היום ה-18 במאי , 2022

Select your Top Menu from wp menus

סופית: המחלקה האזרחית לצפת

מי שעוד הפסידו הם עורכי הדין מקריית שמונה שהביעו מחאה חריפה נגד ההחלטה, ועתה יצטרכו להגיע לצפת. יישום ההחלטה יחפוף את מועד חנוכתו של בית משפט השלום בעיר שבנייתו מסתיימת בימים אלה. ההחלטה על הפיצול התקבלה על ידי הנשיא ג'ורג' אזולאי, שדאג להעבירה לפני מספר שבועות לנוגעים בדבר.  

עם היוודע דבר ההחלטה, יצאו נגדה ראש עיריית קריית שמונה הרב ניסים מלכה, ועורכי דין מקריית שמונה והסביבה.

ראש העיר ועורכי הדין הציגו חזית די-אחידה נגד העברת התיקים האזרחיים לצפת תוך ציון העובדה שהדבר יגרום לנסיעה של המתדיינים ועורכי הדין לבית משפט השלום בצפת, כאשר בקריית שמונה חונכים היכל משפט לתפארת.

התסכול מההחלטה עמוק היות ובחודש הבא יפתח בית משפט השלום את שעריו לאחר בניית בזק (במושגים ישראליים) של משכן הצדק במבואות הדרומיים של העיר.

לאור העמדה השוללת את העברת התיקים האזרחיים לצפת הן של ראש העיר הרב ניסים מלכה והן של עורכי הדין, נשמעה תמוהה נימת הדברים שיצאו אחרי ישיבת העבודה שהתקיימה השבוע ובה השתתפו מנהל בתי המשפט, השופט שפיצר, נשיא בית המשפט השלום במחוז בנצרת, השופט ג'ורג' אזולאי, יו"ר לשכת עורכי הדין במחוז צפון עו"ד זועבי, עורכי דין נוספים וראשי העיר של קריית שמונה וצפת הרב ניסים מלכה ואילן שוחט.

  בגיליון  358 הובאה מחאתם של עורכי הדין. אנו מביאים         שוב לרענון את נוסח מחאתם: "אנו עורכי הדין, מביעים בזאת את התנגדותנו החריפה והנחרצת להחלטה להעביר את המחלקה האזרחית בית משפט השלום בקריית שמונה לבית משפט השלום בצפת. אנו רואים בהחלטה ובמהלך זה פגיעה קשה מנשוא בתושבי העיר קריית שמונה ואזור הגליל העליון ופגיעה בעורכי הדין בקריית שמונה והסביבה בעבודתם ובפרנסתם", כתבו עורכי הדין והוסיפו "אנו מבקשים לציין כי כעורכי דין הנפגעים באופן ישיר מההחלטה לא נשאלנו לדעתנו ולא קיבלנו בטרם תתקבל ההחלטה כל פנייה מכל גורם שהוא לרבות הנהלת בתי המשפט ולשכת עורכי הדין מחוז נצרת". עד כאן נוסח המחאה של עורכי הדין עליה חתמו לא פחות מ-22 עורכי דין, ששמם שמור במערכת.

מבדיקה שעשינו עולה שבישיבה שהתקיימה בירושלים השבוע ניסה ראש העיר קריית שמונה למנוע את רוע הגזירה ולמנוע העברת התיקים האזרחיים לצפת. לעומתו, ראש העיר צפת דרש שבית משפט השלום בצפת יפעל על בסיס של נפח פעילות, שחלקו יבוא מהדיונים בתיקים האזרחיים ותיקי התעבורה.

בסופה של הישיבה הכריע מנהל בתי המשפט השופט שפיצר את הכף וקבע שהתיקים האזרחיים ידונו בצפת, למעשה הוא נתן תוקף להחלטתו הראשונית של נשיא בית משפט השלום בנצרת השופט ג'ורג' אזולאי. או במילים אחרות, ההחלטה הראשונה היא גם האחרונה.

אנחנו מביאים את הודעותיהם של שני ראשי הערים שהוצאו לעיתונות בסיומה של הישיבה, ואתם תשפטו.

ראשונה הודעתו של ראש העיר קריית שמונה הרב ניסים מלכה: "לאחר קבלת הנתונים בדבר כמות התיקים הפלילים והאזרחיים בבית משפט השלום בקריית שמונה, התברר כי בית המשפט החדש בקריית שמונה עלול שלא לעבוד בתפוקה מלאה ועד כדי סגירה. לפיכך הוחלט לקבל עמדת הנהלת בתי המשפט כאשר הנושא ייבדק באופן שוטף. ראוי להדגיש כי כמות התיקים שיגיעו לבית המשפט בקריית שמונה יגדלו משמעותית ביחס למצב כיום דבר שיחזק את בית המשפט המקומי. בנוסף לכך, התביעה המשטרתית תעבור לשכון בסמוך לבית המשפט בקריית שמונה דבר שיחזק רבות את המקום. יש להדגיש כי גם לשכת עורכי הדין תמכה במהלך דבר שמדבר בעד עצמו".

לעומתו הוציא ראש העיר צפת את התגובה הבאה: "פשרה בהפעלת בתי המשפט בצפת וקריית שמונה. מנהל בתי המשפט נפגש ביום ראשון בירושלים עם ראשי הערים של צפת וקריית שמונה אילן שוחט וניסים מלכה ודן עימם בהפעלת בתי המשפט בצפת וקריית שמונה כדי למנוע נזק למערכת וצמצום פעילות לאחד מהם. כזכור, הנהלת בתי המשפט החליטה על  הפעלת בתי המשפט בצפת וקריית שמונה באופן שבו חלוקת התיקים תהיה על פי אזרחי ופלילי כאשר הפלילי כולו ידון בקריית שמונה בשל בניית חדרי מעצר בבית המשפט החדש והאזרחי ידון רק בצפת. ראש עיריית קריית שמונה ניסים מלכה התנגד להחלטה וחשש כי הדבר יפגע בבית המשפט בעירו. ראש עיריית צפת אילן שוחט עמד על דעתו כי אין לצמצם את פעילות בית המשפט בצפת ודעתו התקבלה. מנגד הודיע ראש עיריית קריית שמונה כי לא יסכים לסגירת האגף האזרחי בעירו. מנהל בתי המשפט סיכם את הדיון בהחלטה כי בצפת ידונו בקביעות כול תיקי התעבורה והתיקים האזרחיים והפלילים בקריית שמונה. בתוך כך מסר ראש צפת אילן שוחט כי אושר התקציב לבניית היכל משפט חדש בצפת. תקציב שלא ייפגע מהקיצוצים. "אישרנו שטח, יש תקציב מאושר, ההיכל יבנה בקרוב וגם לצפת כמו לקריית שמונה יהיה היכל משפט חדש ומפואר".

עד כאן תגובותיהם של ראשי הערים להחלטת מנהל בתי המשפט.

בתום המערה הנוכחית, ראש העיר קריית שמונה הרב ניסים מלכה, שהתחיל את המאבק בנחישות ונחרצות, מקבל את הדין, עורכי הדין אינם מרוצים מההחלטה, ואת המחיר ישלמו (כמו תמיד) תושבי קריית שמונה. 

בתוך כך הוגיעו מנהל בתי המשפט ונשיא בית המשפט בנצרת לראש העיר שטקס חנוכת היכל המשפט בקריית שמונה ייערך ב-27.9.2012.

אולי יעניין אותך

Bottom ad