היום ה-30 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

מיסים: לשלם פחות. כחוק

 

הערכות לתום שנת המס 2012- תוכנית עבודה

 

 

לכל בעל עסק יש רצון להצליח ולהגיע לאנשים רבים ככל שניתן ולספק להם מוצרים ושירותים שונים באיכות מעולה. אך בצד ניהול העסק ומתן השרות, מוצא עצמו בעל העסק עסוק גם באיסוף, בדיווח ובתשלומי מסים.

עסק יכול להיות משתלה, מוסך, חנות למכירת כפתורים, יועץ הנדסי ועוד.

כל עסק מתנהל באופן שוטף תחת לוחות זמנים לצרכי מס דיווחים שוטפים ותשלום מסים: מס הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי, מיסים ותשלומי חובה לעובדים ועוד.

כאמור, נושא המס תופס מקום נכבד בעיסוק היום-יומי של בעל העסק.

כל בעל עסק מכיר בעל-פה את המועדים לדיווח ולתשלום לרשויות המס וכל כולו מרוכז במועדים אלה.

כעת, אנו לקראת תום שנת 2012. כדאי מאוד לרכז רשימת מטלות של דברים שיש לסדר, להכין מסמכים שצריכים להתקבל ולשלם תשלומי חובה ותשלומים אחרים, וכל זאת כדי שנסיים את השנה, לצרכי מס מסודרים, ומשלמים פחות מסים.

 

להלן רשימת משימות עיקרית

 

1.  עסק המשלם מיסים על בסיס מזומן: כל תשלום שישולם בפועל, כולל שכר עבודה, עד 31.12.2012 ייחשב כהוצאה לשנת 2012.

 

2.  איסוף פיסי של כל הניירת הקשורה בכל התשלומים אשר בוצעו בגין העסק מתחילת השנה ולא לפספס את החשובים ובהם: תשלומי ארנונה, שכר דירה, חשמל, טלפונים-פלפונים כל המספרים, חברות אינטרנט, יועצים למיניהם, לוודא שקבלתם מכולם חשבוניות מס/קבלה, ביטוחים ובמיוחד ביטוח לרכב, לעסק, למנהלים, כל מה ששילמתם, תיקוני רכב, ספקים גדולים, לעבור על כולם ולוודא שאכן הגשתם את התיעוד ואת ההוצאה לצרכי מע"מ ושאכן ההוצאה נמסרה כבר לרואה חשבון כבר במהלך השנה. חשוב להקצות לזה את הזמן ולהבטיח שכל החומר אכן קיים בהנהלת החשבונות.

 

3.  קבלת דוח רווח והפסד מרואה החשבון לתום חודש אוקטובר 2012. לעבור על רכיבי ההכנסות וההוצאות, ולוודא שכל ההכנסות נרשמו וכל ההוצאות ובעיקר אלו שצוינו לעיל נכללות. לוודא שקיים רצף של חודשי התשלום בכל קטגוריה שכר דירה, חשמל וכן הלאה.

 

4.  תשלום חריג שהיה בשנת המס הנוגע לעסק. יש להכין עדכון כתוב לרואה חשבון שידע ויבין בדיוק על מה שולם ויוכל להחליט האם לכלול בדוח או לא ואם כן, באיזה היקף.

 

5.  תשלומים להשגחת ילדים. לרכז את ההוצאה הזו לשנת 2012 כחלק מהוצאות המותרות בניכוי.

 

6.  תשלומים לביטוח לאומי. תשלום מקדמות שישולם עד 31.12.2012 ייכנס באישור השנתי לצרכי הניכוי במס הכנסה.

 

7.  לבצע הפקדות בקופות לקצבה לעצמאים בגובה של עד 32,640 שקלים לשנה.

 

8.  הפקדות בקרן השתלמות. התקרה להפקדות הינה 17,850 שקלים מתוך סכום זה לא יוכר לצרכי מס 2.5%, היינו 446 שקלים.

 

9.  זיכוי בגין תרומות למוסד ציבורי. לאסוף את התרומות אשר ניתנו בשנה זו וקבלת זיכוי מהמס בשיעור 35% מכלל התרומות. סך התרומות המינימלי צריך להיות מינימום 420 שקלים בשנה ומקסימום 4.35 מליון שקלים וכן שהזיכוי ממס מוגבל בתקרת 30% מההכנסה.

 

10. סוגיית חישוב משותף. לאור הפסיקה בעליון מוצע לערוך דיון יסודי כבר עתה עם רואה החשבון בנוגע לנושא.

 

11. הכנסות משכר דירה למגורים. כידוע מי שההכנסה אצלו הינה עד 4,910 שקלים, כל ההכנסה פטורה. אם מקבלים שכר דירה ממספר דירות בסכום העולה על סכום זה מוצע לשקול מעבר למסלול של תשלום 10% מס כל כלל ההכנסות בשנה ומשלמים את המס עד לתום חודש ינואר.

 

12. תתחיל להיערך -היום!

 

 

במאמר הבא נסקור את מסלולי המס בגין הכנסות משכר דירה למגורים.

 

דורית (ביטון) גבאי, רו"ח

 

חפשו אותנו בפייסבוק

 

 

 

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad