היום ה-02 בפברואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

במקום הידברות מעדיפים מחלוקות

 

ראשית אפתח בגילוי נאות. אחי עובד בארגון הידברות.

ארגון הידברות "זוכה" מידי פעם ל"מהלומות" והתנגדות מצד רבנים (שכבודם במקומו מונח), כשלעיתים הסיבות לכך נעוצות במוחם של עסקנים שמנסים להשיג דברים כאלה ואחרים.

הסיפור התורן היה עלילה חדשה על הארגון, לאחר שהשיק את המסך הכשר "צופיה" שפונה לציבור המסורתי והמתחזק. אותו מסך הוא למעשה תחליף ל"הוט", "יס" ושאר חברות התוכן הטלוויזיוני, ומכיל מספר ערוצים בודד (הידברות, ערוץ ילדים, מוסיקה, מדע, נשים וכו') שכל התוכן כשר ומפוקח. המיזם הזה מנסה לתת מענה ותחליף ראוי לכאלה שלא יכולים בלי. אך כמובן שלא מיועד לחבר'ה מהכולל בבני ברק.

המתקפה כנגד המיזם הזה החלה מזמן אך מתגברת ומתחזקת ע"י גופים כאלה ואחרים. בשיא המתקפה, מישהו אפילו ביצע "צנתוקים" מכוערים ולא-חוקיים אל כל (או רוב) מספרי הטלפונים הכשרים בישראל, והשמיע להם "חשיפה" על ארגון הידברות, במטרה מכוונת לפגוע.

באחת ההקלטות של אחד מקווי-לשון-הרע נאמר אף שמנהלי הידברות מקבלים אחוזים ממכירת צופיה, וכי הקרן לידידות (קרן נוצרית) תומכת בהידברות. באותם קווים מרושעים מדברים על הרב זמיר כהן ללא תואר הרב, ומפיצים לשון הרע מהסוג המכוער והרדוד ביותר, באצטלה-טמאה של מלחמת קודש. האווירה כפייתית, הניסוחים אלימים, האווירה מזכירה הכל, מלבד יהדות. מדובר בחילול השם שאין כדוגמתו.

כנראה לא סתם הסיפור הזה מתרחשת בדיוק בפרשת קרח. מחלוקת שאינה לשם שמיים, ולא תשיג שום דבר מלבד לשון הרע, שנאה ואנטגוניזם. ממש ירי בתוך הנגמ"ש. אם חלק מהציבור בישראל מגלה יחס שלילי לציבור החרדי, הרי לו שמן דליק במיוחד כדי להצדיק את הדעות הקדומות.

הידברות הוא ארגון שמפעיל עשרות מחלקות חשובות ויקרות כמו כזו שנלחמת בהתבוללות או כזו נגד הפלות. יש להם את אתר היהדות הגדול בעולם עם הכי הרבה כניסות ובנוסף הם מפעילים אתר אינטרנט להיכרויות בחינם לשומרי נגיעה וכמובן ערוץ טלוויזיה שחושף ומצמיח לתודעה הציבורית רבנים חשובים ומשפיעים כמו הרב זמיר כהן, הרב יצחק פנגר, הרב יגאל כהן וכו'.

בדיוק כמו בליגת כדורגל. אוהדים אוהבים את הקבוצה שלהם ושונאים את כל השאר ובמקום לעזור לעם ישראל, הם עסוקים בלשבת בטריבונות, לצווח, לסכסך, להפיץ מידע שקרי, והכל כדי להרגיש שהם הכי צדיקים וקדושים.
קצת קשה לי לתפוס איך אותם אלה שמפיצים שמועות ושקרים לא מבינים שאם הידברות או מוסד חזרה בתשובה כזה או אחר יפגע, ולו במעט הדם יהיה על ידם. גם אם יש השגות או חילוקי דעות, הגישה האלימה הזו, של יציאה באופן גורף נגד ארגון שלם, מבלי להקשיב לעובדות ומבלי לברר ולנסות להבין את האמת, רק מוכיחה שלא למדנו כולם ממחלוקת קרח ועדתו, אלא אנחנו ממשיכים ליצר מחלוקות בתוך המשפחה.

