כתבות 4
ספטמבר, 2017
  • סלחתי – כדבריך

    מעט יותר מחודשיים לאחר שיצאו ישראל ממצרים בשנת 2448 לבריאת העולם, הם קבלו את התורה. כארבעים יום אח"כ ...

אוגוסט, 2017יולי, 2017
  • שלא נוסיף חורבן  על חורבן!

    'מהי משמעותו של חורבן?'. אומר הנביא ישעיהו (מט,יז) "מהריסייך ומחריבייך ממך יצאו". בית המקדש לא נחרב ...

הצג ידיעות נוספות