היום ה-01 בפברואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

מבקר העירייה בדקנו, הערנו ורוב הליקויים תוקנו

השבוע התקיימה ישיבה של מועצת העיר, שלא מן המניין, ובמהלכה הציג מבקר העירייה אורן ירמיהו את ממצאיו. זה שנים שלא זכורה ישיבה כה מסודרת ועניינית בה המבקר עבר אחת לאחת על סעיפי הביקורת, וראש העיר וחבריי המועצה האזינו בשקט והעירו את הערותיהם, כשהיה.

נקדים ונציין שבזכות אישיותו הנעימה והעניינית של המבקר לא נגררו חברי המועצה לאמירות ולפרובוקציות שאנחנו כה רגילים אליהם מן העבר והישיבה התנהלה על מי מנוחות, כאמור.

זהו הדו"ח השלישי שמגיש ירמיהו לשולחנה של המועצה, וניכר בו שההתייחסויות הינן לגופם של מעשים ובאופן מכבד.

נזכיר, שהגישה של הביקורת בשנים האחרונות השתנתה במאה ושמונים מעלות, ואם בזמנו של מבקר המדינה המיתולוגי יצחק נבנצל דו"חות הביקורת היו מוגשים אחרי מעשה, הרי שתפיסת הביקורת מאז השתנתה ותוך כדי הכנת הדו"ח מוגשות הערות והערות שמטרתן תיקון המעשה בזמן אמת.

מטבע הדברים יש התייחסויות שונות לעניינים קלי משקל ומנגד חומרה יתרה למעשים ותקלות כבדי משקל שהשפעתן מכרעת.

אחד הנושאים היותר קריטיים זהו נושא הביטחון. הפעם התייחס המבקר להפצת המידע על אירועים ביטחוניים בזמן אמת.

צודק המבקר באשר לנחיצות העברת מידע אמין ואחראי בזמן אמת לתושבים כלקח מהעבר הרחוק שהחרדות והנזקים הנפשיים היו בחלקן תוצאה של מתח ואי וודאות באשר למתרחש בזירה הביטחונית.

כשיודעים, רגועים יותר, אמר המבקר.

עוד נציין שירמיהו פרש את משנתו באשר להליכי הביקורת המבוצעים בעיריית קריית שמונה ובגופי הסמך אשר בתחום אחריותו. במהלך עבודתו הספיק להכניס תרבות ארגונית היודעת לקבל ביקורת ובעיקר יודעת לתקן את הליקויים העולים ממנה. "אני לא מכין דו"חות למגירה אני גם בודק ומוודא שהליקויים העולים מהעבודה היסודית בתוכנית העבודה מיושמים הלכה למעשה" אומר המבקר. ראש העיר אביחי שטרן חיזק את מבקר העירייה וציין כי הוא מכיר את נושא הביקורת היטב וכי עצם עבודת הביקורת באה ליעל ולשפר את עבודת העירייה ואגפיה וכי העובדה ש-80% מהליקויים מתקבלים ומיושמים זו כבר בשורה טובה.

 

 

הזנה ללא פיקוח

פרויקט ההזנה בבתי הספר היסודיים. עלו ממצאים על התנהלות הפרויקט. בנושא זה קבע מבקר העירייה כי העירייה לא מפקחת על טיב המזון אשר מופקד לפתחו של הווטרינר העירוני.

האזהרה באה על רקע הסכנות הטמונות במזון שחלילה יהיה מקולקל ועלול לסכן את הילדים.

עיקר הטענות מופנות לווטרינר העירוני ולאשכול המזרחי האחראי על שירותי הווטרינריה בעיר.

כידוע, העירייה ביצעה שינוי ארגוני ורכשה שירותי וטרינריה מהאשכול, אך גם זה לא עזר והאשכול לא ביצע עבודות פיקוח על המזון של הילדים.

בהמלצותיו לעירייה הדגיש מבקר העירייה כי על העירייה להקפיד כי לא יהיה מצב אשר ילד שרוצה לאכול לא ישתתף בפרויקט ההזנה רק בשל קושי כלכלי של הוריו, בדיוק כפי שחוזר מנכ"ל משרד החינוך מורה. גם בנושא הגבייה העיר מבקר העירייה כי הגבייה נעשית באיחור רב ובסוף השנה ולא במעקב חודשי/רבעוני.

 

היעלמות מסתורית של תיקי בנייה

אחת ההערות היותר חמורות זו היעלמותם תיקי בנייה רבים. עקב חומרת הממצא, הוגשה תלונה בנושא זה על-ידי היועץ המשפטי לעירייה.

נושא ארכיון העירייה ואגף ההנדסה גם הוא עמד על סדר יומו של המבקר אשר קבע כי העירייה התרשלה בניהול הארכיון הכללי שלה. העירייה לא מינתה גורם מוסמך אשר ינהל את ארכיון העירייה על-פי 'חוק הארכיונים'. עוד קבע מבקר העירייה כי ארכיב אגף ההנדסה אינו עומד בתקנים ובאישורים הנדרשים המינימליים של כיבוי אש ובטיחות הנדרשים מרשות המקומית האמונה על תיקי בנייה ומידע של תושבי העיר.

 

כישלון בניהול השוק העירוני על-ידי החברה הכלכלית

מבקר העירייה בדק ומצא כי השוק העירוני מתנהל בצורה כושלת וללא חשיבה. המבקר הביא ממצאים כי הכנסות השוק העירוני הולכות ופוחתות ואף התושבים מדירים את רגליהם מהשוק העירוני בשל חוסר אטרקטיביות בעיקר בימי שני שם ניתן לראות בבירור שבעלי הבסטות כבר לא מגיעים כבעבר וגם אלה שמגיעים טוענים שהתושבים לא באים לקנות.

המבקר הצביע על שורה של כשלים בטיחותיים וחוסר הנגשה של השירותים הציבוריים, אך נראה שאלו רק הבעיות הקטנות מאחר שבכלל לא התקיים אף דיון בדירקטוריון החברה בנושא הזה וכי לא הובאו הצעות לחידוש פני המתחם, לא בתחום הפיסי ולא בתחום העסקי שסובל מירידה חדה בעקבות תחרות בשוק המקומי והתפתחות הקמעונאית שלא נלקחה בחשבון.

 

 

שקיפות ומידע לתושב

דו"ח מבקר העירייה הציג תמונה עגומה בכל הקשור לשקיפות העירייה ומציין כי בדו"ח השקיפות הבין לאומי קיבלה עיריית קריית שמונה א הציון הנמוך D במיקום 37 וציון סופי 52. דו"ח השקיפות הבין לאומי הוא בעצם מדד הבודק האם הרשות המקומית מפרסמת פרוטוקולים, מאגרי מידע, תוצאות מכרזים וכיו"ב באופן פומבי באתר העירייה ולפי-כך קובעים א הדירוג של הרשות.

מבקר העיר הדגיש שמה שהוריד את הציון הוא היעדרותו של אתר אינטרנט פעיל לעירייה, מה שהביא לציון הנמוך. המבקר גם ציין כי תוך כדי הביקורת העירייה הקימה אתר אינטרנט חדש ובקרוב תושק גם אפליקציה כאמצעי נוסף לחיזוק הקשר והעברת המידע לתושב.

"המידע שעל העירייה להעמיד לתושבים, בכל תחומי האחריות של העירייה, בא לחזק את הקשר בין הרשות המקומית ובין התושב. למשל, אם יש כוונה להציב אנטנה סלולארית בקרבת ביתו של התושב, אותו תושב חייב לקבל את המידע מבעוד מועד כדי שיוכל להתמודד מול כוונה זו", ציין המבקר

חברת המועצה ד"ר אביבה ויצמן זריהן הייתה פעילה בדיון על דו"ח המבקר וביקשה להדק את הפיקוח על המזון ולתת העדפה לספקים מקריית שמונה.

ראש העיר ציין שלפי חוק המכרזים אסור להעדיף מישהו במכרז ושזו עברה.

בעניין השוק אמרה זריהן כי הגיע הזמן לחשוב מחוץ לקופסא.

 

חברי המועצה שיבחו את מבקר העירייה על עבודתו היסודית וציינו כי ישתפו פעולה עם הביקורת ויאמצו את המסקנות וההמלצות שעלו ממנו.

אורן ירמיהו-לוי

נשוי ללילך מנהלת סניף קופ"ח לאומית

אב לארבעה: קורן, אסיף, אורי וליאן.

תואר שני במינהל ציבורי, התמחות בביקורת.

משמש כ-3 שנים כמבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור בעיריית קריית שמונה.

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad