היום ה-30 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

היתר בניה ל…סוכה

החשש אצל רבני צפת שמא סוכה המוקמת ברשות הציבור עלולה להיות בגדר של "סוכה גזולה", שעל פי ההלכה הישיבה בה אינה מוציאה את היושב חובה מבחינת מצוות ישיבת בסוכה, הביאה אותם לפנות לראש העיר אילן שוחט ולקבל ממנו היתר בניה כנהוג לבנינים ברי קיימא.

וועד רבני העיר בראשותם של הרב הראשי לצפת שמואל אליהו, הרב מרדכי ביסטריצקי והרב רפאל כהן פנו לרה"ע בעקבות פסק הלכה כי תיקון הדבר מצריך קבלת אישור מראש הרשות להקמת סוכה בשטח ציבורי.

ראש עירית צפת אילן שוחט נענה לבקשת רבני צפת והחליט להתיר בניית סוכות בשטחים ציבוריים עירוניים. הרבנים שליט"א הביעו את דעתם כי קיים חשש שסוכה הנבנית ברשות הרבים היא "סוכה גזולה", והמברך בתוכה מברך ברכה לבטלה ואינו מקיים מצוות סוכה, וכדי להסיר את החשש, יש צורך בקבלת אישור מראש הרשות להקמת סוכה בשטח ציבורי עירוני. ראש העריה נענה לבקשת הרב הראשי כאמור לבקשה והחליט לאשר את הקמת הסוכות לשימוש בחג הסוכות בלבד…, ובכל מקרה לתקופה שלא תעלה על 12 ימים. כן נקבע כי על בעל הסוכה לדאוג לכך שהסוכה לא תהווה מכשול לציבור המשתמש במדרכה, ובכל מקרה הרוחב שיוותר מהמדרכה לצורכי מעבר חופשי לאחר הקמת הסוכה לא יפחת ממטר אחד.

אולי יעניין אותך

Bottom ad