היום ה-30 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

50 מקרים של כלבת

 

"בשנת 2010 אובחנו מעל 50 מקרים של מחלת הכלבת אצל כלבים, חתולים, שועלים, צאן ובקר בישובים רבים ובתוכם בישובים הקרובים לקריית שמונה וגם בגור כלבים בשכונת הוורדים בקריית שמונה". כך אומר הווטרינר ד"ר ברוניסלב ליפלנדסקי. "אפשר להילחם במחלת הכלבת אם מצייתים להוראות. אנחנו בעירייה מסוגלים להתמודד מול הכלבת ויהיה קל יותר אם התושבים ישתפו איתנו פעולה".

ד"ר ברוניסלב מפרט את האמצעים שיש לנקוט: "למנוע מכלביהם שוטטות. לחסן את הכלבים שלא מחוסנים או שהתוקף של החיסון נגד מחלת כלבת פג. לדווח לרופא וטרינר של העירייה על כל מקרה תקיפה של כלבים וחתולים או חיות אחרות בבני אדם או בחיות בית. לדרוש מילדים לא להתקרב, לא ללטף ולא לאכיל שום בעל חיים משוטט.

לעדכן פרטים אצל הווטרינר של העירייה על כלבים שנמסרו, נגנבו, אבדו או מתו", אומר הווטרינר

כלבת דר ברונסלבסקי ווטרינר.

בתוך כך, השבוע היה מקרה של אלימות כאשר הווטרינר ניסה לבצע את חובתו ולעצור כלב שהוגדר "משוטט" ד"ר ליפלנדסקי: "הגיעה ידיעה על כלב שנחשד כמשוטט. הגענו לבית של פי העדויות הכלב היה שם. האישה אמרה שהכלב לא שלה, אבל אחרי שרצינו לקחת אותו, הגיע בחור שאמר שהוא הבן שלה והכלב שלו. האיש התנגד להישמע להוראות ולא היה מוכן שניקח את הכלב ונחסן אותו. הדברים התגלגלו לאיומים והגעתי למשטרה להגיש נגדו תלונה. הוא התחנן שאבטל את התלונה ואני ביטלתי מתוך רחמים, לא רציתי לסבך אותו. בפעם הבאה שתהיה אלימות נגדנו נגיש תלונה ולא נוותר", אומר הווטרינר שנפגשנו איתו דקות אחרי האירוע.  

ד"ר ברוניסלב מוסיף ואומר: "העירייה תגביר את הפעילות בלכידת כלבים משוטטים. על מנת לקבל בחזרה את הכלב, שנלכד משוטט ברחבי העיר (כלב ללא מלווה וללא רצועה) יישא בעליו בהוצאות הלכידה והאכסון וישלם קנס 500 שקלים על פי החוק עזר לקריית שמונה".

– מה קורה כשמעבירים כלב לאדם אחר ולא מדווחים על כך לווטרינר של הרשות המקומית?

ד"ר ברוניסלב: "קודם כל זו עבירה על חוק הסדרת הפיקוח התשס"ג – 2002 סעיף 8 (ה) האומר, שבעליו של הכלב ידווח לרופא וטרינר עירוני על שינוי במקום מגוריו הקבוע, על העברת כלב לבעלים אחרים, ואם מת הכלב, על מותו.  בעלים חדשים של הכלב חייבים לקבל רישיון להחזקת הכלב מרופא ווטרינר של הרשות, שבה הם מתגוררים. במידה ולא נעשה כך, אחראיות על הכלב מוטלת על הבעלים הרשמיים, עם כל הכרוך בכך. לדוגמה: הכלב, שהיה שייך לתושב קריית שמונה, עבר לבעלים חדשים  באילת ללא דיווח לווטרינר רשותי. במקרה שהכלב ישתחרר ויברח מהבעלים החדשים, ינשך או ישרוט איש ברחוב, יגרום נזק לבריאות האדם או (חס וחלילה) הדביק אותו במחלת הכלבת, האחראיות המלאה תהיה על בעל הכלב הרשום במאגר. בעלי הכלבים, שלא חיסנו את כלביהם כנגד מחלת הכלבת יותר משנה אחת (למרות שהעבירו את הכלב לאנשים אחרים, למרות שכלב ברח או מת, ולא דיווחו אל כך), יקבלו קנס כבד על פי חוק.

כלבים שהשתחררו ונלכדו כמשוטטים ברשות הרבים, ישתחררו מההסגר אך ורק לאחר תשלום עבור לכידה ואכסניה בכלבייה וקנס ע"י בעלי הכלב הרשמיים. 

בעקבות אירועי הכלבת בעיר בחודש נובמבר 2010, העירייה מגבירה פיקוח על בעלי החיים, מגבירה לכידות כלבים וחיות בר ע"מ למנוע התפרצויות נוספות של מחלת הכלבת".  

דאגה חדשה ישנה יש לווטרינר והיא מכת השועלים המשוטטים בעיר. "רוב השועלים שנמצאים כאן ברחו במלחמה מההרים בגלל השריפות והמלחמה. צריך ללכוד אותם עד כמה שאפשר כי הם מהווים מקור נוסף לכלבת ולמרות הפיתיונות עם האנטיביוטיקה שאנחנו מפזרים, עדיין יש בעיה", מסכם ד"ר ברוניסלב את בעיית הכלבת בעיר.

 

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad