היום ה-30 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

מהנדס העיר: לסגור את אולמי זיקוקים לאלתר בית המשפט: האולם לא ייסגר

ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה שהתכנסה לפני כשלושה שבועות אמורה הייתה לעסוק בסדר יום שנקבע מראש ואמורה הייתה להתנהל על מי מנוחות. במהלך הישיבה העלה מהנדס העיר טענות קשות כלפי ראש העיר על כך שהוא והמנכ"ל מונעים ממנו לבצע את עבודתו ומונעים ממנו לסגור את אולמי זיקוקים.

'ביקשתי לסגור את האולם ומונעים ממני. עורך הדין של העירייה מתעלם ממני. מה אני יכול לעשות? אם מישהו ייהרג יבואו למהנדס העיר'.

יורם מלול חבר המועצה וחבר בוועדה טען שהדברים שאומר המהנדס חמורים וביקש הסברים "אני שומע דברים חמורים. אני מבקש לבדוק את טענותיו של המהנדס. האם הדברים שאומר המהנדס נכונים".

עוד הושמעו חילופי דברים בין חברי הוועדה, המהנדס וראש העיר.

ראש העיר הרב ניסים מלכה שהופתע מהעלאת הנושא אף על פי שלא היה כלול בסדר היום, הזהיר את המהנדס שהוא מוציא את דיבתו רעה ואמר "אתה משקר במצח נחושה. מי עצר אותך מלסגור?!, תסגור תסגור". המהנדס השיב שהמנכ"ל עצר אותו ואף אמר לו שהוא נכנס לשדה מוקשים.

שתי גרסאות עלו בישיבה. האחת של המהנדס חגי קול שטען שלא מאפשרים לו לסגור עסקים שאין ברשותם היתרי בניה, וציין את אולמי זיקוקים, וראש העיר שאמר למהנדס שאף אחד לא מונע ממנו לסגור עסקים שאין ברשותם היתרי בניה ושיסגור כל מבנה כזה.

זאת הייתה שיאה של מערכת יחסים עכורה בין השניים בה איבד ראש העיר את אמונו במהנדס בשל התנהלות לא מקצועית ואכיפה סלקטיבית של הוצאת צווי סגירה לעסקים שאין ברשותם היתרי בניה, לכאורה.

גורמים בסביבתו של ראש העיר ידעו לומר שהמהנדס אוכף בצורה סלקטיבית את חוקי הבניה וגורם לכעס אצל תושבים הטוענים שבאותו בניין דייר אחד מטופל ומהאחר מתעלמים. "ראש העיר טען וחוזר על הנחייתו, ליישם את האכיפה והוצאת צווים על כולם, ללא משוא פנים, כולל לגביו וכל מי שקשור אליו משפחתית או חברית".

טענה נוספת שהועלתה היא בקשר לדרך העבודה של המהנדס אשר לא הכין תוכנית עבודה מסודרת שעל פיה הוא פועל, זאת חרף בקשותיהם של ראש העיר, המנכ"ל והיועץ המשפטי לקבל תוכנית אכיפה מסודרת.

באשר לטענה שהמהנדס פועל נגד אולם זיקוקים והפיצה של חתנו, אומרים אותם גורמים "ככה לא מבצעים תוכנית עבודה. צריכה להיות שקיפות ושוויון בפני החוק כאשר רושמים דוחות ופותחים תיקים נגד עברייני בניה. האזרחים זכאים לדעת שיש דין אחד לכולם, כולל ראש העיר וסביבתו הקרובה. ראש העיר ישמח אם המהנדס יאכוף את החוק ללא יוצא מן הכלל. הציבור לא יודע שיש מאות רבות של תיקים אשר חומרתם עולה על הבעיות הפרוצדוראליות של המבנים שהמהנדס בחר לנקוט נגדם בצעדים, ובכך הוא יוצר לעצמו מצגת שווא של לוחם אמיץ שאינו עושה חשבון לראש העיר. ההיתר ל'פיצה שלי' ניתן לא בכהונת ראש העיר וגם התביעה לתיקונים לא יצאה מהיום. שהמהנדס יפעל בכל הדרכים שהמחוקק העמיד לרשותו. אם יש עדיין בעיות, נא לטפל כמו שמטפלים בכולם", אומרים בסביבתו של ראש העיר.

 

באשר לאולמי זיקוקים שהזכיר מהנדס העיר בהקלטה.

העובדות: האולם נשכר לפני כשנתיים על ידי יניב פחימה. החלקים הטעונים השלמה אינם חדשים ונמצאים על השולחן מזה שנים.

על אף העובדה שיניב הוא השוכר, הוא פעל ופועל להוצאת האישורים יחד עם בעלי האולם.

הדרישה של מהנדס העיר לסגור את האולם לאלתר הוגשה לבית המשפט והשניים, השוכר והמשכיר נדרשו לתת הסברים בפני השופט.

מהנדס העיר ואמר "…אני סבור שהבניין מהווה סכנה לשלום הציבור…".

מי שייצג את המהנדס היה היועץ המשפטי של העירייה עו"ד אריאל בר יוסף.

נציגי השוכרים טענו שאין בדרישות העירייה דבר וחצי דבר המסכן את שלום הציבור. עוד הם טענו שהדרישות שמועלות כעת אין להן רמז בבקשה שהוגשה.

עו"ד אריאל בן יוסף אמר: "עד שלא יוצגו האישורים המקום ייסגר. מהנדס העיר סבור שיש סכנה. המקום מסוכן".

השופט שמע את הצדדים ועל אף הדרישה לסגור את האולם לאלתר, החליט שלמעשה אין סכנה לשלום הציבור ולא הוציא את הצו המבוקש.

השופט מורן מרגלית הציע לצדדים להסדיר את כל האישורים עד לתאריך 9.9.2015 ונתן תוקף של החלטה להסכמות שאליהן הגיעו הצדדים.

מנכ"ל העירייה אשכול שוקרון ששמו הועלה על ידי המהנדס כמי שמנע ממנו להוציא צו סגירה לזיקוקים אומר "אנחנו מעודדים ופועלים על מנת לטפל בעבירות הבנייה ברחבי העיר על פי חוק. לכל אורך הדרך אני והיועץ המשפטי דורשים תכנית עבודה בתחום הפיקוח על מנת להימנע מאכיפה בררנית וסלקטיבית. למעשה, עד רגע זה אין תכנית שאושרה בנושא.

דרשנו מספר פעמים גם אני וגם ראש העיר לבצע פיקוח על מרפסות ועל עבירות בנייה שראינו בשטח אך לצערי לא התקדמנו בזה.

חשוב לי להדגיש שבשום שלב לא מנענו הוצאת מכתבים לאף תושב וכל ניסיון לרמוז על כך הוא שקר גס.

תפקידנו לקדם את העיר ולטפל בבעיות של התושבים ללא אבחנה וכך אנחנו פועלים", אומר המנכ"ל.

 

ראש העיר העביר למבקר העירייה לבדיקה את התנהלותו של המהנדס וטענותיו וביקש שהמבקר יבדוק גם את התנהלותו שלו. מבקר העירייה מצידו שכר חברה חיצונית אשר הוטל עליה לבצע את הבדיקה ולהגיש את מסקנותיה תוך שבועיים. בסביבתו של המבקר נאמר שהוא העביר את הבדיקה לגורם חיצוני כדי שלא תהיה לזות שפתיים ושתהיה בדיקה מקצועית נטו.

נשלחו אל מהנדס העיר שאלות לתגובה, אולם המהנדס קול טען שהממונים עליו אסרו עליו להגיב.

היות וקול אמר שהוא הגיב יום קודם לכן לעיתונות, ביקשתי למען הסדר הטוב שתגובתו תופיע ב"חדשות הגליל".

בהמשך, ניתן האישור למהנדס להגיב, אולם כל המאמצים להשיגו לא צלחו.

עכבנו את סגירת העיתון, ועד הסגירה תגובתו לשאלותינו לא התקבלו.

השאלות שהופנו למהנדס העיר:

–       האם ראש העיר מונע ממך לפעול נגד עברייני בניה, כפי שאתה נשמע בקלטת?

– האם נכונה הטענה שיש מאות עבריינים והחלטת לטפל במי שקשור לרה"ע?

– המנכ"ל טוען שהעביר אליך תלונות וצילומים של עבירות בניה לטיפול, בנוסף לבקשתו ושל היועה"מ להכין תוכנית אכיפה מסודרת, שלא הוכנה על ידך.

– האם ראש העיר והמנכ"ל מנעו ממך צו סגירה לאולמי זיקוקים?

 

 

 

 

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad