היום ה-30 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

גזילה

לפני מספר שנים ישבתי עם חברים דתיים בשיחת התפלספות על שאלות הלכתיות. שאלות כמו "אם אדם קבע לעצמו סעודה, ירד לחדר מדרגות וחזר, האם צריך לברך שוב?", "מה מברכים ברכה אחרונה על גלידה?" ו"איזה סוגים של מגבונים לחים מותר בשבת?". במהלך השיחה ניסינו להביא מקורות, הסברים וניתוחים של ההלכות, אך לרגע עצרתי והרהרתי לעצמי, זה לא שהנושאים האלה לא חשובים חלילה או פחות מדברים אחרים, אך למה כמעט ואף אחד לא מדבר על נושאים "רגישים" יותר כמו גזל? 

האמת, עדיין לא נתקלתי בשיחה רצינית ומפולפלת כזו בנושא גזל, כי איך נאמר את זה, אנחנו יותר חזקים בשיעור מתמטיקה מאשר בשיעור חברה.
הגזל הוא אחד הנושאים היותר חמורים ביהודית, אך משום מה, המוטיב הזה לא ניכר בהרצאות ודרשות. זה לא חלילה שאנחנו גנבים, אך אם באמת נדע ונכיר את מה שעומד מאחרי המילה הזאת, "גזל", לא בטוח שנוכל לעמוד בה.

הרב רפאל סבתי שליט"א סיפר בעבר שמתוך מאה שיחות טלפון בהן הוא נשאל שאלות, אולי אחת בנושא גזל. אנשים מעדיפים לשאול שאלות אחרות ו"טכניות" יותר, אך כשמדובר בממון הזולת, ובממון עצמך, אנחנו עושים לפעמים הנחה על חשבון הבית, ומרפים את השכל הישר והלב היהודי ממחשבה ועוברים להלכה הבאה.

מה גורם לאנשים לגזול, ואף יותר מאשר שווה פרוטה? דברים חריפים וייחודיים כתב החפץ חיים בספרו "שפת תמים": "והנה לעוון הגזל שהופקר בפני איזה אנשים, יש כמה סיבות, אך נבאר שתיים שהם גלויות לעיני הכל. האחד ריבוי הוצאות ומותרי המלבושים …שיצר הרע מסיתו שעתה נאות לו להתנהג בענייני הבית והמלבושים במעלה גבוהה מערכו, וכשמזדמן לו איזה זמן שאינו משתכר לפי ערך ההוצאה שהרגיל עצמו, מוצא לו היצר מקום להטעות אותו לפתותו לגזול ולחמוס, ולהיות לווה לא ישלם, וברבות הזמן נהיה גזלן וחמסן גמור שאינו חושש כלל לחיי חברו. והסיבה השנייה המביאה לאיסור גזל היא חסרון הידיעה שנדמה בעיניו שאיסור גניבה לא יקרא עד שיגנוב מכיסו של חברו, אבל באמת לא כן הוא, …כל שנשאר בידו ממון חברו בעוול, אפילו הוא רק בכלל שווה פרוטה הוא בכלל איסור גזל".

 

הנה קטע יפהפה שכתב הרב זלמן מלמד באחד ממאמריו: "חמדת הממון היא אחת הנטיות העמוקות בנפש האדם, והיא דורשת טיפול מיוחד ע"מ להתנקות מנטיה זו. וכבר אמרו חכמים: "גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן ומתאווה להם, רובן בגזל ומיעוטן בעריות וכולן באבק לשון הרע". ואין הכוונה חס-ושלום, שרוב האנשים נכשלים בגניבה ממש, דהיינו שהם שולחים ידם בממון חבריהם, לקחת ולשים בכליהם, לא זו הכוונה. אך רובם של אנשים טועמים טעם גניבה במשא ומתן שאינו נעשה ביושר גמור. אנשים מורים לעצמם היתר להשתכר איש בהפסד חברו. הם אומרים: "ככה זה מסחר, אין ברירה, אם עובדים ביושר אי אפשר להרוויח. כולם כך, מדוע אני לא". אולם איסור גניבה הוא חמור ביותר, והרבה לאווין נאמרו בזה: "לא תעשוק", "לא תגזול", "לא תגנובו", "לא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו", "לא תונו איש את אחיו", "לא תשיג גבול רעך". לאווין אלו כוללים צורות שונות של גזל, של לקיחת ממון מאחרים שלא עפ"י הדין.

לא רק מעשי הגזל והגניבה אסורים, אלא כל מה שגורם אותם הוא בכלל האיסור, ועל זה אמרו חכמים: "ואת אשת רעהו לא טימא", שלא ירד לאומנות חברו. אדם יורד לאומנות חברו ומקפח את פרנסתו של חברו, זה חמור מאוד, ולדעתו של רבי יהודה אסור לחנווני לחלק ממתקים, קליות ואגוזים לתינוקות, כדי למשוך אותם שיבואו לקנות אצלו, ובזה יפגעו החנויות האחרות. אמנם חכמים התירו את הדבר, מפני שגם שאר החנוונים יכולים לעשות כן, אך דעתו של רבי יהודה מראה איזה רגישות צריכה להיות לא לפגוע אחד בפרנסתו של השני, וצריך להימנע מלמשוך קונים מחנויות של אחרים בדרכים לא הוגנות, וזה בכלל גרם גזל.

כמה קל להתפתות לעבור באיסור הונאה, כגון שאדם ייפה את סחורתו בעיני הקונים, והיא תראה טובה יותר ממה שהיא באמת. אמרו חכמים: "אין מפרכסים את הכלים הישנים שיראו כחדשים". כמה זה חמור להסתיר את החסרונות שיש בדבר הנמכר, לצבוע רכב שעבר תאונה שיראה כחדש בלי לגלות מה שהיה, או לשנות את כמות הקילומטרים שעבר הרכב. ואמרו חכמים: "אין מערבין פרות בפרות, אפילו חדשים בחדשים. ואין צריך לומר ישנים בחדשים". אם אמר שהוא מוכר לו פרות מסוג מסוים, לא יערב בתוכם פרות אחרים, ולא ישים פרות מבוררים למעלה, ולמטה מתחתיהם פרות מעורבים בפסולת, מפני שאינו אלא כגונב את העין. אלו מעשים שבכל יום שהלב של המוכר נוטה להתפתות עליהם. וכמה גינתה התורה את המעשים האלה וקראה להם בחמישה שמות של גנאי: עוול, שנאוי, משוקץ, חרם ותועבה. אלו מעשים בזויים ומתועבים.

 

 

 

פהשקווילים

– לקראת סוף חודש חשוון יערך באולם "אירועים ברון" טקס הכנסת ספר תורה לעילוי נשמת מרן, ע"י הרב רפאל סבתי שליט"א. הרב הראשי יצחק יוסף, בנו של מרן, יכבד את המעמד ויישא דברי תורה. כל הפרטים במדורים הקרובים

 

– לימוד אבות ובנים בכולל חזון עובדיה יתקיים החל מהשבוע בשעה חדשה, בין השעות 19:00 ל-20:00 (מוצ"ש). כבכל שנה יחולקו הפתעות לכל הילדים בסיום הלימוד וכן תערך הגרלה נושאת פרסים בין כל המשתתפים. מי שמעוניין לתרום לפעילות ומימון הפרסים וההפתעות, יוכל לפנות לר' יוסי שקד: 050-4121011

– יוזמה מבורכת מתקיימת בימים אלה – סיום קריאת ספר הזוהר מידי שבת. מי שמעוניין לקבל חוברות לחלוקה בחינם, מוזמן לפנות לשמעון אפרגן – 0522793954

 

– בית מדרש "אמונה" לנשים פותח שעריו ומזמין אותך ללימוד של נשים וצעירות בשנת הלימודים תשע"ה. הלימוד יחל בתאריך כד' חשוון תשע"ה (17 בנובמבר) ויתקיים אי"ה בימי שני בביה"כ "יוסף הצדיק", רח' ביאליק 33 (פינת רחוב הנשיא

בתוכנית:

9:00-10:30 -מסילת ישרים – הרב עמיר כץ. (אחת לשבועיים לסירוגין).

9:00-10:30- פרשת השבוע- הרב עמיר כץ (אחת לשבועיים לסירוגין).

10:45-12:00- "על אישים ודרכים-דמויות עלומות בתנ"ך ודרכיהן המיוחדות"- מר שי טשופק (אחת לשבועיים).

לפרטים והרשמה: תהילה חקק, רכזת אמונה, קריית שמונה: 0545956657 או במייל:k.shmona@memunah.org.il

 

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad