היום ה-30 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

תשע"ה – הלוואי ותהא שנת בריאות

התפרצתי לתא הטייס באופטימיות ואמונה ובאומץ מנעתי את התרסקות חיי וחיי ילדיי. ועכשיו, לאחר הנחיתה, פונה אליך היושב במרומים והייתי רוצה לשקוע בדמיון, בהשראה, בתקווה שזו תהיה שנה אחרת. שונה מקודמתה. ובתקופה זו בשלהי חודש אלול בוא ועזור לברוא, ליצור, לשנות ולמלא את משאלות הלב שלי ושל המייחלים לרחמיך.
עכשיו זה הזמן, זו העת לעזור לפונים אליך ליישר את העקמומיות שבלבם: זה הזמן לסלוח. הם הפונים אליך- כשמאזן מצוות ועבירות מעשים טובים ומחדלים מונחים על כפות המאזניים.
אתה אל רחום וחנון הנותן הזדמנות שנייה למתפללים אליך, ימים אלו הם ימי הרחמים והסליחות. אני מביטה סביבי ורואה אנשים שטעו, ומבקשים סליחה. כאשר אני מלווה את בני "לכלא הפתוח" לבית החולים לבדיקות שגרתיות, אני פוגשת "בני משפחה" משותפים לסבל ולחולי שבני חווה ב-11 שנים האחרונות. וכשאני מתעניינת בשלומם מסתבר כי לעתים אתה שומע את בכי ליבם ומעניק להם חיים חדשים עטופים בצידנית, ולעתים אתה קוטף פרחים, אוסף אליך ילדים רכים והופך אותם למלאכים בשמיים, שיצמחו בגנך, אתה היושב במרומים כששערי השמיים מקיפים אותך. שערי הרחמים וחמלה. שערים אלו משוועים לתחנונים, לבקשות, לתפילות שינתצו את המנעולים שייפתחו עבורם. והם, החולים במחלות הקשות נושאים עיניהם אליך, כל אחד בתפילה בשפה שהם דוברים, ומבקשים ממך רחמים, מרפא, מזור. חיים חדשים בצידנית. אולם שעריך נעולים. כי עצבותם ותוגתם של אנשים וילדים אלו נועלת את השערים ואוטמת אותם. הם רוצים לבחור בחיים. למלא את בקשתו של משה רבנו על הבחירה בחיים. רצונם לעזוב, להשאיר את מחלתם מאחור ולייחל לשנה טובה ובריאה יותר.
אנא ממך, אני מבקשת ממך לתת לתפילתם להיכנס לשערי הרחמים והרצון שלך.

בעצם כולם בשלהי חודש אלול "ניצבים" מולך, כולנו משתדלים להבחין בין טוב ורע. הרב קוק הדגיש שאתה ריבון העולמים הוא הכורת עם בני האדם ברית שאין היא הדדית. ואם הנושאים עיניהם אליך ומתפללים טעו, יש בודאי דרך חזרה. הרי הם גילו כבר את הטעות, הם משפרים דרכיהם ומתפללים ומייחלים.
אין לי הרבה בקשות אליך. דומני שיש לי עקביות במילוי הבקשות.

אנא ממך, הענק מרפא, מזור והקלה לחולים במחלות קשות. שמע את בכי ליבם. שתהא עבורם שנת תשע"ה שנת בריאות.
ברך את "המלאכים המהלכים" עטויי כיפות לבושי טלית, השליחים שלך עלי אדמות, המתפללים בכוונה טהורה, באמונה שלמה, הענק להם אושר ובריאות איתנה. ולנשים הנדירות, טובות הלב, הצדיקות והצנועות שתכלית חייהן נתינה ועזרה בסתר, שעוטפות אותי ואת ילדיי בחסד ובנתינה לאורך מסלול הנחיתה העקלקל והמייסר, הרצוף מכשולים שעדיין ניצב בפניי. ברך אותן, שמור עליהן מכל משמר והענק להן בריאות טובה. הן יקרות ואהובות לי כ"כ.

אתה היושב במרומים האנשים הנושאים עיניהם אליך דומה שנכנסים הם "לכוננות" כשמעלתך האלוהית, היא חסד ורחמים, שמע את תפילתנו.
אנא, דומני שאני שומעת צליל, חריקת שערים הנפתחים, מלא את הבקשה השכיחה החשובה מכולם: הענק לכולנו בריאות.
 מי ייתן ושנת תשע"ה הלוואי ותהיה שנת בריאות.
אמן כן יהי רצון. יותר מזה אנחנו לא צריכים.

ester2342@walla.com

 

 

 

 

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad