היום ה-30 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

מי מטרפד את פתיחת אזורי הרישום?!

 

הדי ההתגוששות בעיתונות המקומית עדיין מתגלגלים בנושא אי-פתיחת אזורי הרישום למוסדות החינוך. השבוע, אחרי שיו"ר האופוזיציה בנצי יעקב תקף את מנהלת מחוז הצפון במשרד החינוך ד"ר אורנה שמחון על כך שהיא לוקחת על עצמה את האחריות לאי פתיחת אזורי הרישום ובכך שהיא מסיטה את הביקורת מראש העיר שלדעת בנצי הוא זה שמנע את המהלך, משגרת מנהלת המחוז מכתב תשובה לבנצי.

מנהלת המחוז כותבת לבנצי שמבחינתה, המהלך כולו הופעל על פי תוכנית העבודה המקורית.

וכך היא כותבת לבנצי: הנדון: "איזורי רישום, …הכתבת חזרה ושאלה מי הגורם הקובע, האם אזורי הרישום יפתחו באופן חלקי או באופן מלא? ציינתי בפניה כי משרד החינוך קבע בעקרונות התכנית כי פתיחת אזורי הרישום תהיה מבוקרת ובהדרגה ולא באופן גורף. דבר שעלול לגרום לסגירת בתי ספר, פיטורי מורים ומנהלים ויש לכך השלכות בנושא הסעות, בינוי וכו'". כותבת ד"ר שמחון בהתייחסותה לכתבה שהופיעה בעיתונות המקומית.

ד"ר שמחון ממשיכה וכותבת שמדובר בפרשנות שגויה "לצערי הרב, …יכול להתפרש כי אין התחשבות בעמדת הרשות ועמדת ההורים ולא כך הוא הדבר. קיימתי מספר ישיבות בלשכתי בהשתתפות הרשות, ועד ההורים והפיקוח, על מנת לתכנן ולאשר התהליכים המתקיימים ביישוב ופתיחת אזורי הרישום באופן מבוקר כאמור".

בהתייחסה להאשמותיו של בנצי יעקב על כך שהיא שינתה את עמדתה כותבת מנהל המחוז "ציינת במכתבך כי שיניתי את עמדתי בעניין פתיחת אזורי הרישום, עלי לציין כי עמדתי לא השתנתה ומעולם לא הצהרתי בשום פורום ולא בכתובים כי אזורי הבחירה יפתחו באופן גורף אלא בהדרגה".

בהתייחסה להאשמותיו של בנצי על כך שבהתנהלותה היא נטרלה את הרשות המקומית כותבת ד"ר שמחון "מקומה של הרשות בהובלת התהליכים היה משמעותי ואני מברכת את ראש העיר ומנהלת מח' החינוך על הובלת התהליך בשותפות מלאה עם משרדנו".

ד"ר שמחון חותמת את מכתבה ועונה לבנצי יעקב על האשמותיו שהיא, מנהלת המחוז מתערבת בפוליטיקה המקומית בדברים "משרד החינוך אינו צד במחלוקות פוליטיות. עבודתנו מקצועית וכל מטרתנו היא לקדם את מערכת החינוך בעיר קרית שמונה חרף כל הקשיים".

מנהלת המחוז מצרה על כך שיו"ר האופוזיציה במועצת העיר בנצי יעקב האשים אותה לפני ששוחח איתה והבהיר את עמדתה איתה "צר לי כי בטרם כתבת את המכתב והפצת אותו לתקשורת לא שוחחת עמי, הייתי מבהירה לך את הדברים בנועם הליכות ובאופן מקצועי ולא מעל דפי התקשורת, האופן שבו הצגת את עמדת משרד החינוך בעיתונות אינו ראוי ואינו משקף את דרכנו", כותבת מנהלת המחוז ד"ר אורנה שמחון לבנצי יעקב.

    העתק ממכתבה שלחה מנהלת המחוז ל: ראש העיר, חברי         המועצה, מנהלי מוסדות החינוך והמפקחת הכוללת אסנת          אייל.

 

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad