היום ה-14 במאי , 2022

Select your Top Menu from wp menus

חדר מיון קדמי סכנת הסגירה לא חלפה

 

לאט לאט גופים חיוניים שפעם הייתה להם מרכזיות במתן שירותים לתושבים הולכים ונסגרים. רק לפני מספר חודשים נסגר המוקד הטלפוני של מגן דוד אדום בעיר, ועכשיו אנחנו 'מתבשרים' שגם חדר המיון הקדמי של המרכז הרפואי רבקה זיו בקריית שמונה השוכן במבנה משותף עם מד"א מראה סימנים של פרידה מאיתנו.

דיווחנו לכם על צמצום הפעילות ועל הכוונה להחזיק את חדר המיון פעיל בעיקר בעיתות חירום ומלחמה. מאז שמד"א 'לקח יוזמה' והעביר את המוקד הטלפוני לטבריה, כולל שליטה על פתיחה וסגירה של השער, ישנה יותר מתחושה ששיטת הסלאמה הולכת לעבוד גם כאן. בהתחלה אלה השמועות העקשניות שקורה משהו, אך עדיין קיימת הכחשה גורפת שאין כוונה לסגור, לאחר תקופה התקנים 'מתכווצים',  ומידי פעם לא מצוותים את מספר הרופאים, (בימים רגילים אמורים להימצא שני רופאים במשמרת). אומנם במצבת כח האדם רשומים שני רופאים אך בפועל, רוב הזמן נמצא רופא אחד במקום. הרופאים בחדר המיון, למי שמתעניין, עובדים עשרים וארבע שעות ברציפות(!). חלק יחסי כעבודה במשרה, ויתר השעות כשעות נוספות. העובדה שנמצא רופא אחד עלולה להיות הרת אסון היות ועל פי הנוהל רופא חייב לצאת לקריאה בה מופעל נט"ן. זה התקן. אם חלילה מתרחשים שני אירועים רפואיים במקביל, האחד במוקד והשני מחוץ למוקד, הרופא במצב זה לא יוכל לנטוש את חדר המיון. יוצא, שאף על פי שאמבולנס הנט"ן (ניידת טיפול נמרץ) המאובזר במיטב הציוד יצא אל החולה, אין בכך כדי לתרום לסיכוי של החולה או הפצוע לקבל את הטיפול המיטבי, כי את הדיאגנוזה והטיפול שמעניק הרופא לא יכול לעשות מי שאינו רופא. הפיתרון במקרים אלה הוא השירות הנפלא לכשעצמו שנותנים הפרמדיקים והם אכן רשאים על פי הנוהל לצאת באמבולנס רגיל. סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן מתייחס אלינו ברצינות ופעילותו למען האזור בכל הקשור לתחום אחריותו ראויים (עד עכשיו) לכל המחמאות, הודיע שאין בכוונתו לתת יד לסגירת המוקד, אולם החשש מפני סגירה קיים היות והמוקד הוא חלק אינטגראלי ממרכז רפואי רבקה זיו. אין למוקד, לא עצמאות תקציבית ולא אוטונומיה ניהולית.

פנינו לקבל את תגובתו של ד"ר בוריס סידלקובסקי העובד כרופא בחדר המיון הקדמי, אולם הוא סירב להגיב והפנה אותנו להנהלת ביה"ח.

תגובת ביה"ח כפי שנתקבלה מיעל שביט: "המרכז הרפואי זיו אינו מחליט על דעת עצמו לצמצם או להרחיב שירותים. התקן מבוצע על פי החלטת משרד הבריאות בהתאם לתקנים הקיימים. כאשר יש לזכור כי בבתי חולים בפריפריה נמצאים במצוקת כ"א גם בתקנים הקיימים. בכל מקרה בנושא ביטול המוקד בקרית שמונה יש לפנות למד"א האחראית על כך".

פנינו גם לסגן שר הבריאות הרב ליצמן וזאת תגובתו: "צרכי הבריאות של תושבי קריית שמונה והסביבה חשובים וקרובים לליבו של משרד הבריאות. במטרה להקל על מצוקת המקום גיבש סגן שר הבריאות תוכנית להקמת חדרי מיון קדמיים בערי הפריפריה, כשסגן השר אף פעל לכלול בתוכנית את קריית שמונה. התוכנית כוללת תקצוב להקמת חדרי מיון קדמיים במימון משותף של שליש משרד הבריאות, שליש הגוף שיבחר (קופ"ח או רשות רפואית חוקית אחרת) ושליש הרשות המקומית, כעירייה. משום מה, למרות היענות לתקצוב נכבד מצד משרד הבריאות נמנעת עיריית קריית שמונה מלאשר את השתתפותה בתוכנית האמורה". לידיעתכם ולשיפוטכם.

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad