היום ה-30 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

מליאת מועצת הגליל העליון אישרה תקציבי פיתוח

מליאת מועצת הגליל העליון אישרה פה-אחד מספר פרויקטים להם השיגה המועצה האזורית תב"ר (תקציב בלתי רגיל) ממשרדי הממשלה. הפרויקט הראשון הוא שיפור מצבם של שני מקלטים- בבית ספר עלי גבעה שבכפר גלעדי, ובבית ספר עיינות ירדן שבעמיר. לשיפור רמת המקלטים הושג תקציב של 1.67 מיליון שקלים ממשרד החינוך.

פרויקט נוסף לו השיגה המועצה תקציב ממשלתי, הוא סלילת שביל אופניים, לרווחת התושבים והולכי הרגל, בקטע שבין שדה נחמיה לתל אנפה, בסמוך לכביש 9779. סלילת השביל תיעשה בסכום של 600,000 שקלים ממשרדי התחבורה, הפנים ורשות הניקוז.  

תכנית נוספת לה אושר תב"ר היא סימון כבישים ובטיחות ברחבי השטח המוניציפאלי של המועצה. זו תיעשה בסכום של כ-100,000 שקלים מתקציב המועצה ומשרד התחבורה.


לצד אלה, אושר שינוי בתב"ר פיתוח תשתיות ל-21 יחידות דיור בשכונת הבנים בקיבוץ הגושרים, בסכום של 1.4 מיליון שקלים שהושג מתקציב משרד הבינוי והשיכון. והמליאה אישרה גם פתיחת מכרזים לשיפוץ שני מעונות יום בקיבוץ נאות מרדכי   

אולי יעניין אותך

Bottom ad