היום ה-14 בספטמבר , 2023

Select your Top Menu from wp menus

סליחה וכפרה

מנהג ישראל קדושים לקום ולומר סליחות, מי בחצות לילה ומי בעלות השחר, מראש חודש אלול ועד יום הכפורים, משום שימים אלו הם ימי רחמים ורצון לעם ישראל, כיון שלאחר שחטאו ישראל בחטא העגל ומשה רבינו שבר את הלוחות הראשונים בי"ז בתמוז, עלה משה רבינו לבקש רחמים על עם ישראל, ואמר לו הקב"ה שיעלה למרום להביא לוחות שניים, ועלה משה בראש חודש אלול עד יום הכיפורים (ארבעים יום) שבו נתרצה הקב"ה ואמר לו "סלחתי כדברך", אשר על כן נקבע יום הכיפורים כיום מחילה וכפרה, וכל ימי אלול לסליחות ותחנונים כנגד ארבעים יום שריצה משה רבינו לפני הקב"ה. רבותינו נתנו סימנים ורמזים לחודש "אלול" שהם ראשי תיבות של "אני לדודי ודוד לי", שזה רומז על התפילה והתחנונים שעל ידם מתקרב ומתחבר האדם לבורא עולם. פסוק נוסף "ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך", שזה רומז על התשובה מן המעשים הלא טובים שאדם עשה כל ימות השנה, בבחינת "סור מרע ועשה טוב", ובכך מתרצה האדם לפני הקב"ה. פסוק נוסף, "ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים", שזה רומז על הצדקה והחסד שעל ידם צובר האדם זכויות ליום הדין ומידה כנגד מידה כשם שהוא מרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים ומוציאים אותו זכאי בדין, וזהו שאמרו "תשובה, תפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה", וברוך השם בכל שנה אנו רואים המון אנשים ונשים מכל הרמות והחוגים שבאים בחצות לילה לומר סליחות ושואגים מקרב ליבם "שמע ישראל", ו"השם הוא האלוקים", כמו במעמד הנשגב של אליהו הנביא בהר הכרמל, אין זאת כי אם רצון של כל יהודי להתחבר ולהתקרב להשם יתברך, כל אחד ומידתו, בבחינת "ואני קירבת אלוקים לי טוב".

האפשרות לאדם לעשות תשובה על מעשיו הרעים הרי היא מן החסדים והטובות הגדולים שעושה הקב"ה עם בריותיו, מה שלא נמצא אצל שופט בשר ודם, אדם שחטא ועבר על החוק הרי גם אם יתנצל ויבקש אלף סליחות לא יועיל לו, ואף יקבל עונש וקנס. אין הדבר כן אצל הקב"ה יוצר האדם כפי שאמר דוד המלך בתהילים "טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך", במה הוא טוב? בזה שהוא פותח ומורה לחוטא דרך תשובה כי אין הקב"ה חפץ במיתת רשע, אלא בשוב רשע מדרכו ושב ורפא לו.
ולא בכדי אמרו רבותינו במסכת תענית "לא היו ימים טובים לישראל כיום הכפורים", למרות היותו יום מרטיט ומלא בתחנונים, אע"פ כן במרכז תפילת כל נדרי מברכים ברכת שהחיינו, שאף שאינו משלושת הרגלים אין לך יום שמח כזה שבו אפשר להתכפר ולהתנקות מכל החטים, וזהו שאמרה התורה "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו", אם אנו מבקשים כפרה וסליחה מאת הקב"ה שׂומה? עלינו להיטהר מלמטה, ולב יודע מרת נפשו, כל אדם יודע במה הוא לוקה בחסר, אשר על כן אנו מתוודים שהוא אחד מהתנאים לתשובה' אם אדם אינו מתוודה על העבר אינו יכול לקבל על עצמו קבלות טובות לעתיד.

