היום ה-02 בפברואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

על מיצים וריבות

על מי חלים התנאים? הזכויות שיפורטו כאן חלים על העובדים בתעשייה ובמלאכה ביצור מיצים למיניהם ריבות למיניהן ושימורים לסוגיהם.

 

תקופת הניסיון? תקופת הניסיון לעובדים במפעלים אלה היא 6 חודשים ובהסכמת בין העובד למעביד תוגדל תקופת הניסיון לשניים עשרה חודשים (באין הסכמה לא תוארך תקופת הניסיון).

 

שעות העבודה? שעות העבודה תהיינה 43 שעות שבועיות, 9 שעות ליום בעבודת חמישה ימים בשבוע ו-8 שעות

ליום בעבודת 6 ימים בשבוע.

בערבי חגי ישראל יעבדו שעה פחות בתשלום של יום עבודה מלא.

בערב יום כיפור יעבדו כל העובדים 6 שעות בתשלום של יום עבודה מלא (8 או 9 שעות לפי העניין).

 

גמול שעות נוספות? שעות נוספות הן השעות שעובדים אחרי סיום יום העבודה הרגיל של 8 או 9 שעות יומיות,

ביום עבודה של 9 שעות, השעות העשירית והאחת עשרה בתוספת 25% ויתר השעות בתוספת50%.

ביום עבודה של 8 שעות השעות התשיעית והעשירית בתוספת 25% והיתר בתוספת של 50%.

 

עבודה במשמרות? בעד עבודה של 8 שעות במשמרת שנייה ישלם המעביד לעובד/ת תוספת של 12.5% לכל שעת עבודה

או אורך המשמרת יהיה 7.5 שעות בתשלום של 8 שעות.

בעד עבודה במשמרת לילה ישלם המעביד לעובד תוספת של  35% ולעובדת תשולם תוספת של 50% על כל שעות העבודה.

משמרת לילה פרושה (על פי החוק) משמרת ששתי שעות (לפחות) מהמשמרת נופלות בין השעות 2000 לבין 0700 למחרת בבוקר.

במקרה של עבודת שעות נוספות במשמרות צהריים או לילה יחשב הבסיס לחישוב גמול שעות נוספות השכר הרגיל וכן תוספת משמרות (למשל בעבודת לילה לעובד יחשב השכר לחישוב גמול שעות נוספות השכר + 35%).

 

תוספת מחלקתית מקצועית? לעובד המפעל מגיעה תוספת מחלקתית מקצועית לפי המחלקה בה משובץ העובד.

גובה התוספת יקבע במו"מ בין ההנהלה ובין מועצת הפועלים המרחבית.

(לדעתי על עובדים שאינם זוכים לתוספת זו לפנות להסתדרות בכדי שתגרום למעביד לשלם כאמור בצו ההרחבה).

 

תוספת משפחה? המפעל ישלם לעובדיו ולנשים שבעליהן נכים בעד אישה שאינה עובדת סכום של  53 שקלים לחודש  או 2 שקלים ליום.

 

חופשה שנתית? העובדים יהיו זכאים לחופשה שנתית כר"מ:

 

לעובדים שבוע עבודה בן 6  ימים                         לעובדים שבוע עבודה בן 5 ימים

בעד השנים 1-2  12 ימי עבודה                            בעד  השנים 1-2  10 ימי עבודה

בעד השנים 3-4  13 ימי עבודה                            בעד  השנים 3-4  11 ימי עבודה

בעד השנים  5     14 ימי עבודה                            בעד השנים   5    12 ימי עבודה

בעד השנים 6-8   19 ימי עבודה                           בעד השנים 6-8    17 ימי עבודה

בעד השנים 9 ואילך 26 ימי עבודה                     בעד השנים 9 ואילך 23 ימי עבודה

 

דמי הבראה? העובדים זכאים לדמי הבראה כר"מ:

בתום השנה הראשונה               5 ימי הבראה

בעבור השנים 2-3                   6 ימי הבראה

בעבור השנים  4-10                7 ימי הבראה

בעבור השנים 11-15              8 ימי הבראה

בעבור השנים 16-19              9 ימי  הבראה

בעד השנים 20 ואילך             10 ימי הבראה

 

דמי חגים? המעביד ישלם לעובדים (אלה העובדים לפי שעות או לפי ימי עבודה) דמי חגים בעד 9 ימי חג בשנה (לעובדים בתקופת הניסיון ישולם מחצית מדמי החגים ולאחר 6 חודשים יקבלו גמול מלא בגין ימי החג).

 

פנסיה? המעביד ירכוש לעובדים ביטוח פנסיוני במבטחים או בקרן פנסיה דומה (לאחר תום תקופת הניסיון רטרואקטיווית  מיום עבודתם הראשון) וזאת על פי האמור בצו הרחבה לעניין פנסיה בתעשייה מלאכה ותחנות דלק.

 

דמי מחלה? המעביד יבטח את העובדים בביטוח דמי מחלה במבטחים או בקרן אחרת שהתנאים בה דומים לתנאי הביטוח במבטחים. (אני מציע לעובדים לפנות למבטחים ולבקש את תקנות ביטוח המחלה שלהם בכדי להיות מודעים לזכותם לדמי מחלה לפי תקנות מבטחים).

 

החזר הוצאות נסיעה? המעביד ישלם לעובדים החזר הוצאות נסיעה לפי עלות כרטיס חודשי חופשי ובאין כרטיס חודשי חופשי לפי מחירי אגד ולא יותר מ21.14 שקלים ליום (גובה ההחזר משתנה מעת לעת).

 

האמור כאן לא בא במקום ייעוץ משפטי.

אולי יעניין אותך

Bottom ad