במסכת אבות נאמר: "כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. ושאינה לשם שמים, אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים? זו מחלוקת הלל ושמאי. ושאינה לשם שמים? זו מחלוקת קרח ועדתו". הרמב"ם בפירוש המשניות שלו כתב כי "החולק לא לשום מטרה שפלה אלא לדרישת האמת יתקיימו דבריו ולא תיפול מילתו".

 

10 נקודות שלא ידעתם על קורח ובניו

  1. קורח הוא בן דורו של משה רבנו, ובן דודו. תפקידו היה כמו כל בני קהת לשאת את כלי המקדש. קורח רצה לעבוד את ה' על ידי תפקיד שהיה נראה בעיניו קדוש יותר, ועל כן התקנא בכך שמשה רבנו מינה (בציווי ה' כמובן) את אליצפן בן עוזיאל לנשיא שבט לוי.
  2. קורח היה עשיר ביותר. במסכת פסחים מובא כי 300 פרדות לבנות נשאו את המפתחות לבית גנזיו של קורח.
  3. מהיכן בא עושרו? "אמר רבי חמא (בר) חנינא, שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים, אחת נתגלה לקרח…" (מסכת פסחים)
  4. רבי מרדכי יוסף ליינר אמר כי מזמור מ"ז בתהילים שנאמר בכל ראש השנה לפני תקיעת שופר, בא כתיקון לקרח ולבניו שחיברו את המזמור.
  5. רבינו בחיי מבאר כי מידת הקנאה היא "רעה ומכה שאין לה רפואה": "מדת הקנאה הוא שידוע כי כאשר יקנא האדם במי שהשיג עושר ונכסים יוסיף דאגה על דאגה עד שישיג כמוהו, ואם השיג יגיע מזה אל אהבת הכבוד ובקשת מיני הממשלה בקנייני העולם הזה, ומאהבת הכבוד יעלה אל השררה, ומהשררה יגיע מזה לעבוד עבודה זרה, ואם לא השיג יהיו כל ימיו מכאובים וחיי צער יחיה… וכן קנאתו של קרח הטרידתו מן העולם".
  6. מובא במדרש: "וקורח שפיקח היה מה ראה לשטות זו?! אלא שעינו הטעתו. ראה שלשלת גדולה של צדיקים יוצאת ממנו". קורח היה בעל רוח הקודש, וראה כי מזרעו יצא שמואל הנביא, שהוא שקול כמשה ואהרן. בשם הרה"ק מלובלין אמרו: "להוכיח מכאן, כי גם רוח הקודש יכול להזיק לאדם שאינו שומר עצמו כראוי". ('שפת אמת')
  7. בשם האר"י ז"ל אומרים כי: "צדיק כתמר יפרח" סוף התיבות קרח. מדוע? "שלבסוף גם הוא יינקה ויזכה".
  8. בני קורח לא מתו. בילקוט שמעוני מובאת חשיבותה של הרדיפה אחר השלום: "לפי שהלך משה לפתחו של דתן ואבירם זכה להציל ארבעה צדיקים מדינה של גיהנם, שלשה בני קרח ואון בן פלת".
  9. במדרש שוחר טוב מובאים דברים בגודל כוחה של התשובה: "וכן בני קרח, לא היו יכולין לומר שירה בפיהם, אלא רחש לבם בתשובה ומיד קבלם". במדרש אגדה מובא כך: "ובני קרח לא מתו, לכך נאמר פרשה זו: להודיע כח התשובה, שבני קרח בתחילה היו עם אביהם, ולבסוף הרהרו כולם לעשות תשובה, והצילם הקב"ה ונתבצר להם מקום בגיהנם על שלשה עמודים שלא יגיע להם חום האש, והתחילו לומר שירה".
  10. בני קורח זכו לחבר מספר פרקים בספר התהילים. אחד מהם מתחיל כך: "למנצח על שושנים לבני קרח משכיל שיר ידידות". על כך נאמר: "משעשו תשובה נקראו שושנים וידידים, ונעשה לבם רך כשושנים".

אולי יעניין אותך

Bottom ad