היום ה-31 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

ט"ו בשבט ללא תולעים

 

אבטיח

אבוקדו

אגוז אורן )צנובר(

אגוז ברזיל

אגוז מקדמיה

אגוז פקאן בקליפה

אגס

אוכמניות מיובשות

)תוצרת ארה“ב בלבד(

אננס בשימורים

אתרוג מסוכר

בננה

בננה צ'יפס

דובדבנים מיובשים

ללא חרצנים

)תוצרת ארה“ב בלבד(

חבושים

)תוצרת חו“ל – צהוב חלק(

חמוציות

לדר )באריזה סגורה(

מלון עגול

מנגו

פאפאיה מחו"ל

)טרי, בשימורים ומיובש(

פסיפלורה

פקאן מסוכר )"פקאן סיני"(

צימוקים )מייצור מיוחד ”ללא תולעים“,

ראה פרטים במדור 3(.

קוקוס )שלם וטחון(

קרמבולה

רימון )מגידול מסחרי(

שזיפים מיובשים

שימורי אפרסקים

שימורי משמש

2. פירות שלעיתים נגועים טעונים בדיקה מתולעים

אגוזים ושקדים

בקליפתם הקשה

)אגוז מלך, בונדוק(

בעת הקילוף בודקים אם מצויים "קורי משי", פירורים כהים או זחלים בקליפה או על האגוז, ואם האגוז או השקד נראה מכורסם.

אגוזי בונדוק קלופים

ושקדים קלופים

בודקים אותם משני צידיהם, אם יש "קורי משי", סימני כרסום או נקב. חוצים כעשרה אחוז ובודקים בפנים. אם נמצאה נגיעות, יש לבדוק

את כולם מבפנים.

אגוזי פקאן קלופים בודקים משני צידי האגוזים אם יש "קורי משי", תולעים או פירורים עגולים.

אגוזי מלך קלופים מנערים בתוך מסננת בעלת חורים גדולים על גבי משטח לבן ובודקים אם יש חרקים או תולעים בנשורת. בודקים את כל האגוזים משני

צידיהם, ובפרט בקפלים, אם יש "קורי משי", תולעים או סימני כרסום.

אגוזים ושקדים

קצוצים

מנערים בתוך מסננת רשת )מסננת אורז( על גבי משטח לבן ובודקים אם יש חרקים קטנים בנשורת. שופכים את הנותר במסננת על משטח

לבן ובודקים בין החתיכות.

אגוז קשיו בודקים אם האגוזים מכורסמים או מנוקבים. חוצים כ-%10 ובודקים בין שני החצאים. אם נמצאה נגיעות, יש לחצות את כולם. )מעט פירורים

חומים דקים בין החצאים הם שאריות הקליפה ולא נגיעות(.

אוכמניות קפואות )מלית(: לשטוף היטב ורצוי לטחון היטב בבלנדר.

טריות: לבדוק בתוך הכתר שבתחתית הפרי אם מצויים חרקים. לחצות מדגם של כ-%10 ולבדוק אם מצויה נגיעות בתוך הפרי.

אם נמצאה נגיעות, יש לחצות את כולם.

מיובשות: תוצרת ארה“ב: בחזקת נקי.

תוצרת אירופה: נגיעותה רבה. קשה לבודקם ומומלץ להמנע מאכילתם.

אנונה לקלף ולשטוף. לפרוס לפלחים ולבדוק אם מצויות רימות לבנות.

אננס טרי: לקלף ולהסיר את כל החללים החומים.

מיובש עם סוכר: להתבונן משני הצדדים אם נדבק עליו זבובון או חרק.

מיובש טבעי: לשבור לכמה חתיכות ולהתבונן היטב אם מצוי זחל או פירורים כהים עגולים בחללים הקטנים שבבשר הפרי.

אפרסמון להוריד את ה"עלה" )שסביב העוקץ( ולשטוף היטב. אם הפרי רך מהרגיל, לבדוק מבפנים. אם מצוי כתם שחור על קליפת הפרי,

מקלפים באותו מקום ומתבוננים אם מצויות רימות לבנות בפרי. )נקודות שחורות קטנות בבשר הפרי אינן מהוות סימן לנגיעות(.

גויאבה לחתוך פרוסות לרוחב הפרי, ולהתבונן היטב בכל פרוסה משני צידיה.

צבע התולעים כצבע הפרי )עם נקודה שחורה קטנה בראשן( וקשה לזהותן.

שיטה חלופית: לקלף את הפרי ולהתבונן אם מצוי אזור ממוסמס עם צבע כהה או נקב קטן. לחתוך אזור זה ולהתבונן אם מצויות

תולעים בתוך הפרי.

דובדבנים מסוכרים )ללא חרצנים(: לפתוח אחדים למדגם )כ-%10(. לבדוק אם יש תולעת. נמצאה נגיעות, יש לפתוח את כולם ולבודקם מבפנים.

בסירופ:    תוצרת אירופה: לפתוח כל אחד ולבדוק.      תוצרת ארה“ב: בחזקת נקיים.

מיובשים עם החרצן )מצומקים(: בדיקתם קשה ועדיף לא להשתמש.

מיובשים )ללא חרצן(: תוצרת ארה“ב בלבד. בחזקת נקיים.

זיתים זיתים ירוקים: אם יש כתם חום, לפתוח ולהתבונן אם מצויה מחילה בתוך הזית.

זיתים שחורים: יש לפותחם ולבודקם מבפנים אם מצויה מחילה או תולעת.

טבעות זיתים )ירוקים או מושחרים(: לשטוח על צלחת וכדומה ולהתבונן אם מצויה מחילה או תולעת.

לדר ללא אריזה להתבונן כנגד האור אם נצמד זבובון או נמלה.

משמש מיובש פרי שלם: לחצות ולבדוק כנגד האור משני הצדדים.

פרי הנמכר חצוי: להשרות במים פושרים, לפתוח את הקפלים ולבדוק כנגד האור.

ערמונים לחצות ולבדוק מבפנים )אפשר לבדוק גם אחרי הבישול(, אם מצויה תולעת או פירורים כהים.

פירות מיובשים:

אגס, אפרסק, חבוש,

מלון, מנגו וקיווי

להתבונן משני הצדדים אם נצמד זבובון או חרק.

רצוי לשטוף.

קיווי פנים הפרי בחזקת נקי.

לעיתים רחוקות מצויות כנימות לבנות או חומות על קליפת הפרי. יש להזהר שלא תעבורנה לפרי בעת הקילוף, או לשטוף את הפרי המקולף.

לע"נ הר"ר אברהם חיים בן הר"ר יצחק ע"ה      לע"נ מרת יראת קיילא חוה בת הר"ר חיים הכהן ע"ה     לע“נ הרב אליעזר משה בן שלמה סאקס ע“ה

תפוז סיני מסוכר

תפוח עץ )גם מיובש(

המשך3. פירות הנגועים לעיתים קרובות בתולעים מוחזק כנגוע

חבושים תוצרת הארץ חוצים את הפרי ובודקים אם מצוי זחל או מחילה עם פירורים כהים ומסירים את האזור הנגוע.

חרובים לשטוף היטב, לשבור לחתיכות קטנות )2 ס"מ( ולבדוק אם מצויים פירורים, קורי משי או תולעים וחרקים.

פטל נגוע וקשה לבודקו. יש להימנע מלאוכלו.

צימוקים עקב נגיעות רבה המצויה בצימוקים, כולל צימוקים מקליפורניה, מומלץ להשתמש בצימוקים מייצור מיוחד ”ללא תולעים“, שאינם טעונים

בדיקה. פירוט נקודות מכירה בטל‘ 052-7617341 ,03-6779765. כמו כן אפשר להשתמש בחמוציות, כתחליף יעיל לצימוקים. במידה ורוצים

להשתמש בצימוקים מיצור רגיל, יש עדיפות להשתמש בצימוקים שעברו בדיקות מדגמיות, כגון צימוקים שבהשגחת בד“ץ העדה החרדית,

אותם יש לבדוק בדיקה יסודית כדלהלן:

1. להשרות את הצימוקים במים חמים במשך כרבע שעה לפחות.

2. לשפשף אותם היטב ביד ולהמתין דקה.

3. להעביר את המים העליונים לצלחת לבנה ולהתבונן אם מצויים תולעים או חרקים חומים במים.

במידה ונתגלתה נגיעות, אין להשתמש היות והם עלולים להיות נגועים מבפנים.

4. אם לא נמצאה נגיעות – לשטוף היטב את הצימוקים תחת זרם מים חזק.

תות עץ נגוע וקשה לבודקו. יש להימנע מלאוכלו.

תות שדה קיימת נגיעות כלל־עולמית של "טריפסים" קטנים המסתתרים בשקעים שעל התותים שאינם יורדים בשטיפות הרגילות ולכן מומלץ לאכל

תותים רק לאחר ניקויים באחד משני האופנים:

אופן א:  לחתוך בסכין את העלה הירוק עם כמ"מ מהפרי ולהסיר סדקים, חריצים עמוקים או איזורים פגומים.

  להשרות במים עם מעט סבון נוזלי למשך 3 דקות, לשפשף מעט בתוך המים, ולשטוף היטב )בכל פעם מעט תותים( תחת זרם

מים חזק באופן שהמים יגיעו לכל חלקי הפרי. יש לחזור על הפעולה שלוש פעמים ולאחר מכן לטחון או לבשל.

אופן ב:  לקלף שכבה דקה מהפרי מכל צדדיו )כל השכבה החיצונית כולל חריצים עמוקים ומקום חיבור העלה( ולשוטפו היטב במים

לאחר הקילוף.

תאנים

)טריות ומיובשות(

נגיעותן רבה ובדיקתן קשה ומורכבת.

אופן הבדיקה מבואר בספר "בדיקת המזון כהלכה".

ספרי "בדיקת המזון כהלכה" ניתן להשיג בחנויות הספרים – עכשו גם באנגלית! למשלוח בדואר: 02-5806612

מותר לשכפל ולהפיץ דף זה לזיכוי הרבים מבלי לשנותו

ניתן להשיג בטל' 08- 9766653 או בדוא"ל: E-mail: vaiem@netvision.net.il

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad