היום ה-04 בפברואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

יש לי מושג ביהדות – חלומות

 ובשל כך אמרו חכמים "חלומות שווא ידברו" לומר שאין לאדם לנהל את שגרת חייו לפי חלומות, משום שכך מגיעים רק לעגמת נפש ופעמים שבזה אדם מושך עליו את תסריט החלום אם הוא היה שלילי ומפחיד, בשל סיבה אחת שהאדם ייחס לו חשיבות. בבחינת מה שאמר איוב "את אשר יגורתי בא לי", והסביר המהר"ל מפראג שאותה מחשבה שלילית של האדם, והמחשבה שאותו תסריט שראה בחלום הלילה יבוא עליו, זהו הגורם לקיום החלום המפחיד. אכן הוא מושך עליו דינים בשל החשש והיחס אל החלום, אולם אם האדם אינו מתייחס אל החלום ובוטח בבורא עולם שהכל לטובה כך יהיה. מצינו בתנ"ך כמה חלומות שהם בגדר נבואה על העתיד להיות. אצל יעקב אבינו, שהראהו הקב"ה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ומלאכי האלוקים עולים ויורדים, בזה הראה לו שישלטו ארבע מלכויות בעולם ויפלו. חלומותיו של יוסף הצדיק, שבתחילה נראו  כדמיונות של נער מתבגר המחפש שררה, ולבסוף ראינו איך הכל מתקיים אחת לאחת, עד שאחיו של יוסף נדהמים שעוצמתו של האמת הנגלית לעיניהם. חלומותיו של פרעה, שהיו להם השפעה על כל העולם כולו, וכן אצל שלמה המלך נאמר "ויקץ שלמה והנה חלום". יאמר מפורשות אין בדורנו לא רב, ולא צדיק, ולא בעלי גלימות, ולא רנטגנים למיניהם, ולא נשים בעלות ציפורניים ארוכות או כחולות שבעיניהם, או תוכניות ברדיו של כל מיני "מומחים" (שהם עצמם נזקקים להבחנה פסיכולוגית) שיכולים ומבינים לפטור חלומות. רק אדם בעל נבואה בדרגתו של יוסף הצדיק על ידי השראה מאת הקדוש ברוך הוא יודע מהו המסר הגלום בחלום, כמו שהשיב לפרעה האלוקים יענה את שלום פרעה. לעיתים אדם רואה מחזה מפחיד ביותר בחלום ואף על פי כן הפיתרון שלו בשמים הוא חיובי היפך המבט השלילי של בני אדם, לא בהכרח שהתסריט הקשה בחלום קשור ומתחבר עם המציאות החיובית. רבותינו אומרים שדוד המלך שהיה צדיק וחסיד ועניו מאין כמוהו, כל ימיו חלם רק חלומות "מפחידים", חייו המלאים תורה וחסד עם ישראל שונים לחלוטין מחלומותיו. במדרש מסופר שפעם באה אישה לבית מדרשו של ר' אליעזר וסיפרה לתלמידיו שחלמה בלילה שמשקופי ביתה נפלו, מיד פירשו לה שזה רומז שבעלה ימות, פרצה בבכי והלכה  וכשנכנס ר' אליעזר לבית המדרש וסיפרו לו על החלום ומה שפתרו לה, צעק ר' אליעזר "אוי" קיפחתם נפש מישראל בגלל מוצא פיכם הוא ימות. אבל הפתרון האמיתי הוא שרמזו לה משמים שהיא תלד תאומים וכך היה. ר' אליעזר שהיה גדול התנאים ידע את האמת, הוא אשר אמרנו אין שום קשר לרוב בין המחזה לפתרון האמיתי של חלום. אם זאת האמת מה נעשה בדורנו, שאין למי לפנות בנושא החלומות, רבותינו אומרים "כל החלומות הולכים אחרי הפה" במילים פשוטות תפטור חיובית יהיה לטובה, תפרש לרעה ושלילה כך יתקיים. אשר על כן לא לספר לאנשים בעלי דמיון פרוע חלומות שמיד יפרשו לשלילה. לכן אמרו חכמים שיספר אדם לאוהבו ואישה לרעותה (באמת, לא כאילו כזה) חלמתי חלום מפחיד והם יאמרו "חלמא טבא חזית" 'חלום טוב ראית', וכך יהיה ברצות השם יתברך. ואם לא נרגע האדם ילך אצל אדם חכם שיעשה לו הטבת חלום ואין לו מה לחשוש יותר, בדוק ומנוסה. בתלמוד בבלי מסופר על חכמים אביי ורבא שתמיד היו חולמים אותו חלום, והיה בזמנם "פותר חלומות מפורסם" רשע בר הדיא שמו שלרבא היה פותר חיובי ולאביי שלילי, ולתדהמת כולם התבררה האמת, רבה היה משלם לו ולכן פתר לו לטובה וכך היה, ואביי שהיה עני ולא יכל לשלם לו פתר לשלילה. וקילל אביי את אותו רשע קללה נמרצת שהתקיימה בו.

הלקח והמסר לכולנו מותר לחלום חלומות, אבל בשום אופן לא לחיות לפי החלומות, זה מסוכן. יש שחולמים לגאול את העולם ולפתור את כל הבעיות של החברה ברגע אחד. מכירים אנו באנשי ציבור לרוב חולמי חלומות, ובכן ברכה אחת רפואה שלמה.

למסקנה, יהודי לא צריך לחיות לפי דמיונות אלא לפי תורת אלוקים חיים שהוא השולחן ערוך.

 

פהשקווילים

ערב הנגינה (ברסלב) שהיה אמור להתקיים בשני שני שעבר נדחה ליום רביעי הקרוב ה-16.1, בשעה 19:30 בבית "יד עזרא ושולמית".

לפרטים: שלמה ברום – 054-2060397

אולי יעניין אותך

Bottom ad