היום ה-30 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

רב פורים

ליקטנו שאלות מעניינות מתוך אתר הידברות לקראת פורים. קריאה מהנה ומחכימה:


האם מצוות סעודת פורים דווקא ביום?

את משלוח המנות אפשר להכין גם לפני הפורים, את סעודת הפורים עורכים ביום ויש שנהגו להוסיף סעודה גם בלילה אך עיקר החובה היא ביום, ואין יוצאים ידי חובה בסעודת הלילה.

 

האם מותר לאכול (לחגוג) את סעודת פורים במסעדה?

אפשר לחגוג סעודת פורים במסעדה. כמובן שראוי מאוד שהסעודה תהיה בריבוי משתתפים, וכמו שכתב המשנה ברורה (סימן תרצה סק"ט) בשם האליה רבה, שיקבץ אנשי ביתו וחבריו לסעודת פורים, כי אי אפשר לשמוח כראוי ביחיד.

 

בעלי נמצא בשנת אבל על אמא שלו. האם מותר לנו להתארח לסעודת פורים שמן הסתם היא שמחה וחגיגית או שצריך להישאר בבית ולעשות סעודה לבד?

מותר לך לנהוג ככל השנים.

 

שלום רב האם מותר לעלות לקברי צדיקים – רבי מאיר בעל הנס ביום פורים י"ד באדר

בפורים אין ללכת לקברים.

 

האם אפשר לצאת ידי חובה על ידי נתינת משלוח מנות לקטן שלא מלאו לו י"ג שנים? ואפילו לילד קטן?

מי שנותן משלוח מנות לקטן לא יוצא ידי חובה.

 

ברצוני לדעת מהו המקור לאכילת אזני המן בפורים. ולמה דווקא נקבעה לו צורה משולשת? תודה.

בספר מטעמים (ערך פורים אות ג) כתב, טעם שאוכלים מיני לביבות ולחמניות פת הבאה בכיסנין ועושין בו שלוש קרנות וקורין אותן המן טאשין, משום דאיתא במדרש כיון שראה המן שלושה אבות מיד תש כחו, וכתיב "וכל קרני רשעים אגדע" זו המן, "תרוממנה קרנות צדיק" זה מרדכי (וע"ע בספר מנוחה וקדושה חלק ב' סימן כ בהגה"ה, ובספר מנהג ישראל תורה חלק ג' סימן תרצה אות ה).

 

 

 

יש אנשים ששמים נס קפה במשלוח מנות. (וכמובן עוד מיני מתיקה) האם לפי ההלכה, יוצאים ידי חובת משלוח מנות בנס קפה ועוד דבר מאכל? כמו כן מה הדין לגבי יין במשלוח מנות?

יוצאים ידי חובה בנס קפה או ביין או בכל מיני מתיקה אחרים.

 

אימי גרה בעיר אחרת מניסיוני בעבר להביא לה משלוח מנות בי"ד באדר לא יכולתי להיכנס לעיר בגלל חגיגות פורים לכן הקדמתי השנה והבאתי לה לפני בכדי לשמח אותה היא מאוד מבוגרת ואכן דמעות ניקוו מעיני לנוכח ההתרגשות. האם יצאתי ידי חובה של משלוח מנות למרות לפני הזמן?

זכית לקיים אחת מן המצוות הכי גדולות בתורה – מצוות כיבוד אם. מצוה העולה בחשיבותה על מצוות משלוח מנות של חג הפורים.

בחג הפורים יתקיים בך מצוה גוררת מצוה, ותקיים מצוות משלוח מנות שתי מנות לאחת מידידותייך.

 

מי ששכח לתת מחצית השקל, מה יעשה?

מי שלא נתן זכר ל'מחצית השקל' לפני פורים, יכול עדיין לתת את מחצית השקל אחרי פורים.

 

שלום כבוד הרב, אני עובד בבית ספר ולקראת פורים אנו נוהגים להתחפש רציתי לדעת אם אפשר להתחפש לערבי? (הבנתי שלהתחפש להמן מותר)
מותר להתחפש לערבי בפורים (וע"ע בספר פורים וחודש אדר עמוד קיג סעיף ו).

 

איזה תפילות ופרקים מומלץ לומר בלילה של פורים?
פרק כ"ב בתהילים ולהרבות בתפילה מעומק הלב ולבקש כל מה שתחפוץ.

אוסיף ואומר שאין לשכוח שעיקר העיקרים לזכור להיות בשמחה במשך הפורים על הנס ועל כן שזיכיתנו להיות עם ה'.

 

 

שלום, האם מותר בשנת אבל לשלוח משלוחי מנות? האם מותר לחגוג את פורים?

מותר בשנת אבל לשלוח רק משלוח מנות אחד. אין מקבלים משלוח מנות.

 

 

עבודה בפורים. אמרו לי שאני צריך למצוא מחליף ואין לי מי שיחליף אותי ביום פורים. מה עלי לעשות?

תשמע את המגילה ותקיים את כל מצוות היום למרות העבודה.

 

האם סעודת פורים היא סעודת חובה

ברור. הסעודה חובה בין לגברים ובין לנשים. לדעת רבים מהפוסקים יש לאכול בשר בסעודה זו.

 

 

 

ולסיום: מה הן מצוות פורים?
בפורים ישנם ארבע מצוות א. מקרא מגילה ב. משלוח מנות ג. מתנות לאביונים ד. משתה ושמחה, ואתחיל במצוות מקרא מגילה. חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום והטעם לכך כתב רש"י זכר לנס שהיו צועקים בימי צרתם יום ולילה. מקרא המגילה של הלילה זמנו כל הלילה עד עלות השחר ומצוות המגילה של היום היא רק מנץ החמה עד השקיעה של פורים.

חובה לשמוע את המגילה ממגילה כשרה דווקא, ואין יוצאים את קריאת המגילה אלא בשמיעת המגילה כסדרה ואם דילג בטעות אפילו פסוק אחד, יש לחזור ולקרות את המגילה מהפסוק שאותו דילג, עד סוף המגילה, ולכן יש לשים אוזניים כאפרכסת לשמוע את המגילה כולה מפי הקורא בתורה כדי שלא להפסיד מצווה רבה זו. אם לא שמעת מילה אחת יש להשלים אותה מהר מתוך החומש מאחר שאין צורך לשמוע כולה ממגילה כשרה ודי לקרוא רובה ואת התחלת המגילה וסופה ממגילה כשרה.

ויש להשלים את המילים שמחסירים עד להיכן שהחזן עומד ולא יותר, ולהמשיך להקשיב לקורא במגילה, אסור לקרוא יחד עם החזן אלא יש לשתוק ולהקשיב לחזן, והקורא עם החזן יתכן שלא יצא ידי חובת קריאת המגילה. וברור שאסור לדבר בשעת קריאת המגילה אלא יש לשתוק ולהקשיב לדברי הקורא. אחד האנשים ואחד הנשים חייבים במצווה זו ואפי שמצות עשה שהזמן גרמא, חייבות בו הנשים, מאחר שאף היו באותו הנס. מצוות משלוח מנות. מצווה לשלוח ביום הפורים שתי מנות אוכל, או מאכל ומשקה אבל לא מים ואין יוצאים יד חובה בבגדים או במתנות, וכן לא בכסף מזומן.

יש שכתבו להקפיד שהאוכל יהיה ראוי לאכילה ולא בשר חי וכד' ויש שכתבו שאם הבשר מוכן וראוי לבשלו בפורים די בכך, ובין איש ובין אישה חייבים במצווה זו ויש לשלוח איש לאיש ואישה לאישה אבל לא איש לאישה. ומצוותו ביום דווקא ויוצאים ידי חובה בלילה. ודי במשלוח מנות לאדם אחד וכל המרבה במשלוח מנות להרבות רעים הרי זה משובח מאחר שכתוב במגילה את המצווה בלשון "משלוח" מנות, יש שכתבו שיש להקפיד לשלוח ע"י שליח, ולא לתת לבד את המנות, ואחרים כתבו שאין לחוש לכך.

ואף למחמירים לשלוח ע"י שליח אין להקפיד שהשליח יהיה גדול אלא אפילו בן פחות מי"ג ואפילו גוי יכול להיות שליח לצורך מצווה זו. בספרי הפוסקים הובאו שני טעמים למצות משלוח מנות בפורים, הטעם האחד כדי שתהיה לכל אחד אפשרות לקיים מצות סעודת פורים, כי ישנם אנשים צנועים מחוסרי כל אשר יבושו לפשוט ידם לקבל צדקה לקיים מצות סעודת פורים במאכל ומשתה כדת, אבל כששולחים להם בדרך כבוד משלוח מנות איש לרעהו, לא יבושו ולא יכלמו, ובזה אנו משתפים אותם בשמחת הפורים, על דרך שנאמר (בנחמיה ח`) ושלחו מנות לאין נכון לו..

והטעם השני כדי להראות לחברו אהבתו וחיבתו אליו, כי על ידי שאדם שולח לחברו שי ותשורה, ומוגש מוקטר לשמו במנחה טהורה, מביע לו בזה את רגשי אהבתו וחיבתו, ובכך הוא נוטע גם בלב חברו אהבה ואחווה שלום ורעות, כי כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, שכל משפטי התורה הקדושה להרבות שלום בעולם, שנאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. (מתוך תשובת מרן הגר"ע יוסף) ומאחר שהמצווה יהא כדי להרבות רעות כתב בשו"ת שרידי אש חלק א סימן ס וז"ל והנה אף שבכל המצוות גדול המצווה ועושה ומברכין וציונו – במשלוח מנות טוב שייתן מרצונו החופשי, מתוך רגש של אהבה לאחיו העברי, ואם הוא נותן רק עפ"י צווי הוא מפחית מידת האהבה. וכן הדין בצדקה, שאם הוא נותן מתוך רחמנות או מתוך אהבת ישראל טוב יותר ממי שנותן מתוך צווי וכפיה.

ולכן אין מברכים על כך וצוינו אלא יש לנו לעשות מצווה זו מרצון טוב וכאילו ללא ציווי מצות מתנות לאביונים חייב כל אדם ליתן לפחות שתי מתנות לשני עניים. לכל עני מתנה אחת וגם מצוה הזו יש לקיימה ביום הפורים עצמו. ובין איש ובין אישה חייבים במצווה זו ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה צריך לתת ממה שנתנו לו ואף שאין חובה אלא לתת לשני עניים מ"מ מוטב להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו שאין שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים יתומים ואלמנות ודומה לשכינה שנאמר להחיות רוח שפלים ולהשיב לב נדכאים [רמב"ם] והנה שתי מתנות צריך ליתן משלו ולא משל מעשר וההוספה שמוסיף יוכל ליתן משל מעשר:

 

אין מדקדקים במעות פורים אלא כל מי שפושט ידו ליטול נותנים לו שיעור מתנות לאביונים יש שכתבו שדי בפרוטה אחת אבל הרבה סוברים שיש ליתן לעני כשיעור הראוי לקנות סעודה והיא כיום כחמש שקלים שראוי לקנות בו ארוחת בוקר ראויה, ויש שכתבו שיש לתת כסעודה חשובה והיא כמנה בשרים במסעדה כיום כ20 שקלים ומעיקר הדין הלכה כדעה הראשונה והרוצה להחמיר יחמיר ככל יכולתו.

מצוות משתה ושמחה מצווה להרבות בסעודת פורים ובסעודה אחת יוצאים סעודת פורים שעשאה בלילה, לא יצא ידי חובתו. ומ"מ גם בלילה ישמח וירבה קצת בסעודה ונוהגים לעשות סעודת פורים לאחר מנחה, כי טרודים בשחרית במשלוח מנות ובמתנות לאביונים, כי אין לשבת לסעודה גדולה לפני קיום שאר מצות היום, וערבית יתפללו בלילה.

ומתפללים מנחה תחלה בעוד היום גדול, ורוב הסעודה צריכה להיות ביום, ולא כמו שיש נוהגים להתחיל סמוך לערב ועיקר הסעודה הוא ליל ט"ו. וכשחל פורים ביום ששי, יעשו הסעודה בשחרית, ולכתחילה יעשנה קודם חצות היום משום כבוד שבת. ומי שרוצה לעשותה תמיד בשחרית, הרשות בידו. וטוב לקבץ אנשי ביתו וחבריו דאי אפשר לשמוח כראוי ביחיד. בברכת המזון אומר על הנסים בברכת המזון בברכת הארץ וכן אומרים ועל הניסים בתפילה. פורים שמח

 

 

 

מסיבת סידור בת"ת חפץ חיים

בתלמוד תורה חפץ חיים התקיים השבוע מעמד טקס מסיבת הסידור לילדי כתה א' בניצוחה של המחנכת המורה שמחה כהן אשר עושה מלאכת קודש בחינוך תינוקות של בית רבן מתוך אהבה ושמחה.

בפתיחת הערב הופיעו מקהלת תלמידי כתה א' במשותף עם תלמידי המכינה במיטב שירי קודש המשולבים בהודעה ותפילה להשם

לאחר מכן הוקרן הסרט "פתח ליבי" שהפיקו תלמידי הכיתה על מסירות נפשם של ההורים לחינוך בניהם לתורה ולמצוות ותפילתם הזכה שהאל יפתח ליבם בתלמוד תורתנו הקדושה גם בשעת משברים וקשיים בלימודים.

לאחר מכן נשאו דברי תורה וברכה מנהל הת"ת הרב תומר מיכאל והרב יוסף לזרוביץ אשר דיבר על מהותו של הסידור שמסדר לנו את הדרך הישרה והסלולה.

הערב נחתם בשיר וברכה מרגשת לאימהות היקרות של התלמידים כאשר בסיום השיר העניק כל תלמיד ורד לאימא שהביאה אותו עד הלום. האווירה המרוממת הדמעות וההתרגשות הייתה נכרת באולם התלמוד תורה.

 

פהשקווילים

 

הרב רונן שאולוב מגיע לקריית שמונה להרצאה מרתקת ביום שלישי, י"ב באדר, 19.3, בשעה 20:30 ברח' בימת תל חי בית הכנסת "משכן סעדיה". הערב ללא התרמות, כניסה חופשית לנשים ולגברים. לפרטים: 054-2545252 (אלירן) או 0544815269 (עומרי).

 

 

 

 

 

דיסק מומלץ

"שובי נפשי" – האלבום הישיבתי של להקת נִשמחה

'שובי נפשי' – אלבום הבכורה הישיבתי של להקת החתונות 'נִשמחה', מקבץ אליו את מיטב הלהיטים החסידיים של עולם הישיבות. בתפריט: הרבה שמחה, ניגונים, והופעות אורח של אהרון רזאל, יצחק מאיר והרב אייל ורד. ליבת האלבום החדש הוא מחרוזת ישיבות עם מיטב הלהיטים החסידיים של עולם הישיבות, כמו: אחד יחיד ומיוחד, אהללה, ותבנהו מהרה, ואילו פינו ואחרים – בעיבודים אותנטיים ורעננים כאחד. גם מקומה של מחרוזת ניגונים לא נפקד מהאלבום, עם ניגון באבוב, ניגון מצווה טאנץ ויז'ניץ, ניגוני בעלזא, קרלין ואחרים. רצועה מיוחדת מוקדשת לניגון המיוחס לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב.

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad