היום ה-01 בפברואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

ישיבה בעמידה

ישיבת המועצה האחרונה לשנת 2012 התקיימה השבוע, והציפייה לדיון מסכם בנושאים חשובים התחלפה לעוד אכזבה.

למעשה, בשעה חמש וחצי הייתה אמורה להתכנס מליאת וועדת בניין ערים כדי לדון בערעורו של חבר המועצה יגאל בוזגלו על ההחלטה להציב אנטנה נוספת במתחם אצטדיון הכדורגל.

כזכור, הבאנו כאן ב"חדשות הגליל" לפני מספר שבועות את הידיעה על הצבת האנטה הסלולארית במתחם האצטדיון, וזאת לאחר שאף תושב או חבר מועצה לא הגישו התנגדות להצבתה כפי שמאפשר החוק.

 

משקיעים באנטנות

חבר המועצה יגאל הרים את הכפפה והגיש את הערעור על ההחלטה דבר המחייב לדון בהחלטה במליאת הועדה.

הישיבה התחילה באיחור ניכר ובהרכב חסר, ובסיומה הוחלט לאשר את ההחלטה להציב את האנטנה במתחם האצטדיון, אנטנה נוספת על הקיים כבר.

בעד ההצעה הצביעו: ראש העיר הרב ניסים מלכה, עמרם שחר מ"מ רה"ע, הרב מאיר לוי סגן רה"ע, ד"ר בוריס סידלקובסקי ובנצי יעקב יו"ר האופוזיציה.

נגדה הצביעו: יגאל בוזגלו ויורם ממן.

בתוך כך החל, עוד לפני הישיבה, חבר המועצה יגאל בוזגלו לארגן עצומה נגד הצבת האנטנה ואנשיו החתימו מעל מאה תושבים הגרים בקרבת האצטדיון וסביבתו.

בוזגלו: "אני לא מתכוון לעבור על כך לסדר היום. המועצה הוכיחה שהתושבים לא מעניינים אותם. במקום לדאוג לאיטנרס ולבריאות של התושבים, הם עושים חשבון של כסף לקופה. חבל שככה מתייחסים לתושבים.

 

מיד בתום ישיבת המליאה של ועדת בניין ערים, החלה ישיבת המועצה האחרונה לשנת 2012 כאשר על סדר היום הנושאים הבאים:

1.  החזרת המקרקעין למינהל מקרקעי ישאל – מבנה מיג"ל.

2.  אישור תב"רים (תקציב בלתי רגיל).

3.  שינוי שמו של רחוב הירדן על שם אברהם אלוני ז"ל ראש העיר לשעבר.

4.  ענייני עובדים.

 

העברת מקרקעין מיג"ל מבנה תעשייה לממ"י

אל אולם הישיבות הישיבה הגיעו נציגי צל"ע (צעירים למען עירנו), והפעם כינר עשור ומשה חסון.

עוד קודם שהישיבה התחילה, הוסר מסדר היום הסעיף הנוגע להחזרת המקרקעין על יושבים מעבדות מיג"ל למינהל למקרקעי ישראל.

מיד עלה החשד שקורה כאן משהו, משהו מתבשל בגלל רגישות נושא הקרקעות באזור והתביעה של תושבים מקריית שמונה להעביר קרקע לרשותה של עיריית קריית שמונה.

"אני ממש לא מבין את הסעיף הזה", אמר לי אחד מהנוכחים "מצד אחד יש מאבק מתמשך מול הקיבוצים שיעבירו אלינו קרקעות לבנייה, ומצד שני העירייה "מתנדבת" להחזיר קרקע שבתחומה למינהל, ובמהלך סיבובי להעביר אותו למועצה האזורית. אני ממש לא מבין", אמר האיש.

כאן המקום להזכיר את ההיסטוריה. מבנה תעשיה ומיג"ל בנו את מיג"ל על קרקע השייכת לקריית שמונה. הקרקע הוכחרה לטובת הבנייה מעיריית קריית שמונה. באיזשהו מקום העניין 'נשכח', כך בהסבר הדברים, ובמקום להעביר את הזכויות על המקרקעין למבנה תעשייה ומיג"ל, הזכויות נותרו בידי העירייה.

כאמור, הסעיף ירד מסדר היום, ונשוב לעניין אם וכאשר הוא יעלה שוב.

 
שינוי שמו של רחוב הירדן ע"ש אברהם אלוני ז"ל

מכאן עברו חברי המועצה לדון בשינוי שמו של רחוב הירדן וקריאתו על שמו של אברהם אלוני ז"ל שהיה ראש העיר הראשון (לא ראש הרשות הראשון).

חלק מחברי המועצה הופתעו כאשר היועץ המשפטי של העירייה עו"ד אריאל בר יוסף אמר שהפרוצדורה והסדר התקין מחייבים את העירייה לפרסם ברבים את רצונה של העירייה לשנות שם. זהו מהלך הנעשה על ידי העירייה רק כאשר מדובר בהחלפת שם. במקרה של קריאת שם ראשוני לרחוב, די בהמלצת ועדת השמות ואישור המועצה.

עו"ד בר יוסף הגיש לחברי המועצה את נוסח פקודת העיריות, וכך מצוטט בסעיף ג'. העירייה לא תשנה שם של מקום ציבורי, אלא אם כן התקיימו כל אלה:

1.  הודעה על הכוונה לשנות את שם המקום הציבורי התפרסמה בעיתון, במשרדי העירייה ובמקום ציבורי הנוגע בדבר, חודש לפחות לפני הדיון במועצת העירייה על שינוי השם.

הפרסום בעיתון יהיה כאמור לחוק התכנון והבניין.

2.  מועצת העירייה אפשרה לנציגות המקום הציבורי או לנציגות הדיירים המתגוררים סמוך למקום הציבורי, לפי העניין, להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, להשמיע את טענותיה.

 אלה הסעיפים הרלבנטיים לעניין, ובסעיפים הבאים מדובר על שם רחוב ממלכתי, לאומי או דתי, שלגביו הפרוצדורה שונה.

העירייה, כאמור תפרסם את העניין.

תב"רים מאושרים

 

אחד מן הסעיפים שבהם אין מחלוקות בין הקואליציה לאופוזיציה הוא נושא אישור התב"רים (תקציב בלתי רגיל).

כאן מתגלים רגעים נדירים של הסכמה וכמעט, אישור אוטומטי של הסעיף.

הנה דוגמאות:

– המועצה אישרה להגדיל את התב"ר לבניין המעון השיקומי ע"ש דינה במיליון שקלים. מ-7,539,200 שקלים ל-8,539,200 שקלים. הגורם המממן היא הרשות לפיתוח הגליל.

– 50,000 שקלים הוקצו לשיפוץ גנים, על פי הצורך והחלטת אגף החינוך, לאחר שהסכום הנ"ל התפנה כתוצאה משיפוץ שנעשה על ידי תרומה.

– אושרה הגדלת תב"ר לציוד וריהוט לגני ילדים, מ-200,000 שקלים ל-250,000 שקלים על ידי מפעל הפיס.

– משרד הפנים הקצה באמצעות תב"ר 120,000 שקלים לשידרוג האצטדיון העירוני.

– עבור שידרוג גינות ציבוריות וגני משחקים הוקצה סכום של 130,000 שקלים.

– ועבור מע"ש קריית שמונה התקבל סכום של 165,500 שקלים, בנוסף ל-18,500 שקלים המגיע באופן שוטף.

 

עד כאן ישיבת המועצה הנועלת את שנת 2012, לוח השנה שעל פיו מתנהלים החיים המוניציפליים במדינת ישראל.

נסגרת שנת תקציב, ובראשון לינואר 2013 תצא מועצת העיר למשׂוכה האחרונה של הקדנציה. 

אולי יעניין אותך

Bottom ad