היום ה-31 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

תוקם וועדת חקר גבולות

ישיבת מועצת העיר הראשונה לשנת 2019 התקיימה השבוע ועוררה ציפיות לא מעטות באשר לאופן בו תתפקד וכיצד יתנהלו הדיונים סביב שולחנה.

לראשונה, וזה בגדר קיום הבטחה, ישיבת המועצה שודרה בשידור חי באמצעות הפייסבוק לכל מי שרצה לצפות בה.

היתרון הגדול בשידור ישיבות המועצה הוא להיות עד למראות והקולות הבוקעים מגרונותיהם של חברי המועצה בכל נושא נדון.

כך למשל, אחת ה'פריבילגיות' הגדולות שהיו ל'פוליטיקאים' בעבר וללא מצלמות, לומר לכל אחד את מה שהוא רוצה לשמוע, הסוכרייה הזאת ניטלה מהחברים והחברות. מה שאמרת בישיבה הגיע לכל אוזן, כפי שנהגת, כך נראית במצלמה. זה מצוין, מעבר לעובדה שעיניה של המצלמה ואוזנו של המיקרופון ירסנו התנהגויות לא ראיות שבין חברי המועצה לעצמם לבין נבחרי הציבור לבין שולחיהם, הציבור.

סדר היום כלל שלל נושאים, והנה הם לפניכם:

  • הסכם העסקתו של מנכ"ל העירייה, מר יורם ביטון. אישור הסכם השכר טעון גם אישור משרד הפנים כמקובל.

                    בהתאם להצעת ראש העיר, מנכ"ל העירייה לשמש מרכז שיבות מועצה.

מנכ"ל העירייה יהיה ממונה על ענייני כוח האדם ומשמעת בעירייה, ומוסמך להפעיל את סמכותו של ראש העיר בכל ענייני כוח אדם ומשמעת ומוסמך באופן כללי לקבל ולהגיש קובלנות לבית הדין ולתובע.

  • תשלום פדיון חופשה ודמי הסתגלות לראש העיר היוצא וסגניו.
  • חברת המועצה חן אדלר לגיסמו, תהיה ממונה על תחום ההורות והעצמה נשית.
  • מינוי דירקטורים לתאגידים.   
  • רשות החנייה (הצעה של חב' המועצה, ניסים מלכה, יורם מלול, בוריס סידלקובסקי ואלי זפרני).
  • ועדה גיאוגרפית (ועדת חקר גבולות).
  • מנהל הארנונה.
  • בית הקשיש.
  • אישור תב"רים.

מנכ"ל, דירקטורים,

הישיבה נפתחה על ידי ראש העיר אביחי שטרן באישור שכרו וסמכויותיו של המנכ"ל יורם ביטון, ששכרו יעמוד על 90% משכר בכירים והאצלת סמכויות ראש העיר בריכוז ישיבות המועצה, ניהול כח אדם ועוד.

תשלומי שכר ונלווים לראש העיר וסגניו, כולל חודשי הסתגלות.

חלק מהתשלומים יועברו למשרד הפנים לבחינה ואישור וחלק אושרו בהצבעה.

הוקמה מסגרת חדשה להעצמת נשים וחיזוק הורות. בראש המסגרת תעמוד חברת המועצה חן אדלר-לגיסמו "אני חייה את ההורות וחשוב לי ולנו ללמוד ולראות כיצד אנחנו יכולים לעזור ולהעצים אותם", אמרה חן לאחר אישורה.

נציגי העירייה והציבור לתאגידים שבהם שותפה העירייה אושרו ובהם: ראש העיר אביחי שטרן יהיה הנציג (מתוקף תפקידו) ב'אשכול גליל מזרחי' בו חברים ראשי הרשויות השותפים באשכול, יהודה חיים יהיה יו"ר מנהלת התעשייה, עו"ד אבי וענונו יו"ר וועדת ערר לארנונה, המכללה הטכנולוגית תל חי חבר המועצה אריה ארקמן ולירן ויצמן, סגנית ראש העיר ד"ר אביבה ויצמן מונתה ליו"ר תאגיד המים והביוב 'מי התנור', לחבר מועצת המנהלים של המתנ"סים מונה יורם ביטון המנכ"ל ורחל בר-מעוז,

ליו"ר החברה הכלכלית מונה ראש העיר אביחי שטרן ולמ"מ סגנו אופיר יחזקאלי ולתאגיד האשפה נבחרו שניים ראש העיר שטרן וגזבר העירייה בני קונפורטי.

נציין, שהרשימה חלקית, ואת הרשימות המלאות והנספחים ניתן יהיה לראות במלואם באתר "חדשות הגליל".

תפקידי הדירקטורים כפי שפורסם

זכותה של האופוזיציה להעלות כל נושא לדיון והחלטה

חברי האופוזיציה: הרב ניסים מלכה, ד"ר בוריס סידלקובסקי ואלי זפרני, שהגיעו בהרכב חסר (יורם מלול) העלו הצעה לבטל את רשות החניה. הצעה לגיטימית, גם אם מישהו חשב שזה תרגיל.

אלא מה שקרה לאחר מכן היה לא פחות מהזוי. ראש העיר אביחי שטרן שבהכשרתו הוא עו"ד, העלה להצבעה את השאלה להסיר את הנושא מסדר היום. זהו צעד הנוגד את החוק היות וזכותם המלאה של חברי האופוזיציה להעלות כל נושא שעולה בדעתם, וחובתה של המועצה לדון ולהצביע על כך. הדבר לא נעשה במקרה הזה, ובאקט של מחאה נטשו שלושת חברי האופוזיציה את הישיבה.

…כאן קרה דבר שחימם את הלב למי שרוממות הדמוקרטיה לא רק בגרונו, אלא במעשיו. חבר המועצה אריה אקרמן מחה על כך שהביאו את חברי האופוזיציה לנטוש את הישיבה. "לא נוח לי שאנשי האופוזיציה לא כאן. אנחנו מספיק חזקים כדי להכיל גם דברים שלא מוצאים חן בעינינו", אמר לראש העיר וחבריו.

ראש העיר אמר בתגובה "מה אתה רוצה ממני, הם יצאו, לא אני הוצאתי אותם…".

ליושבים מן הצד זה נראה צורם, בנוסף לסגנון של "אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה", שנקט בו ראש העיר אחרי קריאות ביניים של הרב מלכה וזפרני.

ועדת חקר גבולות

הנושא המשמעותי והכבד שיהיו לו השלכות מרחיקות לכת בעתיד, היא ההצעה להקים ועדת חקר גבולות, או בשמה 'ועדה גיאוגרפית'. את ההצעה העלה ראש העיר ומשמעותה בדיקה מחדש של גבולות השיפוט של קריית שמונה ביחס למועצות הגובלות איתה (הגליל עליון ומבואות החרמון). ההליך כרוך בפניה לשר הפנים וקבלת אישור להקים את הוועדה שמתפקידה יהיה לבחון ולהגיש המלצות לשר הפנים ביחס לחלקת קרקעות לטובת רשות זו או אחרת. המשמעות של ההחלטות, בנוסף לתוספות קרקע לבניית שכונות, תעשייה, תיירות ועוד מתבטאת בהעצמת הישוב באוכלוסייה, בתעשייה, בבנייה ובגביית ארנונה, שזהו מקור ההכנסה העיקרי של כל ישוב.

הוחלט על הקמת הוועדה, אך טרם עבודתה, ביקש ראש העיר את אישורה של המועצה להיעזר בשירותיה של חברה המתמחה בנושא. ההצעה אושרה.

בית המייסדים

בנושא בית הקשיש והסערה שהתחוללה השבוע, ביקש ראש העיר ממנהלת אגף הרווחה ד"ר שלומית פחימה להציג את הנושא. מנהלת האגף הפרידה בין תפקוד הצוות והעבודה המיוחדת שנעשית על ידי הצוותים השונים ובין מצבו של המבנה הזקוק לשיפוץ וטיפול עקב גילו המתקדם.

חברי המועצה (מהקואליציה) הסתפקו בהסברים הללו, וראש העיר סיכם את הנושא שהעירייה תבחן מחדש את מעמדה ביחס לבית הקשיש (המייסדים) ותביא את המלצותיה כיצד לפעול, כולל אפשרות שהעירייה תיקח על עצמה את המקום.

לסיום, ובנימה אישית. היה מוזר להגיע לאולם הישובות כדי לסקר את הישיבה, ולא כחבר מועצה, אבל זה עבר מהר מאוד, והנה הכתבה לפניכם.

ההתרגשות ניכרה אצל חברי המועצה החדשים ואצל ראש העיר, ורק הערה קטנה. לא על כל קריאת ביניים קוראים חבר מועצה לסדר. כבוד הדדי והפגנת ממלכתיות של הרוב צריכה לקבל ביטוי דווקא במעמדים כאלה, כשלא נוח.

בהצלחה בהמשך.

אולי יעניין אותך

Bottom ad