היום ה-30 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

מי יפקח על ראשי רשויות וחברי מועצה שעוברים על החוק?!

בדיון בוועדה לביקורת המדינה פרץ ויכוח בין נציגי משרד הפנים, לבין ח"כ ר'אלב מאג'דלה בשאלה, מה לעשות לראשי ערים ומועצות שלא מוסרים הצהרות הון כחוק, וחברי מועצה שחייבים במשך שנים מים וארנונה. מסתבר שיש עדיין נבחרי ציבור בעלי עזות מצח אשר עוברים על חוקים הנוגעים להם ישירות.

מבקר המדינה חשף לפני כחודשיים דו"ח חמור על התנהלות הרשויות המקומיות. בדו"ח התגלה כי הרוב המוחלט של ראשי הרשויות לא הגישו הצהרות הון. זאת בניגוד לחוק, שנועד למנוע מצב בו ראש עיר מרוויח אישית מתפקידו. המיעוט שכן הגיש הצהרת הון, עשה זאת באיחור רב, ומשרד הפנים מצידו לא עקב אחרי ראשי הרשויות הסוררים ולא תבע מהם לתקן זאת. המבקר הצר על כך כי לחוק הזה אין סנקציה כנגד המפרים אותו, וכנראה זו הסיבה לזלזול של ראשי הרשויות.  עוד עולה, כי כעשרים (20) קבלנים משמשים גם כחברי מועצה בעירם, וחברים בוועדה לתכנון ובניה, העשויה להביא להם תועלת רבה בעסקיהם הפרטיים.

חוק קובע כי מי שחייב תשלומי ארנונה או מים ולא שילם אותם במשך שנה, פסול מלכהן כחבר מועצה. בדו"ח המבקר נחשף כי בכשליש מהרשויות המקומיות מכהנים חברי מועצה שצברו חובות ארנונה וחשבון מים. ראשי הרשויות מהססים להתמודד איתם, כי לעיתים הם המחזיקים את הקואליציה העירונית. המבקר קורא להקמת מנגנון ממשלתי חיצוני שיעביר מתפקידם חברי מועצה שכאלו.

המשנה למנכ"ל משרד הפנים, שוקי אמרני הבהיר בדיון כי אי אפשר למנוע מינוי חבר מועצה שהוא גם קבלן לועדה לתכנון-ובניה. "הזכות להיבחר היא זכות יסוד, ועל חובות ארנונה ומים מתנהלים ויכוחים ארוכים, ומעולם לא פוטר חבר מועצת עיר בישראל בגלל שלא שילם חוב", הוא ציין.

לעומתו הודיע עו"ד יהודה זמרת, היועץ המשפטי של משרד הפנים, כי בימים אלו מתנהלים כמה תיקים להעברת חברי מועצה מכהונתם בגלל חובות, אך הדגיש כי משרד הפנים איננו מחובר למערכת הממוחשבת של גזברות הרשויות, כי הוא לא מתפקד כ"אח הגדול" של הרשויות. "הכנסת סירבה בעבר להוסיף סנקציה על נבחרי ציבור שלא מסרו הצהרות הון", אמר עו"ד זמרת. לדבריו, החובה על ראש רשות להגיש הצהרת הון היא חובה אישית ולא חובה שלטונית, ולכן משרד הפנים מנוע מלאכוף זאת. מאג'דלה הורה לזמרת להגיש לוועדה לביקורת המדינה בתוך שבועיים הודעה, אם בדעת משרד הפנים להגיש הצעת חוק ממשלתית לקביעת מנגנון להעברת חברי מועצה וראשי רשות מכהונתם בגין ליקויים אלו, או שהכנסת תעשה זאת בעצמה.

בדו"ח שלו הזהיר המבקר כי "כל עוד ראשי רשויות מקומיות, סגניהם וחברי המועצה אינם פועלים לפי הוראות החוק וכללים אתיים מקובלים, הם משמשים דוגמה להתנהגות אזרחית לא נאותה לתושבי יישוביהם, ולא עומדת להם הזכות המוסרית לדרוש מהתושבים לציית להוראות החוק".

בדיון התגלה כי קוד אתי, לראשי הרשויות גובש בימים אלו. הקוד נכתב ע"י השופטת בדימוס טנה שפניץ הוכן בשיתוף פעולה עם משרדי הפנים והמשפטים, מרכז לאתיקה ירושלים ומרכז המועצות האזוריות וקודם ע"י ראש עיריית קרית אונו יוסי נשרי. הקוד, שכבר התקבל כמחייב במרכז השלטון המקומי, מתייחס ליחסי ראש הרשות לעובדיו, תושבי הרשות, המגזר העסקי, ספקים, משרדי ממשלה, מתן חסויות, כללי התנהגות, ניגוד ענינים, איסור קבלת מתנות וטובות הנאה, החזרי הוצאות, וכד'.

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad