היום ה-31 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

יאללה, מתחילים

אם נסתכל על המציאות, נראה שהמון התפייסויות (שולם) בין שני אנשים שהתווכחו בעבר וכתוצאה מכך לא דיברו הגיעו בעקבות אזכרה, או אירוע משמח. מה גרם להם לחכות עד לאותו רגע? הרי אם הם הסכימו "להשלים" הם יכלו לעשות זאת גם חודש לפני וללא האירוע, אז למה דווקא אז הלב נפתח? כי רק ברגעים מיוחדים ורישמיים הלב והמוח מגיעים להסכמה והבנה כי חייב לעשות שינוי. בדיוק כך גם בחודש אלול.

ברור שכל יהודי יכול לחזור בתשובה בכל זמן שהוא במהלך השנה ובטח שבטח בכל גיל. אין גיל מסוים שבו אומרים לך שכבר בזבזת את מרבית חייך, ועכשיו זה מאוחר מדי. ה' מחכה שהאדם יחזור בתשובה גם כשהוא על ערש דווי, עד דכדוכה של נפש.

אך עם זאת בחודש אלול ישנה אפשרות להגיע לתשובה יותר בקלות, מבחינה רוחנית. אדם נמצא לפני משפט. לפני שהשופט חורץ את הדין, יותר קל לשנות, להביא עורך דין, לשכנע וכו'. אמנם גם לאחר מכן אפשר להגיש ערעור, אבל אז אתה מערער על פסיקה קיימת, וזה יותר קשה. ביום כיפור נקבע גורלה של כל השנה הקרובה בכל הנושאים בריאות, פרנסה, ואפילו כמה שמחה ואושר יהיו לנו במהלך השנה. כל הצרכים הפיזיים והנפשיים של האדם נסגרים ברגע הזה. כתוב 'קראו השם בהיותו קרוב'. ואכן, בזמן הזה, לפני המשפט, אלוקים מחכה לנו. לפיכך ברור שניתן לחזור בתשובה גם בניסן או בתמוז אך העניין דורשורש עבודה יותר קשה.

 

40 ימי סליחות

ביהדות ישנה סמליות וחשיבות של המספר 40 ביהדות, מספר הימים בין ראש חודש אלול עד ליום כיפור, ומספר שהמספר מסמל שינוי מהותי, ולעתים אף לידה מחדש. לדוגמה, עד יום 40 להריון התינוק לא נחשב כבר קיימא, אבל מיום 40 הוא נקרא ולד. גם האותיות ו.ל.ד הן 40 בגימטריה. האישה נקראת 'אם' רק מיום 41, וגם הגימטריה של 'אם' היא 41, המבול ארך 40 יום, בני ישראל הלכו 40 שנה במדבר.
אלוקים נתן לנו 40 ימי תשובה מכיוון שהוא לא רוצה מס שפתיים זמני ורגעי שבו נגיד 'סליחה סליחה, ניפגש בשנה הבאה'. לכן בתקופה הזו, אחרי 40 ימי תשובה, שזה פרק זמן לא מבוטל, התשובה הופכת להיות חלק מהאדם, והוא אכן עובר תהליך שינוי רוחני מהותי. הוא באמת לא רוצה לחזור על הטעויות של השנה האחרונה.

צריך לזכור, הכוונה היא לא לחכות ליום כיפור ורק אז לחזור בתשובה, אלא לעשות תשובה אמיתי מידי יום. בפרקי אבות כתוב "שוב יום אחד לפני מיתתך". משמע אדם לא יכול לדעת מתי הוא ימות, לכן עליו לחזור בתשובה מדי יום.

 

מזל בתולה

המזל של חודש אלול הוא בתולה. ירמיה הנביא כותב 'שובי, בתולת ישראל'. הדבר בא לרמוז שגם אישה שחטאה יכולה לחזור למצב של בתולה, מהבחינה הרוחנית. כלומר, על ידי תשובה אמיתית, אדם יכול לחזור ולהיות במצב כבראשונה, ללא צלקות ומשקעים, כאילו לא היו דברים מעולם. וזוהי בדיוק ההזדמנות שטומן בחובו חודש אלול

 

אדון הסליחות – מאת הרב רפאל סבתי

מסורת בידנו שאחרי שחטאו עם ישראל בחטא "העגל" עלה משה רבינו למרום לבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ושהה ברקיע ארבעים יום, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, שבו אמר הקב"ה "סלחתי כדברך".

ומאז הפכו הימים הללו לימי סליחות ותחנונים המסוגלים לתשובה ותיקון המעשים, ואף שימינו של הקב"ה פתוחה לקבל שבים כל השנה כולה. מכל מקום, בימים הללו אלוקים קרוב אלינו יותר, כפי שנאמר "דרשו השם בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב" ופסוק זה דרשוהו חז"ל על ימים אלו של אלול ועשרת ימי תשובה.

בתפילת הימים הנוראים אומרים "ותשובה, ותפילה, וצדקה מעבירים את רוע הגזרה", וכולם נרמזו בשם "אלול", "אני לדודי ודודי לי" רומז על התפילה, שבה אדם מתקרב לאלוקים בתחנונים ומבקש על עצמו ועל בני ביתו.

"ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב…" רומז על התשובה ותיקון המעשים לשרש מהלב מידות רעות ודעות לא טובות.

"ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים" רומז על הצדקה שבזה שהוא מרחם על העני והאביון, קונה לעצמו זכויות ליום הדין. וכפי שאמרו חז"ל במסכת יומא "כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים" ויטה הקב"ה דינו לחסד ולרחמים.

דוד המלך ע"ה אמר בתהילים "טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך" ואמרו חז"ל בנדרש מה הוא הטוב של הקב"ה עימנו שהוא מורה לרבים דרך תשובה.

בנוהג שבעולם אדם שחוטא לשלטון ועובר על החוק, או שהוא פושע בדבר מסוים, אף שהצטער ויבקש מחילה, יענישו אותו במעשיו ובקנס.

 

לא כן הנהגת הקדוש ברוך עם ישראל אם עושה אדם תשובה אמיתית על מעשיו הרעים נמחל ונסלח לו אשר על כן אמרו חז"ל שגדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. הנהגת הקדוש ברוך הוא עימנו "כאבא לבנים" ורחמי האב על הבן מרובים, ולכן כשעושים תשובה נמחק העוון ואין צורך לא בעונש ולא בייסורים. וזה החסד הגדול והטוב שהקדוש ברוך הוא עושה עם בריותיו שמאפשר להם לשוב ממעשיהם הלא טובים.

וזהו התכלית של ה-40 ימי הסליחות שכל אחד עושה "פסק זמן" להתבונן מה עלינו לתקן בין אדם לחברו, ובין אדם לקדוש ברוך הוא.

 

ברוך השם זה שנים רבות שאני מתרגש מהמחזה המפעים של מאות נערים ונערות, נשים וגברים, מכל הסוגים אשר באים לילה-לילה לאמירת הסליחות בעוצמה אדירה שקשה לבטא במילים, ודווקא בשעה שיכולים ללכת לישון או לבלות במועדון וכו', באים לשמוע אל הרינה והתפילה ומקבלים עליהם עול מלכות שמים וזועקים בקול גדול "השם הוא האלוקים" ופיוט "אדון הסליחות" וכולם מבינים שאלוקים גדול לנו והוא "אוהב את עם ישראל כי אנו בניו".

כי מצד אחד נאמר "אני לדודי ודודי לי" ומצד שני "דודי לי ואני לו".

האהבה היא דו צדדית בין ישראל לאביהם שבשמים והקדוש ברוך מתפאר בנו "ישראל אשר בך אתפאר" ו"מי כמוך ישראל גוי אחד בארץ".

חודש טוב ומבורך ושנה טובה וכתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל וימלא הקדוש ברוך הוא כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה בכל מכל כל אמן.

 

הצב"י רפאל סבתי

 

 

סליחות ברחבי העיר

החל יום ראשון אחרי חצות (00:30) יתקיימו סליחות ברחבי העיר. להלן זמני התפילות ברחבי העיר

המקומות בהם מתקיימת תפילת הסליחות. שימו לב, תמיד תוכלו להתעדכן ברשימה העדכנית באתר האינטרנט של ארגון "למען שמו-נה באהבה" (www.lemaan8.co.il).  להלן הרשימה המעודכנת:

00:30 ) לילה) – בית הכנסת "אחוות לוחמים", מלון הצפון (בראשות הרב רפאל סבתי שליט"א)

00:30 (לילה) – יד עזרה ושולמית (מתחת לבית ספר המתמיד)

00:30 (לילה)- ארגון למען שמונה באהבה סליחות לבני נוער בבית כנסת "בימת תל חי"

04:10- בית כנסת "שער שמיים"

04:15- בית כנסת "מגן אברהם"

04:30 – בית הכנסת "מגן דוד"

04:30 – כולל "ברסלב"

04:45 – בית הכנסת "אהבת ישראל"

04:45-בית כנסת "מערת עדולם"

04:55 – בית כנסת "אור תורה"

05:00 – בית כנסת "תקוותנו"

05:00 – בית כנסת "יוסף הצדיק"

05:00- בית כנסת "יהודה הלוי"

05:00 – בית כנסת "אלי כהן"

05:30 – כולל חזון עובדיה

07:15 – בבית ספר "המתמיד"

 

מצאתם טעות? רוצים לתת לנו מידע על מקומות נוספים? נא לשלוח הודעה ל: 054-3207251

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad