היום ה-06 בפברואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

"חשב לחברה הכלכלית"

יו"ר האופוזיציה בנצי יעקב שלח מכתב למשרד הפנים אל הממונים על: האגף המוניציפאלי והתאגידים העירוניים ובו הוא תובע למנות חשב מלווה לחברה הכלכלית בקריית שמונה.

בנצי כותב במכתבו "לצערי כחבר דירקטוריון של החברה הכלכלית, אין בידי את הכלים, על מנת להבין את המתרחש בחברה הכלכלית.

מזה כשנה יו"ר הדירקטוריון, ראש העיר, העביר החלטה כי החברה תנוהל ע"י ועד מנהל והדירקטוריון למעשה נשאר ללא תפקיד, ללא בקרה, ללא התוויית מדיניות וללא יכולת השפעה", בנצי חש בחודשים האחרונים שראש העיר הרב ניסים מלכה נטרל אותו ואת חבריו באופן שאין בידיהם את הכלים כדי לבצע את תפקידם כחברי מועצת המנהלים לקבוע את מדיניות החברה ולפקח על יישום המדיניות "מזה חודשים ארוכים לא מתקיימות ישיבות דירקטוריון בחברה הכלכלית, אלא החלטות הועד המנהל. בחברה לא פועלות ועדת מכרזים, או ועדת כוח אדם". בנצי מאשים את ראש העיר שאינו מאפשר לנציגי הציבור וחברי המועצה למלא את תפקידם וע"י מינוי ועד מנהל, הוא למעשה הותיר את מועצת המנהלים חסרי ערך, בניגוד לכוונתו של החוק.

עוד מאשים חבר המועצה בנצי את ראש העיר שעל ידי סדרת החלטות ומהלכים הוא ייתר את הצורך בקיומם של פונקציות קיימות בעירייה ומלבד כך שהגדיל את מספר העובדים האמורים לעסוק באותם נושאים, ראש העיר לא שיפר ולא שינה דבר.

"החברה הכלכלית הפכה לחצר האחורית של עירית קריית שמונה והעומד בראשה. כידוע, אנו נמצאים בשנת בחירות וראש העיר משתמש בחברה הכלכלית כזרועו הארוכה לביצוע פעילות, ללא ביקורת של חברי המועצה, החשבת המלווה של עיריית קריית שמונה והדירקטוריון של החברה, למעשה ראש העיר פועל בחברה הכלכלית כאילו הייתה חברתו הפרטית ולראייה, נקלטים עובדים חדשים עם תנאים מופלגים, רכבים צמודים, מועברות פעילויות מהעירייה לחברה הכלכלית וכל זאת ללא החלטת מועצה או דיון וקבלת החלטות בדירקטוריון החברה", כותב יו"ר האופוזיציה וחבר מועצת המנהלים של החברה הכלכלית בנצי יעקב למנהלת האגף למינהל מוניציפאלי, מיכל גולדשטיין, הממונה על התאגידים

ומנהל אגף בכיר לתאגידים עירוניים דודי ספיר.

בנצי מסיים את מכתבו בדרישה למנות חשב מלווה לחברה הכלכלית ומסתמך על חוזר המנהל הכללי 4/2008 המאפשרת למשרד הפנים למנות חשב מלווה לתאגיד עירוני לאחר שלא עמד באחד משלושת התנאים (ראה בנפרד) "לאור כל האמור הנני מבקש למנות חשב מלווה לחברה הכלכלית.

העתקים מהמכתב שלח בנצי לראש העיר, מבקר המדינה, מבקר העירייה והיועץ המשפטי לעירייה.

 

ראש העיר ניסים מלכה מסר בתגובה: "החברה הכלכלית עברה בשנה האחרונה שינוי מהותי, במסגרתו היא מפעילה פרויקטים לטובת התושבים. התהליכים והפרויקטים שבהם עוסקת החברה הכלכלית בתחום הניקיון, הטיפוח, השילוט, מרכז הכיכרות ועוד, כבר נראים בשטח.

מדיניות פעילותה של החברה הכלכלית אושרה בדירקטוריון, ואנו מאמינים כי הפרויקטים בהם עוסקת החברה הכלכלית ילכו ויצברו תאוצה, לטובת התושבים והעיר.  

החברה הכלכלית מבוקרת על ידי משרדי ממשלה באופן כמעט שוטף; אדרבא, הגדלת פעילותה של החברה הכלכלית היא בעקבות אותם דו"חות ביקורת, שהעירו על כך שהחברה הכלכלית מתמקדת כמעט רק בטיפול בנכסים, ולא עוסקת בפרויקטים.

חשוב להדגיש כי פעילותה של החברה הכלכלית נעשית מתוך ריכוז תקציבים נכון, ובצורה שאינה יוצרת גירעון, ומשום כך אין בסיס למינוי חשב מלווה.

חבר המועצה בנצי הוא גם חבר דירקטוריון בחברה הכלכלית, וכל מסמכיה ופעילותיה של החברה הכלכלית פתוחים בפניו. הוא שותף לקבלת החלטות, וחבל שהוא מתמקד בניסיון לפגוע בחברה הכלכלית משיקולים פוליטיים על ידי הפרכת האשמות נטולות כל בסיס, במקום להצטרף לעשייה, שהיא לטובת כל תושבי העיר. אדרבא, בנצי התבקש להיות חבר בוועדת הביקורת של החברה הכלכלית, אך משיקוליו, הוא סירב.

בנצי הוא חבר אופוזיציה, וכבר רגילים לכך, שהוא מנסה לפגוע בתהליכים הנעשים, רק משיקולים פוליטיים.

העובדה, שבכל התקופה שבה החברה הכלכלית לא הפעילה פרויקטים לא פנה בנצי בטענות ומענות היא זו שמוכיחה את מניעיו. אנו נמשיך לעסוק בעשייה".

מנכ"ל החברה הכלכלית דני קדוש אמר שהוא עסוק בעשייה.

אולי יעניין אותך

Bottom ad