היום ה-31 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

פרשת צו ההכנה גדולה מן המעשה

 

ההכנה גדולה מן המעשה

בפרשתנו נאמר: "צו את אהרן" מפרש רש"י: אין צו אלא לשון זירוז. תמוה הדבר שמבקש הבורא דווקא את הזירוז, וכי מה חשיבות יש בזירוז? הרי, לכאורה, התכלית היא עשיית המצווה בשלמותה. אלא ההדגש פה הוא בכדי לומר שחשיבות יתירה נודעת לזירוז ולאופן בה מתבצעת המצווה. אי אפשר להגיע לשלמות המצווה ללא הכנה, והזירוז הוא ההכנה. פרשה זו נקראת בסמוך לחג הפסח ואין מועד כפסח שלקראתו מרבים ישראל בכל כך הרבה הכנות.

בספרים הקדושים הוסברו הדברים כי יש חשיבות גדולה ביותר לניקיון וקרצוף הבית עד שאמרו שכל המלאכים העולים מהקרצופים, השפשופים והרחיצות הללו, כוחם רב להיות מליצי יושר לישראל ולהטות הכף לזכותם. אין ספק כי לקראת חג הפסח מושקע מאמץ אדיר ואף ממון רב מוצא על ידי עם ישראל בכדי להדר בצרכי החג ושלא יידבק אף חשש רחוק של חמץ.

אך צריכים אנו לדעת כי החשיבות הכי גדולה של החג הוא להוציא את החמץ שבליבנו. הציווי: "תשביתו שאור מבתיכם", נאמר כמובן גם על שאור ליבנו. ויהי רצון שחפץ ה' בידכם, ונזכה לפסח שמח וכשר מחמץ חיצוני ופנימי ונזכה לביאת הגואל בחג הקדוש הזה-אמן.

 

שבת הגדול

שבת שלפני הפסח נקראת "שבת הגדול" מפני הנס שנעשה בו. כי פסח שיצאו בו ממצרים חל אז ביום חמישי ועוד שבשבת שלפני הפסח נצטוו ישראל לקחת שה לבית אבות לצורך קרבן פסח, וכשעשו ישראל כן, נתקבצו בכורי מצרים אצל ישראל ושאלום לפשר הדבר, ענו להם: זבח פסח הוא לה' שעתיד להרוג כל בכורי מצרים, ולכן נצטווינו לתת מדם הקרבן על שתי המזוזות ועל המשקוף לבל יבוא המשחית אל בתינו לנגוף. מיד הלכו הבכורות לפרעה ודרשו לשלח את ישראל לבל יהרגו בגללם, ונסתלקו בסירוב מוחלט, ואז פתחו במלחמה זה לעומת זה, ונהרגו רבים במצרים, וכשראו המצרים כך, חגרו איש חרבו לנקום בישראל, וה' יתברך הגן עליהם ברוב רחמיו והחלה את מצרים בתחלואים רבים ומשונים ובייסורים גדולים עד שהיו שיניהם קהות ומעיהם מתחתכים, ונאלצו לסגת אחור. ועל ידי כך ניצולו ישראל מזעמם. ולכן נקרא שבת זה "שבת הגדול", כי יום גדול הוא לישראל שניצולו מאבדן וכליון.

בברכת שבת שלום

שלום בר יוחאי חיים.

 

חידת השבוע-פסח

1. באיזו מכה ירד הקב"ה בכבודו ובעצמו למצרים?

2. כמה כוסות יין שותים בליל הסדר?

3. מדוע אוכלים דווקא מצה בפסח?

4. השלם את המשפט: "כל המרבה לספר ביציאת מצרים"…

5. באיזו מכה התעשרו בני ישראל?

בברכת חג שמח:

שלום בר יוחאי חיים.

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad