היום ה-31 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

'דנציגר': עם הפנים לתשע"ב

בהמשך להחלטה שהתקבלה במועצת העיר, עבר בית-הספר לניהולה של רשת התיכונים החדשה מייסודה של קרן רש"י (רשת דרכא). הרשת השקיעה בבית-הספר, יחד עם עיריית קריית שמונה, כשני מיליון שקלים בשיפור הבטיחות בבית-הספר ועוד למעלה ממיליון שקלים נוספים בשיפור תשתיות ותוכניות פדגוגיות.

ד"ר אמיר גולדשטיין, מנהל 'דנציגר': "אני חושב שהבחירה של העירייה ברשת התיכונים החדשה – דרכא – מייסודה של קרן רש"י כרשת המפעילה את בתי הספר התיכונים בקריית-שמונה היא בחירה מצוינת המאפשרת לנו להמשיך בתנופה החינוכית בשנים הקרובות. מבחינתי, כבר עבודות הבטיחות שנעשו בבית-הספר בתחום החשמל, כיבוי-האש, ההנגשה ועוד, הן בשורה של ממש כיוון שחיכינו במשך שנים ארוכות לטיפול בסוגיות הבטיחות. מעבר לכך, הרושם שלנו מהקו החינוכי של הרשת, מצוות הנהלת הרשת ומהסטנדרטים המקצועיים, הוא נפלא ומבטיח'", אומר ד"ר גולדשטיין.

בית-הספר 'דנציגר' הוא הגדול מבין בתי הספר של הרשת החדשה אשר מונה, מלבד 'דנציגר' ו'המתמיד', שישה בתי ספר נוספים ברחבי הארץ.

בין החידושים שצפויים ב'דנציגר' השנה בסיועה של הנהלת רשת דרכא ניתן לציין את הפעלתן של עשר כיתות חכמות ברחבי בית-הספר שצפויות לקרב את ההוראה לרמה הטכנולוגית הגבוהה ביותר ואת כניסתה של תוכנת ה-'Smart-School' שתאפשר סנכרון פדגוגי מתקדם ובקרה על תהליכי ההוראה והלמידה בבית-הספר. ההורים יוכלו לעקוב אחר תמונת המצב של ילדיהם מדי יום ולהיות בקשר רציף עם צוות בית-הספר גם דרך המחשב. בבית-הספר מדגישים כי תפיסת העבודה הרואה בהורים שותפים ובדיאלוג הבין-אישי בין הורים, תלמידים ומורים, יסוד לאקלים הבית ספרי הייחודי תימשך, במקביל לאפשרויות לתקשורת מתוקשבת בין הגורמים השונים.

בבית-הספר נפתח, ערב פתיחת שנת הלימודים, 'מרכז להבה', שעתיד להעניק שירות לתלמידים בשעות הבוקר ולקהילה כולה בשעות אחר הצהריים, בתחום המחשבים וצמצום הפער הדיגיטלי. המרכז מופעל מטעם משרד האוצר ובשותפות עם עיריית קריית-שמונה.

בתחום החינוכי תמשכנה לפעול בבית-הספר התוכניות התופתיות המוצלחות שזכו להערכה רבה בשנים האחרונות: תצטרף כיתת 'עתידים' רביעית לחטיבה העליונה, תופעלנה בבית-הספר תשע כיתות מצויינוטבע (לעומת שבע בשנה שעברה) ותופעל תוכנית חדשה שתעודד תלמידים בתחום מדעי הרוח (בין היתר באמצעות מגמה חדשה לפילוסופיה).

בביקורו האחרון של שר החינוך גדעון סער בקריית שמונה, הוא אישר פתיחה של שתי כיתות אומ"ץ בשכבת י' של 'דנציגר', במטרה להמשיך במהלכים לקידום תלמידים לזכאות בתעודת הבגרות. המענה במסגרת החינוך-המיוחד ימשיך להתחזק בבית-הספר שיפעיל בשנת הלימודים הקרובה עשר כיתות חינוך מיוחד מז' עד י"ב, מתוך אמונה שהעבודה החינוכית של 'דנציגר' אמורה לתת מענה מתאים לכל תלמידה ותלמיד.

'דנציגר' ממשיך להצמיח מנהלים ומנהיגים חינוכיים לבתי ספר בעיר ובאזור. שרית אוחנה נבחרה לנהל את בית-הספר 'המגינים', בעיר. בתפקידה הקודם הייתה שרית מנהלת פדגוגית וכרכזת שכבה בדנציגר והיא מנהיגה חינוכית שתצעיד את 'המגינים' לעשייה חינוכית מבורכת ולהצלחה פדגוגית.

בבית הספר מקיימים הערכת מצב יומיומית ביחס לעבודות ברחוב 'הירדן' ולהשפעה שלהן על הנגישות לבית-הספר לקראת פתיחת שנת הלימודים. הנהלת ביה"ס תשלח הודעות להורים ולתלמידים בימים הקרובים באמצעות אתר בית-הספר במטרה להבטיח באופן מרבי את בטיחותם של התלמידים והמורים.

בהנהלת ביה"ס מזכירים לכל הבוגרים שכנס המחזורים, 'יובל ל'דנציגר' צפוי להתקיים ביום חמישי כ"ג באלול, 22 בספטמבר 2011. אלפי בוגרים מהארץ ומחו"ל הבטיחו כבר את השתתפותם ומתרגשים לקראת המפגש.

אולי יעניין אותך

Bottom ad