היום ה-17 במאי , 2022

Select your Top Menu from wp menus

המדידות וחיובי הארנונה, להכרעת בית המשפט

על אף שחלף שבוע, הרוחות בקריית שמונה מסרבות להירגע בעקבות חיובי הארנונה ששלחה עיריית קריית שמונה למאות אזרחים ובהן דרישות לתשלום מיידי של מאות ואלפי שקלים תוצאה מהמדידות שביצעה העירייה באמצעות חברה קבלנית.

נושא המדידות מסרב לרדת מסדר היום קרוב לשנה, וב"חדשות הגליל" אנו מלווים את הנושא בעקביות ובציפייה שמישהו בעירייה יתעשת ויעצור את ההחלטה השגויה לדרוש ממאות ואולי, אלפי תושבים לשלם עבור הפרשי מידות בתיהם ודירותיהם, כפי שקבעה החברה הפרטית במדידותיה.

כזכור, יש מטרייה מינהלית למבצע המדידות מטעם משרד הפנים המחייב רשויות מקומיות לבצע מדידות כל עשר שנים.

אני מניח שמטרת ההנחיה של משרד הפנים היא חיובית ואפילו ברוכה ומכוונת בעיקר כנגד עברייני בנייה שלא עושים חשבון לעירייה ולפקחיה ובונים בניגוד לחוק ולאור היום, ולא כלפי תושבים ישרי דרך שלא הוסיפו לדירתם ולוּ בלוק אחד. אולם, העירייה בחרה ללכת בדרך החתחתים בה היא הולכת בדבקות מאז השנה שעברה ו'התנפלה' על התושבים הישרים ובאמצעות המודדים ושיטות המדידה, 'נוספו' מסנטימטרים בודדים ועד עשרות מטרים לדירותיהם, וזאת שלא כתוצאה מבנייה כלשהי, נתון זה חשוב ובסיסי. דוגמא, בהמשך.

בעקבות כתבות שהופיעו בעיתון "חדשות הגליל" בשנה שעברה ותלונות שהגיעו ישירות אל העירייה בהן עלה שהחברה אינה מבצעת את משימתה כהלכה, החליטו בעירייה להחליף את החברה לאחרת.

מסתבר שגם החלפת החברה לא עצרה את שטף התלונות וחוסר שביעות הרצון מהחלטותיה של החברה החדשה, והתוצאות באו לידי ביטוי בהודעות התשלום שהגיעו לבתי התושבים בשבוע שעבר ואת חלקם הבאנו בגיליון 362.

השבוע, בעקבות הכתבה, הגיעו למערכת העיתון תלונות חדשות, ועל פניו נראה שהפגמים המהותיים הבאים לידי ביטוי מהתלונות יאלצו את בית המשפט להתערב ולפסוק האם מהלך של המדידות, שיטת המדידה, אי נוכחות של חלק מהדיירים בעת מדידת דירתם, המדידה החיצונית, חישוב שטחים לצורך ארנונה בניגוד לחוק ובעיקר הודעות התשלום של אלפי השקלים בצורה שרירותית מהדיירים תוך אי פירוט עבור מה נדרש התשלום, הביאו אותנו לידי החלטה להיכנס לעומקה של הבעיה ולנקוט בצעד חריג.

 

העירייה, בשוברי התשלום מציינת את חובו של הדייר לכאורה, תוך שאינה טורחת לציין עבור מספר המטרים שעליו הוא נדרש לשלם, מספר החודשים וכמובן התעריף לכל מטר.

העירייה בהתנהלותה זו מפגינה זלזול וחוסר רגישות כלפי התושבים בעניינים בסיסיים וחובה ראשונית כאשר דורשים ממישהו תשלום כלשהו. העירייה שדרגה את הבדיחה הידועה "כמה תעלה חליפה לילד יתום…?". קודם תשלם, ואחר כך נדבר על מה שילמת…

נשוב לדוגמא על חוסר הבהירות ועל ההתנהלות המוזרה של העירייה בשולחה שוברי תשלום. על אף ההבטחה שסטייה של עד שני אחוזים בממצאי המדידה, לא תחייב העירייה את הדייר, נשמע סיפורו של י.מ הזוי לחלוטין. "העירייה שלחה אליי מודד שמדד את הבית. אחרי כמה זמן קיבלתי הביתה שובר תשלום ותסריט בו כתוב 'מדידה קודמת 159 מ"ר. מדידה חדשה 159.47', כלומר המודדים 'גילו' תוספת של 47 סנטימטרים(!). בשובר התשלום ששלחו אליי חייבו אותי עבור ה-47 סנטימטרים ב-468.40 שקלים בגין שנת 2011, ועוד 482.60 עבור שנת 2012, סה"כ לתשלום מידי 951 שקלים, הוא אומר.

י.מ המופתע החליט לבדוק בעצמו את החיוב הזה וניגש למחלקת הגבייה. לתדהמתו, כאשר הפקיד שלף את תסריט המדידה מהקלסר, נאמר לו ששטח ביתו הוא …151 מ"ר. "אמרתי לו בתמימות 'אבל איך זה, אליי שלחתם תסריט על 159.47 מ"ר' אז עכשיו אני מבין שתחזירו לי עבור הגביה שלא הייתם צריכים לקחת ממני ובקשתי ממנו לצלם את התסריט, אבל הוא מהר סגר את הקלסר ואמר 'אני צריך לבדוק את זה'", לקבל החזר כאשר העירייה טועה…, אופטימי י.מ…

מקרה נוסף. דייר רכש דירת קרקע במהלך שנת 2011, אולם לא גר בה עקב שיפוצים שהוא ביצע בדירה. העירייה חייבה אותו על התקופה שהדירה הייתה בשיפוצים, ובעקבות פנייתו היא זיכתה אותו חזרה. להפתעתו, הוא קיבל השבוע שובר תשלום עבור כל שנת 2011. למה? ככה! 'מתי נכנסתם לגור בבית?', שאלתי את בני הזוג השבוע 'בחודש נובמבר 20111', הם ענו במקהלה.

במהלך השבוע נודע שהעירייה לא מיישמת את החלטתה שלה בכל האמור לתקופה בה נמדד הבית ומועד החיוב. הישיבה התקיימה ביום ראשון כ' בכסלו 16.12.2011.

מעבר להחלטה לחייב בתשלום עבור הפרשי מדידה שבוצעו במהלך שנה, מתחילת ינואר של אותה שנה, הוסכם והוחלט שמי שמדדו את ביתו בחודשים נובמבר דצמבר, חשבונו יחויב רק מינואר 2012.

נאמר לי שהעירייה מיישמת את ההחלטה אם לחייב מקרים אלה מינואר 2012 כאילו והוחלט ששיקול הדעת נתון בידיו של הגזבר. לא היה ולא נברא. מה שראש העיר השאיר לשיקול דעתו של הגזבר זה 'לחלק את החיוב לתשלומים למי שקשה לו'. השתתפתי בישיבה ואף ההקלטה נמצאת אצלי ושם נאמר במפורש שמדידות שנעשו בחודשים נובמבר-דצמבר, יחויבו רק מינואר 2012. לא שיקול דעת, החלטה לביצוע.

והנה עוד דוגמא לאופן הלא ברור בו פועלת העירייה. י.א קיבל שובר תשלום עבור המדידות לפי הפירוט הבא:

עבור שנת 2011 סך של 3447.80 שקלים.

עבור שנת 2012 סך של 3554.00 שקלים.

שוב העירייה לא פעלה על פי החלטת המועצה. המדידות בביתו של י.א נעשו בדצמבר 2011, והחיוב היה ולכן, החיוב היה צריך להיות מינואר 2012. במילים אחרות, העירייה גובה 3447 שקלים מאזרח בלא סיבה וניגוד להחלטתה שלה.

 

התחושות של התושבים לא נוחים, בלשון המעטה. הבלבול גדול ונראה בעליל, שהנסתר רב על הנגלה בנושא המדידות וחיובי הארנונה.

לאור כל האמור כאן, ותלונות שעדיין לא הגיעו למערכת, פנינו אל עו"ד בכיר וידוע שלקח על עצמו ללמוד את הנושא ולייצג, חינם את התושבים בבית המשפט.

תושב החש שהחלטת העירייה לקויה או אינה תואמת את המציאות ואינה מתבססת על עובדות, יוכל לשלוח אל מערכת עיתון "חדשות הגליל" את שובר התשלום שהעירייה שלחה אליו בצירוף תסריט המדידה בפקס שמספרו: 046905586 או להביא צילום של השובר והתסריט למערכת הנמצאת באזור התעשייה הצפוני.

אנחנו מדגישים, תנאי סף לטיפולנו בתלונה, שהדייר לא עבר עבירת בניה כלשהי.

 

לסיום. המון שאלות עולות מכל מה שקשור למדידות, לקריטריונים, להחלטות, לחישובים, הודעות התשלום והקשר בין החברה המודדת ובין חברת הגביה.

שאלות אלה ואחרות ראוי שבית המשפט יברר ויפסוק. עד אז על העירייה להקפיא את כל הנושא הזה, וזה במסגרת מזעור נזקים שכבר נגרמו לתושבי קריית שמונה.

אולי יעניין אותך

Bottom ad