היום ה-25 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

נערים עובדים – החוק

שכר המינימום במשק (נכון להיום למרות שיש דיבורים על העלאת שכר המינימום החל מ-1/7/12) הוא 4100 שקלים לחודש לכל ענפי המשק, ולשומרים יהיה שכר המינימום הענפי  4202.5 שקלים (לשומרים משולמת תוספת ענפית

בגובה 2.5% המהווה חלק מהשכר הקובע) וכך ישולם גם לנערים שכר נוער עובד משתנה בהתאם לעליית שכר הבמינימום והחל מיום והוא יהיה כדלקמן.

1.  נערים בני 15עד 16 יהיה  16.86 שקלים לשעה.

2.  נערים בני 16 עד 17 יהיה  17.39 שקלים לשעה.

3.  נערים בני 17 עד 18 יהיה  19.78 שקלים לשעה.

 

שבוע העבודה לכל הנערים יהיה 40 שעות שבועיות.

 

חודש העבודה יהיה 172 שעות. חל איסור להעביד נוער בשעות נוספות.

נערים מגיל 14 יכולים להיות מועסקים באישור ההורים בלבד ושכרם יהיה כשל נערים בני 15 עד 16.

עוד אני מבקש להבהיר בעניין הפנסיה ולציין שנערים עובדים הם עובדים לכל דבר ועניין ולמרות גילם הצעיר יש לרכוש להם פנסיה כמו לכל עובד אחר (בוגר) במשק.

נערים/ות זכאי להפסקת אוכל של 3/4 שעה (אם הם עובדים 6 שעות או יותר ביום) לעובדים פחות אך לא פחות מ-3 שעות ביום מגיע הפסקת אוכל של 30 דקות.

בהפסקה רשאי הנער/ה ללכת לאכול בכל מקום שיחפוץ, אבל אז זמן ההפסקה יהיה על חשבונו/ה

אך אם המעסיק לא יאפשר לנער/ה לצאת ממקום העבודה, ההפסקה תיכלל בשעות העבודה עליהן יהיו הנערים/ות זכאים לשכר.

 

ואסיים בתשובה לשאלה שנשאלתי לאחרונה ע"י ח' מהצפון. אני מקבל את שכרי ממתנ"ס אך בעבודתי אני קופאי בבית קולנוע מה מצבי המשפטי.

תשובה:

בשנת 2003  ציווה שר העבודה צו הרחבה המרחיב הוראות הסכם קיבוצי בענף הקולנוע על כל העובדים והמעבידים בענף-כולל קופאים.

חוק הסכמים קיבוציים, שם בסעיפים 23 ו-24, קובע החוק שאם על עובד חלים יותר מהסכם אחד בין אם מדובר בהסכם קיבוצי או הסכם אישי, העובד רשאי לבחור את הסעיפים הטובים ביותר עבורו מכל ההסכמים החלים.

מכיוון שכך אתה עובד המתנ"ס מחד ועובד בבית קולנוע מאידך ולכן יש לך זכות לבחור את הטוב יותר עבורך. אני מציע שתפנה להדרכה למי שמתמחה בכך.

 

עוד אני רואה חובה לעצמי לחזור ולציין שבמקומות עבודה שבהם לא מתנהלים יומני עבודה או שאין מחתימים על כרטיסי נוכחות כדאי מאוד לעובדים לנהל יומני עבודה מסודרים בעצמם דבר שיהיה מאוד יעיל בסיום העבודה אם ירצה העובד לתבוע זכויותיו- כמו גמול שעות נוספות. אני נתקל כל הזמן במקרים שבהם מעסיקים לא מנהלים יומני עבודה וכך יוצאים העובדים מקופחים.

 

תשובות לאלות וסיוע אחר אפשר לקבל בטל 046961216 או 0549980563 לחיים

אולי יעניין אותך

Bottom ad