היום ה-30 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

ועדת הערער המחוזית פסלה החלטה של ועדת תכנון ובניה בעירייה

 

פרשיה בה ניתנו היתרי בניה ע"י עיריית קריית שמונה, בניגוד לחוק, לכאורה, התפוצצה השבוע.

מי שפוצצו את הפרשה הם  אביחי שטרן ודודו חסון מארגון צל"ע.

השניים עקבו משך מספר חודשים אחרי התנהלות העירייה מול שני תושבי העיר שבנו את ביתם במקום האסור לבנייה, מצוידים בהיתרים מטעם העירייה.

התושבים שבנו את בתיהם הסתמכו על היתרי בניה שהוציאה ועדת תכנון ובניה בעיריית קריית שמונה, ומבחינתם הם טענו "יש לנו היתר".

שכניהם של השניים, שאחד מהם הוא מהנדס בניין, טענו שהבניה אינה חוקית, ושהועדה עברה על החוק בעובדה שהיא בכלל הוציאה את ההיתר.

המהנדס ושכנו שראו עצמם נפגעים וכל פניותיהם לרשות המקומית נדחו בקש, ערערו על ההחלטה בפני ועדת התכנון והבניה המחוזית.

זעמם של השניים שראו עצמם נפגעים גבר כאשר גם כאשר הערער הוגש, המשיכו השניים לבנות את ביתם. החוק קובע שמהרגע בו הוגש ערער, חייבים להפסיק כל פעילות, עד אשר ועדת הערער תקבל החלטה.

ועדת הערער המחוזית הפכה את החלטתה של הועדה המקומית בעירייה על פיה וגיבתה את ההחלטה בסעיפי החוק הרלבנטיים.

אביחי שטרן וחברו לצל"ע דודו חסון, שכאמור חשפו את הפרשה, התייצבו השבוע בעירייה ומסרו לחברי המועצה מכתב ובו הם מפרטים את השתלשלות העניינים. בין היתר מציינים השניים את הדברים הבאים: ועדת ערר לתכנון ובניה מחוזית החליטה ב-04.10.2011, נגד החלטת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קריית שמונה בעניין המדובר.

השניים מצטטים חלקים מההחלטה וכותבים: "ההיתרים הוצאו בשתי "פעימות". הראשונים הוצאו לעבודות עפר וביסוס בלבד, ואילו לאחר שהוגשו העררים כנגד אותה החלטתה, ולמרות שהוועדה המקומית הייתה ערה לחלוטין לכך שתלוי ועומד ערר על החלטתה, החליטה להוציא היתרי בנייה לבתים אותם ביקשו המשיבים…".

השניים ממשיכים ומצטטים מתוך ההחלטה של וועדת הערער: "בנסיבות הללו, אין מנוס מקבלת העררים, וקביעה כי הבנייה אשר אושרה על ידי הוועדה המקומית, אכן אינה תואמת הוראות התוכניות החלות על הקרקע, באופן המהווה סטייה ניכרת מהוראותיהן. משמעות הדבר היא כי לבטל את ההיתרים הבלתי חוקיים שהוצאו למשיבים… לא נוכל לסיים דברים אלו ללא הערה לגבי דרך התנהלותה של הוועדה המקומית. זו פעלה באופן בלתי ראוי, כאשר הוציאה היתרי בנייה למשיבים, כאשר קיים ערר תלוי ועומד העוסק…", כותב יו"ר ועדת הערער עו"ד דרור לביא אפרת, וממשיך,"עובדה כי לא קיים צו מניעה האוסר על הוצאת היתר, אינה מצדיקה את הוצאתו, כאשר ברור כי חוקיות ההיתר שנויה במחלוקת. מן הראו כי הוועדה המקומית לא תחליט, על דעת עצמה, כי היא עוקפת את רוח סעיף 152 (ב) לחוק התכנון, האוסר על הוצאת היתרי בנייה כל עוד לא ניתנה החלטה בערר, ותוציא היתר בנייה על פי החלטה שהתקלה בחטף לאחר שהוגש ערר…"

פסקה 15: "…יש לומר כי קבלת החלטה נוספת, אשר כל מטרתה היא לעקוף את ההחלטה עליה עוררים, הינה התנהגות בלתי נסבלת מצד גורם ציבורי" כותב יו"ר ועדת הערער בהחלטתו.

אביחי שטרן, המסיים בימים אלה את התמחותו בעריכת דין מציין: "הועדה המקומית, על פי האמור בהחלטת ועדת הערר עברה עבירה על החוק (סעיף 152). כאמור, על פי סעיף 48 לחוק התכנון והבניה האומר, דינו של המאשר היתרים בניגוד לתכנית הינו "שנת מאסר אחת".

מעיריית קריית שמונה נמסר בתגובה: "הועדה המקומית באגף ההנדסה מעניקה היתרים לבניה לאחר בדיקה שנעשית על ידי הצוות המקצועי. גם ההיתרים שבהם דנה ועדת הערר ניתנו לאחר המלצה של אנשי המקצוע. הועדה המקומית מכבדת את החלטת ועדת הערר וזה אך לגיטימי שערעורים על החלטת הועדה המקומית יתקבלו מידי פעם משום שמדובר בתפיסות מקצועיות שונות של אנשי המקצוע השונים. לאנשי המקצוע השונים, אין עמדה זהה בכל הסוגיות, מהנדס העירייה הנכנס הורה לוועדה המקומית ליישם את החלטת ועדת הערר בנוגע למקרה זה וכן לפעול לפי הנחיית הועדה".

 

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad