היום ה-31 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

הרכב המועצה הדתית

בישיבת מועצת העיר שהתקיימה השבוע הועברו לאישורו של שר הדתות מומלצי הרשות המקומית לכהן כחברי המועצה הדתית.

במועצה הדתית מכהנים שבעה חברי מועצה כולל יושב ראש המועצה.

על פי הנחיות משרד הדתות החלוקה מתבצעת כך: מועמד אחד מומלץ על ידי שני רבני העיר. שלושה מועמדים נוספים מומלצים על ידי מועצת העיר ושלושה מועמדים נוספים מועברים על ידי המועצה לשיקול דעתו של השר הממונה.

הדיון וההחלטות התחלקו לשניים. בחלקו הראשון של הדיון הועלו שמותיהם של שלושה מועמדים: שני מועמדים, שמואל מיכאל ויגאל אוחיון מטעם הקואליציה, והמועמד עו"ד אביחי שטרן מטעם האופוזיציה.

שלושת המועמדים נבחרו פה אחד על ידי חברי המועצה.

בחלק השני נדרשה המועצה להמליץ על שלושה מועמדים נוספים לשיקול דעתו של שר הדתות.

חברי האופוזיציה טעו לחשוב שהחלוקה היחסית בין נציגי הקואליציה והאופוזיציה ישמרו גם כאן, מה עוד שכללי הבחירה וחוות דעת היועץ המשפטי היו זהים.

להפתעת החברים יורם מלול, בנצי יעקב בן ציון והרצל בן אשר, הומלצו שלושה מועמדים כולם מטעם האופוזיציה ובניגוד לשמירת היחס בין סיעות הקואליציה והאופוזיציה.

עם הקראת השמות נזעקו חברי האופוזיציה וטענו שנעשה כאן מחטף בחסות הרוב של הקואליציה ובניגוד לכוונת החוק ורוחו לשקף את יחסי הכוחות במועצת העיר גם במועצה הדתית.

מלול ובנצי התעקשו שאחד משלושת המומלצים לשר יהיה מטעמם (מישל בן שימול) ואילו חברי הקואליציה התעקשו להביא להצבעה רק את שלושת המועמדים שלהם: יצחק דוידי, אודליה בשן והרב יצחק קקון.

הצעת פשרה של הרגע האחרון להמליץ על ארבעה מועמדים ומהם יבחר השר שלושה, נדחתה על ידי הקואליציה .

יורם מלול נטש בזעם את הישיבה ואמר שאינו מוכן להשתתף בהצבעה שאינה חוקית.

בהצבעה שנערכה הצביע ממלא מקום ראש העיר ד"ר בוריס סידלקובסקי נגד הצעת חבריו בקואליציה, דבר שעורר את זעמו של ראש העיר וחבריו.

מאוחר יותר נשלח מייל המסביר שהצבעתו של ד"ר סידלקובסקי מקורה באי הבנה, והוא מצרף את הצבעתו למועמדי הקואליציה.

סיעת "בוחרים להצליח", יורם מלול ובן אשר שגרו מכתב מחאה לשר הדתות ובו דרישה לתיקון העוול שנעשה ולסיעתם המונה שני חברים ואין לה ייצוג במועצה הדתית, ולצרף את נציגם למועצה הדתית. 

 

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad