות מקדימות לעסקה הראשית, כי אז עורך הדין מנסח ויוצאים לדרך.

חשוב לזכור, שכל תכנון מס חייב להיות מבוסס על אמת וכוונה לעשות את מה שתוכנן ולא רק למראית עין. המצגים וההתנהגות בפועל הם שעושים את ההבדל בנקודות מחלוקת לגבי סיווג העסקה לצרכי מס, שזו אחת השאלות המרכזיות בתכנון המס.

התוכנית צריכה להיות מובנת ומנוסחת גם בעין של פקידי המס, מתוקף תפקידם לשמור על האינטרס הציבורי ולא לאפשר תכנוני מס שמטרתם העלמת הכנסות והימנעות מתשלום מס.

יותר מכך, אפשרי שהתוכנית תאושר במשרדי מיסוי מקרקעין וסמכות סיווג העסקה לצרכי מס תנוצל על ידי פקיד השומה, וכי אפשרי שהסיווג ישונה למשל מעסקה פטורה ממס לעסקה חייבת, מעסקה הונית לעסקה פרותית שמשמעויות ההחלטה הזו קריטיות לתכנון המס.

לפיכך, בכל עסקה בה נחוץ אחד שיחשוב וייצור פתרון מיוחד לך כיום, מעורבות מומחה מס לצד עו"ד ושמאי היא קריטית.

עצתי היא שיש להרכיב את הצוות הזה ולתת לו ליצור עבורך פתרון כלכלי, חוקי ובר ביצוע בתכנון מס מיטבי ובניהול יעיל של הליכי השומה מול מנהל מיסוי מקרקעין.

 

ואם נחזור לדברי השופט שמגר:

"…אדם רשאי לנצל לטובתו כל הוראה שבדין, הפוטרת ממס או מקילה בו…"

הזכות הזו קיימת, כדאי לנצלה בדרך בטוחה.

דורית גבאי – רו"ח

אולי יעניין אותך

Bottom ad