היום ה-10 במאי , 2022

Select your Top Menu from wp menus

משרד הפנים ביטל מחיקת חובות שהעירייה אישרה

תושבים רבים בעיר נדהמו לקבל לאחרונה מכתבים מעיריית קריית שמונה ובה דרישה לשלם חובות ארנונה, אף על פי שחובם שולם במסגרת הדר מול העירייה, ואפילו העירייה אישרה זאת בכתב.

תושב העיר, ב. ב. היה חייב סכום כסף לא קטן לעירייה עבור חובות ארנונה משנים קודמות. הוא עמד למכור את הדירה ובעל הדירה התנה את הקנייה בסילוק חובות הארנונה. בעל הדירה הבין שהוא לא יוכל למכור את דירתו כאשר רובץ עליה חוב כה גדול, והחליט לשלם את החוב. כמנהגו של, האיש שכר את שירותיו של עורך והלה, ייצג אותו בפני העירייה. לאחר משאים ומתנים הגיעו הצדדים להסכם בו יופחת חובו של האיש ואת הסכום הנותר הוא ישלם. התנאי של התושב היה שעם תשלום החוב, הוא יקבל אישור מהעירייה שעל ביתו לא רובץ חוב ארנונה. ואכן כך היה. האיש שילם לעירייה את הסכום עליו הוסכם בין הצדדים, וכנגד תשלום הארנונה, הוציאה העירייה מכתב שאכן האיש לא חייב.

האיש שמח על סיום הפרשה מול העירייה, וכאן הצליח למכור את דירתו.

חלפה תקופה של מספר שנים, וביום בהיר אחד מקבל האיש מכתב מהעירייה ובו כתוב "עליך לסור אל משרדי הגביה ולסלק את יתרת חובך", עוד טרחו וכתבו לו "משרד הפנים לא מוכן לקבל את ההסדר, וללא אישורו אין תוקף לסיכומים בין התושב לבים העירייה".

האיש לא ידע מה לעשות, לצחוק או לבכות "אני לא מבין איך עובדים בעירייה?" ספק הוא שואל ספק אומר "אני נמצא איתם בתביעות משפטיות, הם מאיימים שאם לא אשלם ישלחו אליי מעקלים, ואחרי חודשים של ריצות, אנחנו מגיעים להסדר, ואני משלם את חובי ומקבל אישור בכתב על. אחרי שהאישור בידי, אני מוכר את הדירה ועכשיו באים ואומרים לי 'אין תוקף להסכם בינינו, משרד הפנים לא מאשר את המחיקה. זה נשמע הזוי", אומר האיש ל"חדשות הגליל".

הסיפור הזה מייצג עוד תושבים שפנו עם אותה בעיה והם חשים גם מתוסכלים וגם פראיירים. "כולם אומרים שאם היו יודעים שאין לעירייה סמכות לבוא להסדר עם חייבים, גם את מה שהם שילמו, הם לא היו משלמים.

פנינו לקבל את תגובתה של העירייה ושל משרד הפנים.

תגובת משרד הפנים: "אין ביכולתנו לתת ייעוץ משפטי לכל אזרח ואזרח שקיבל מידע בלתי נכון מרשות מקומית.

בהתאם לחוק, לרשויות המקומיות אין סמכות לתת אישור על מחיקת חובות ארנונה ללא אישור משרד הפנים. מכיוון שכך אין לך אלא לפנות לרשות המקומית בנושא.

אפרת אורבך, דוברת משרד הפנים".

שבנו והקשנו בשאלה, כיצד התושב יכול לדעת שרשות שלטונית כמו העירייה אינה מוסמכת ואינה רשאית למחוק חובות, כאשר היא מציגה או לפחות נתפסת כמוסמכת בעיני התושב.

דוברת המשרד שלחה בתגובה האת הדברים הבאים "בהתאם לחוק, נדרש אישור משרד הפנים למחיקת חובות ארנונה לרשות המקומית. במקרה הנדון לא ניתן אישור משרד הפנים לבקשות מכיוון שלא הוגשו בהתאם לנהלים ולא צורפו אליהם המסמכים הנדרשים.

הודעת העירייה לגבי מחיקת חובות הארנונה הייתה על דעת העירייה בלבד. לפיכך יש לפנות לתגובה בנושא לעירייה. ולכן יש להלין רק על העירייה". קיבלנו את עצתה של אפרת אורבך, והפנינו את השאלה לעיריית קריית שמונה. וזאת תגובתה: "העירייה

 פעלה מול משרד הפנים שנים רבות בכדי לאשר את מחיקת חובות של תושבים במצוקה. לפני כשנתיים הודיע

משרד הפנים כי אין הוא מוכן לאשר את מחיקת

 החובות שקבעה וועדת ההנחות העירונית, אלא אם יבוצעו תחילה הליכי אכיפה  ועיקולים כנגד התושבים

החייבים. לפיכך תפעל העירייה בהתאם להוראות

 משרד הפנים".

אולי יעניין אותך

Bottom ad