היום ה-30 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

מ.א הגליל העליון יוצאת למהלך מניעת פעילות עסקים ללא רישיון בתוקף

המהלך האקטיבי מתחייב, מציין פלר במכתבו, לאור מקרים שאירעו לאחרונה, בהם אותרו בקיבוצים בתי עסק שפעלו ללא רישוי עסק בתוקף. סך העסקים הנדרשים ברישוי ברחבי המועצה נאמד בכ-600.

המכתב נשלח למנהלים, מזכיר מנהל מחלקת הרישוי של המועצה כי על פי החוק, כל עסק (הטעון רישוי) ונפתח, או עתיד להיפתח, בין אם על ידי הקיבוץ ובין אם כיזמות פרטית או במרכז מסחרי, מפעל תעשיה, או אחר חייב ברישיון עסק, כך על פי חוק רישוי עסקים (התשכ"ח-1968). הגורם האחראי על האכיפה היא הרשות המקומית, המחויבת לעמוד על המשמר לטובת שלום הציבור.

קבלת רישיון לעסק מעניקה ביטוח שהעסק עומד בדרישות שונות וחשובות, ביניהם בתחום התברואה, הבטיחות, הגנת הסביבה, והוועדה המקומית לתכנון ובנייה. בקבלת רישיון לעסק מחויב גם עסק שבעליו התחלף, או כזה אשר שינה את המבנה בו הוא יושב, חייב לדווח ולפתוח בהליך לקבלת רישיון עסק מחדש, טרם פתיחת העסק. זאת ועוד, מחודש פברואר 2013 נכנס לתוקפו חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, הנותן משנה תוקף לדרישת רשות הכבאות מהעסקים הטעונים רישוי. אי העמידה בהן עלול להביא לסגירת העסק על ידי רשות הכבאות החדשה.

"עצתנו לכם הינה להסדיר מידית ככל שהדברים אצלכם טעונים הסדר את ענייני ותנאי גורמי הרישוי השונים, ובכך נימנע מאי הנעימות הכרוכה בהגשת תלונה של המועצה כנגד עסקים הפועלים ללא רישיון עסק" מציין רונן פלר במכתבו, ומוסיף "במידה והסדרת אישור הגורמים השונים אינה בשליטתכם, אנא העבירו אלינו בהקדם מכתב המפרט את ההליך אותו עברתם, ואת הסיבות לכך שאין באפשרותכם להמשיך בהליך הרישוי, או מהם החסמים המונעים את השלמת התהליך".

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad