היום ה-17 בספטמבר , 2023

Select your Top Menu from wp menus

בנצי לראש העיר: התנהלות חכ"ל אינה תקינה

בפעם האחרונה היה זה בישיבת מועצת העיר האחרונה לפני הפגרה, בה נקבעה הישיבה ביום שבו הוא לא יכול היה להגיע ולטענתו הוא אף לא קיבל זימון.

השבוע התקיימה ישיבת החכ"ל שוב ליום בו היה בנצי מחוץ לעיר. כל בקשותיו לשנות את מועד הישיבה הושבו ריקם.

בנצי: "זה לא סוד שבקשתי להיות חבר בדירקטוריון של החברה הכלכלית בגלל שאין שם ייצוג לאלה שאינם בקואליציה. ראינו כבר בעבר כיצד העניינים מתנהלים.

פניתי שישנו את מועד הישיבה בגלל שהייתי חייב להימצא מחוץ לעיר מתוקף תפקיד אחר שלי. העבודה שלי הן במועצה והן בחכ"ל היא בהתנדבות מלאה, ואין לי טענות על-כך. אבל כששמעתי את הסיבה מדוע הם לא יכולים לשנות את המועד, רתחתי מכעס. אמרו לי שמנכ"ל העירייה נוסע לחו"ל ולכן אי אפשר להזיז את המועד".

בנצי, לא היה מוכן לעבור לסדר היום והוציא מכתב נזעם אל ראש העיר הרב ניסים מלכה שהוא גם יו"ר החברה הכלכלית.

במכתבו כותב בנצי: "

 

"…פניתי אליך לצורך דחיית ישיבת דירקטוריון ובמקביל פנה אף חבר מועצה נוסף מר יורם ממן, ופנייתנו זו נדחתה על ידך מטעמים שאינם ענייניים, תוך העדפת לו"ז מנכ"ל העירייה ועושה דברך מר כהן. הקמת "הנהלת דירקטוריון" מצומצם ואשר בו חברים עושי דברך וזאת בניגוד להוראות הדין, תוך יצירת נורמות שאינן ראויות במינהל ציבורי וכך קבלת החלטות, תוך התעלמות מוחלטת מדעת יתר חברי הדירקטוריון, הינה לכל הפחות פסולה וראויה לכל גנאי. מצב בו שרויה החברה הכלכלית ובהתאם לחוזרי מנכ"ל, נדרשת למינוי חשב מלווה (דבר הנשקל ע"י משרד הפנים בימים אלה), ראוי ונדרש כי בגוף שכזה יתקבלו החלטות באופן, דמוקרטי, תוך מינהל תקין, שקיפות לציבור ובאופן מקצועי".

בנצי ממשיך וכותב לראש העיר לגבי מינוי מנכ"ל לחברה הכלכלית, "לפני מספר חודשים העליתי את נושא חובת מינוי מנכ"ל לחברה הכלכלית, אך גם היועץ המשפטי וגם אתה התעקשתם שאין חובה כזו, כרגיל צדקתי והיום חייבו אותך למנות מנכ"ל לחברה הכלכלית".

בנצי יעקב תוקף את התנהלות החברה הכלכלית ודורש "לעשות סדר בחברה", כדבריו.

העתקים מהמכתב נשלחו למבקר העירייה ולמשרד הפנים.

אולי יעניין אותך

Bottom ad