היום ה-02 בפברואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

תקציב מועצה אזורית הגליל העליון לשנת 2017: 180,541 מיליון שקלים

גידול בתקציב סל השירותים לתושבים, גידול בתקציב המחלקות, ובתקציב הרווחה. הסעיף הגדול ביותר, חינוך.

מליאת מועצה אזורית הגליל העליון אישרה פה-אחד את תקציב המועצה  לשנת 2017 – 180,541 מיליון שקלים – גדול ב- 3.7% מתקציב המועצה בשנה החולפת. מליאת המועצה התכנסה לישיבה חגיגית בבית "יחד בגליל" שבקיבוץ מחניים, שהחלה בסיור במקום המיוחד והמטופח, המהווה מרכז יום והוסטל טיפולי ב-30 בוגרים בעלי צרכים מיוחדים, המגיעים מרחבי הגליל.

את הצעת התקציב, הגדול ביותר מאז נוסדה המועצה בשנת 1950, והמדיניות המשתקפת דרכו הציגו ראש המועצה גיורא זלץ והגזבר יוסי שמעוני, שהדגישו מדיניות של הגדלת התקציבים המועברים לקיבוצים במסגרת אספקת שירותי הליבה המוניציפאליים (סל שירותים), לקיחת האחריות על אספקת השירותים הפיזיים בקיבוצים, והגדלת תקציבי המחלקות המוכוונות בפעילותן כלפיי הקיבוצים.

סל שירותים עמוק

תקציב סל שירותי הליבה שיסופקו לקיבוצים בשנה הבאה גדל ב-18%, מ-11,330 מיליון שקלים ל13,380 מיליון שקלים. רוב התקציב מועבר ישירות לוועדים המקומיים, והיתר הוא תקציבי השתתפות באחזקת גני ילדים ושכר מדריכי חינוך בלתי פורמאלי, הסברה ומניעת שימוש בסמים, ליווי הסעות לבתי הספר, תמיכה בספורט קהילתי, תקציב לאחזקת מקלטים ביישובים, ריסוסים ותיקון מרכיבי ביטחון, ניקיון כבישים, פינוי פסולת גושית, ריסוק גזם, ותיקוני תאורת גדר בקיבוצים.

תקציב המחלקות המוכוונות פעילות כלפי הקיבוצים יגדל בשנת התקציב הקרובה ל-38.1 מיליון שקלים. מבט על הנתונים מראה על גידול עקבי בתקציבי המחלקות, ומאז שנת 2009 כמעט והוכפל הנתח של המחלקות בתקציב המועצה. בראש החמישייה הראשונה נמצא תחום החינוך, על כל רבדיו, התופס את הנתח המשמעותי ביותר בתקציב המועצה, והוא מסתכם ב-88 מיליון שקלים. אחריו הרווחה עם 22 מיליון שקלים, שירותים מוניציפאליים 17 מיליון, תרבות 12 מיליון ותברואה עם 10 מיליון שקלים.

תמורה נוספת בתקציב הקרוב היא הגדלת מענק האיזון שמעביר משרד הפנים למועצה. זה עמד בשנת 2014 על 19.3 מיליון שקלים ובשנת התקציב הקרובה יזנק לסכום של 23.1 מיליון שקלים, בעיקר הודות להצלחת המועצה לשכנע את משרד הפנים לבדוק ולתקן את המדדים לפיהם נקבע גובה המענק.

 

שירותים וערכים

גיורא זלץ ראש המועצה הדגיש את הרחבת מעורבות המועצה בקיבוצים, הן בתקציבים, הן בייעוץ והן בסיוע לממלאי התפקידים, כמקור של ידע מקצועי וניסיון מצטבר. הוא ציין כי העיקרון הוא הקצבת יותר שירותים ותקציבים לקיבוצים, ותוספת של "תקציבים ערכיים" כהגדרתו, בין היתר לבית ותיקי הגליל, עמותת הספורט, מרכז קלור למוסיקה ומחול, והרחבת פעילויות התרבות. כל אלה נותנים מעטפת של תמיכה ועזרה מהמועצה, וזאת לאור התמורות באורח החיים הקיבוצי, ורצון המועצה להיות מעורבות ומשפיע בהם.

חמשת עוגני חזון המועצה שפורטו הם קיום קהילות צומחות המקיימות ערבות הדדית וחזון משותף לנושאי אורחות החיים, תוך שמירה על האופי הכפרי, החקלאי וההתיישבותי של האזור. קיום קהילה אזורית פעילה, המקיימת בתוכה דו שיח שקוף ומשתף, תומכת, משפיעה ומובילה ברמה האזורית והלאומית. עוגנים נוספים הם הפיתוח הכלכלי, החינוך כנכס אסטרטגי, ומועצה גדלה הקולטת 200- 250 משפחות מדי שנה.

יוסי שמעוני גזבר המועצה דיווח כי בשנת 2017 יועבר לקיבוצים תקציב של 200 אלש"ח לפעילות ספורט קהילתי, כחלק מהמלצות תוכנית-אב לספורט. סכום דומה הוקצב ליוזמות חדשנות חינוכית בבתי הספר, ולפרויקטים בקיבוצים 400 אלש"ח, וזאת שלא במסגרת התב"ר הרב-שנתי במסגרתו מוקצב לכל קיבוץ כ-100 אלש"ח לטובת יוזמה קהילתית או פיתוח. השניים ציינו כי במהלך 2017 תגדיר המועצה עם הקיבוצים את סל השירותים והאחריות על כל אחד מסעיפיו, ויימשך שדרוג תשתיות ציבוריות, מבני ציבור ומתחמי הספורט ותרבות הפנאי, בעזרת משאבים ייעודיים שיגויסו לשם כך.

אולי יעניין אותך

Bottom ad