היום ה-31 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

קיבוצי הגליל העליון ממריאים

מועצה אזורית הגליל העליון מציעה לקיבוציה מסלול תקציבי חדש של עד מיליון שקלים לפיתוח יישובי: המסלול החדש אושר בישיבת מליאת המועצה

מועצה אזורית הגליל העליון ממשיכה בתוכנית העבודה שלה לשדרוג תשתיות ציבוריות ופיתוח בקיבוצים, באמצעות הצעה של מסלול תקציבי חדש, רב- שנתי, לקיבוציה. התוכנית הוצגה במליאת המועצה אשר בירכה על התוכנית ואישרה תקציב בהיקף של כשבעה מיליון שקלים לשנת העבודה 2018.  

על פי התכנית יקבל כל קיבוץ תקציב בלתי רגיל (תב"ר) של עד מיליון שקלים, אשר אליו ניתן יהיה להוסיף משאבים נוספים מהמדינה והעמדת הון עצמי לביצוע פרויקט פיתוח שישרת את כלל אוכלוסיית הקיבוץ. התכנית גובשה על ידי צוות משותף של מנהלי המועצה, במטרה לקדם שדרוג תשתיות לרווחת התושבים.

המליאה אישרה שלושה נושאים עיקריים להם מיועד התקציב, שדרוג הכניסה לקיבוץ מהשער ועד לתחנות ההסעה בלב הקיבוץ, שדרוג התעבורה באזור בתי הילדים, או שדרוג מבנה ציבור.

בדבריו במליאה, הסביר ראש המועצה גיורא זלץ כי תכנית העבודה לשנים 2018- 2020 היא המשך המדיניות שבסיסה הוא הקצאת יותר תקציבים ומשאבים לניהול הקיבוצים, וקבלת אחריות על מתן שירותים לתושבים. במסגרת זו, ציין, אנו מרחיבים את התמיכה בשני אתגרים מרכזיים המעסיקים את התושבים ואת הנהלות הקיבוצים – שדרוג התשתיות הפיזיות ומבני הציבור, והצגת מודל חדשני של סל השירותים לתושבים.

 

להתחיל ביצוע

מרבית קיבוצי המועצה הוקמו עוד לפני המדינה. התשתיות הפיזיות בהן ישנות, חלקן הרוסות, וקיים צורך בתיקונם בכדי לשמור על איכות חיי התושבים. עלות שדרוג מלאה גבוהה מאוד ובלתי אפשרי עבור הקיבוץ היחיד לעמוד בהוצאה הכבדה לבדו. התקציב שמציעה המועצה, ובסיסו הקצאת מיליון שקלים, עם אפשרות לגיוס משאבים נוסף מהמדינה והעמדת הון עצמי, הוא אמנם רק חלק מהפתרון, אך הוא מאפשר להתחיל פיתוח ממנו ייהנו תושבי הקיבוץ.

 

איגום משאבים

התקציב החדש המוצע לפיתוח, הוא המשך של תכנית תב"ר (תקציב בלתי רגיל) רב-שנתי, שמפעילה המועצה האזורית כבר שלוש שנים, ובמסגרתה לכל קיבוץ נפתח חשבון, אליו מעבירה המועצה (בשנת תקציב רגיל) כ- 100,000 שקלים כל שנה לצרכי פרויקט פיתוח או יוזמה קהילתית שהקיבוץ בעצמו הגדיר. הקיבוץ רשאי כמובן, להוסיף לתב"ר ממקורותיו או לגייס מקורות מדינה ואחרים, ואף לצבור את הכסף במשך מספר שנים עבור הפרויקט שנבחר לביצוע.

בד בבד, נמשך מהלך שדרוג תשתיות זורמות (מים וביוב) באמצעות חברת קולחי גליל עליון. המקורות התקציביים לכך הם היטל ביוב שמשלמים תושבים באזור המשקי, הלוואות שלוקחת החברה, ותמיכת המדינה. שדרוג התשתיות הזורמות מאפשר במקרים רבים  גם שדרוג קל של תשתיות כמו מדרכות ונוי.

אולי יעניין אותך

Bottom ad