בזמנו של הרמב"ם היה אחד "חכם" בעיניו שטען שלא מתאים לו הוידוי כי מעולם הוא לא "גנב" וכו', עד שקרא לו הרמב"ם והוכיח איך כל מילה בוידוי שייכת לכל אדם קטן כגדול, חכם ופשוט, כמה? פעמים אדם גונב דעתו של חברו, בתור בבנק, ומשתמש בחפץ חברו בלא רשות, וטועם בחנות או בבסטה בלא לקבל רשות, כל זה הם גניבה וגזילה, רק שאדם אינו שם על ליבו דברים אלו.

וכשאדם משתמש בחיים שנותן לו הקב"ה, בעולם הזה? למרוד במי שנתן לו חיים זו לא בגידה? וכן על זה הדרך, כל אדם ימצא בנוסח הוידוי דברים שהוא צריך לתקנם ולשוב אל השם יתברך, וכפי שנאמר "קחו עמכם דברים ושובו אל ה'", ע"י מעשים טובים אל הקב"ה.
חודש טוב ומבורך לכל בית ישראל ושנה טובה, שנתבשר בה בשורות טובות אמן.

 

 

המיסיונרים ממשיכים להפיץ בעורמה

המיסיונרים בעיר ובארץ מציגים עוד צעד ערמומי שאמור להטעות את הציבור היהודי הפשוט, כשהפעם הם מחלקים חוברת "תמימה" בשם: "מידע חשוב לכל אזרחי ישראל". כביכול ממבט ראשון היא נראית כמו חוברת בהוצאת משרד הפנים או משרד הביטחון, אך בתוכן פרקים שלמים של 'הברית החדשה'. עד כה נשלחה החוברת למאות אלפי בתים ברחבי הארץ, והשבוע לראשונה דיווחו תושבים לארגון "למען שמו-נה באהבה" (שנלחם בתופעה הזאת) על מיסיונרים שמחלקים את החוברת מבלי להזדהות. החוברת, המונה יותר ממאה עמודים, מכילה פרקים שלמים של 'הברית החדשה' שלהם נוספת הקדמה ארוכה המבהירה לקורא כי כל הדברים המתוארים בהם מכילים את "מה שיקרה בעתיד הקרוב והבשורות הטובות". על מנת להעניק לחוברת ממד אקטואלי ורלוונטי וכדי להעצים את הולכת השולל, בעטיפת החוברת נכתב: "מכיל את המידע החשוב שהופץ בין חברי הכנסת".
רבני העיר שפועלים רבות למיגור המיסיונרים בקרב תושבי העיר כבר התבטאו בחריפות בעבר כנגד אותם מיסיונרים ואותם שיטות בזויות, ולכן גם אנו התושבים הפשוטים צריכים להראות להם בדרך חוקית שהם וחומריהם לא רצויים בעירנו.

 

פה-שקווילים

–        כמידי שנה יערכו תפילות הסליחות בבתי הכנסת בקריית שמונה. מי שמעוניין להגיע בחצות לילה יוכל לעשות זאת החל מיום ראשון הקרוב (ה-19.8) בבית הכנסת "אחוות לוחמים" (מלון הצפון) בשעה 00:20 (חצות ועשרים) וליהנות מתפילה מרגשת במיוחד מפי הרב רפאל סבתי שליט"א

 

–        בכולל "קול יהודה" (בראשות הרב איתמר לוי שליט"א) ביום רביעי (ה-22.8) בשעה 20:00 יערך סיום מסכת סוכה בראשות המרא דאתרא, הרב שלום לוי שליט"א. הציבור מוזמן

 

–        החל משבוע הבא יחלו ללמוד בכולל "קול יהודה" את הדף היומי בין השעות 21:00 ל-22:00 (כולל מוצאי שבת). במקביל מתחילים ללמוד גם את מסכת מגילה הציבור מוזמן להצטרף.

אולי יעניין אותך

Bottom ad