היום ה-30 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

פורים

למה מתחפשים?

אנחנו בטוחים שהסיבה היא "ונהפוך הוא" הרי כל האירועים שקרו במגילה התהפכו ברגע האחרון, במקום שהפרסים ישמידו את היהודים, היהודים נפרעו משונאיהם, במקום שמרדכי ירכיב את המן על הסוס, קרה ההפך, ובמקום שי"ד באדר יהפוך ליום אבל ויגון, הוא הפך ליום משתה ושמחה. אבל מעבר לכך, ישנו מדרש שמבאר את העומק של אותו לילה שבו נדדה שנת המלך אחשוורוש. אסתר המלכה הזמינה את המן ואת המלך פעמיים למשתה, יום אחרי יום. במשתה השני נאמר במדרש שאסתר נהגה בהמן גינונים מיוחדים. זה גרם למלך טרדות שונות: מה פתאום היא מזמינה אותו למשתה? בהמשך, אחשוורוש קם לעשות סיבוב בגן, והמדרש אומר שבאו מלאכים שהתחפשו לבנים של המן, והתחילו לעקור את הפרחים והצמחים המיוחדים שהיו בגינה. אחשוורוש נתקף זעם ושאל 'מי אמר לכם לעשות את זה?'. הם ענו 'אבא שלנו'. זה שורש המנהג, המלאכים שהתחפשו לבניו של המן. כל המאורעות האלה גרמו לאחשוורוש לנדודי שינה, והרעיון הוא כזה: חז"ל אומרים שבכל מקום במגילה שבו כתוב 'המלך', הכוונה היא גם לקב"ה. כלומר, כשעם ישראל סובל, כביכול גם שנת הקב"ה נודדת.

סיבה נוספת קשורה לחרבונה. במגילה כתוב 'ויאמר חרבונה גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי'. אומר המדרש שחרבונה אמר לאחשוורוש שהמן אמר לו שהעץ שהוא הכין למרדכי יהיה טוב גם עבור המלך, כלומר הוא היה רוצה לתלות שם גם את אחשוורוש. זה השלים את הפאזל שהמן רוצה כביכול לכבוש את כסא המלך. לחרבונה היה כאן תפקיד מרכזי, וחז"ל אומרים שחרבונה היה למעשה אליהו הנביא בתחפושת, והוא זה שהציע לתלות את המן. זכר לכך נוהגים להתחפש בפורים.

 

איך זה שאסתר הצדיקה התחתנה עם גוי?

אסתר המלכה, גיבורת המגילה, אמנם הצילה את היהודים אך בסופו של דבר נותרה נשואה למלך רשע, עריץ וטיפש, וגם… גוי. מה גם שבנם המשותף דריווש חי כגוי. ניתן לשאול את עצמנו איך היא הסכימה להתחתן עם גוי רשע, וזאת במקביל לכך שהייתה נשואה למרדכי. ראשית כל צריך להבין שמשמעות של מלך באותם ימים זה לא מסוג המלכים שאנחנו מכירים, ולכן לא הייתה לה אפשרות להתנגד, אך עם זאת, ניתן לתהות למה לא מתה על קידוש השם? הרי כתוב בשולחן ערוך, שצריך להרג על קידוש השם כאשר נדרשים לעבוד עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות אפילו שלא בשעת שמד. לכאורה אסתר נדרשה לגילוי עריות, כלומר ליחסים אסורים, ולכן היא הייתה צריכה להיהרג על קידוש השם. הגמרא (מסכת סנהדרין) אומרת 'אסתר קרקע עולם הייתה'. הרמ"א כותב בלשון אחרת שאם אונסים אישה, אם האישה עוברת את העבירה באופן פאסיבי, אין צורך להיהרג.
אך מלבד הגמרא יש הסבר הגיוני מאוד בכך שהיא ראתה תועלת עצומה לרבים. בשולחן ערוך כתוב שכאשר אדם רואה שבעקבות עבירה אחת שהוא יעשה תבוא תשועה לרבים, מותר לו לעשות זאת. (כמו בסיפור של יעל שהייתה עם סיסרא כדי להחלישו).
הסבר נוסף ניתן ללמוד מהאר"י הקדוש שגילה שמרדכי ואסתר היו במדרגה רוחנית מאוד גבוהה, והם אף ידעו להשתמש בשם המפורש, כלומר בקבלה מעשית. האר"י כותב שעל ידי שמות אסתר הייתה משביעה שדה שהייתה מתלבשת בדמותה ונשלחת לאחשוורוש. כלומר היו לה שיטות כיצד להינצל מהבעייתיות של המצב. ואגב, לפי הסוד הבן שלה דריווש לא היה בנה האמיתי, אלא של השדה.

 

מה הקשר של אוזני המן ופורים?

האמת שמלבד ספרי חסידות אין קשר אמיתי בין אוזני המן פורים. בחסידות קראו לזה המן טאש, (ביידיש). בעברית זה 'תיק המן', כאילו תפרו לו תיק. משם זה נפוץ, ובלי שום קשר, כמנהג היהודים אנחנו דואגים לקשר כל חג לאוכל.
יש עוד סיבה מעניינת, שמצביעה על המגן דוד שמסמל את קידוש החומר, משולש עם החץ כלפי מטה, שזה החלק הגשמי, ועליו משולש כלפי מעלה, שזה החלק הרוחני. השילוב ביניהם מביא את האדם לשלמות, בבחינת קידוש החומר. אוזן המן מייצגת את המשולש הגשמי, החומרי. מכיוון שפורים הוא חג יותר חומרי, אכילה, שתייה ויין, מזכירים לנו שהמשולש הזה הוא רק חצי מהמגן דוד. שצריכים לזכור גם את המשולש השני עם השפיץ למעלה, שמסמל את הרוח
". ואם שאלתם לפרג, לשוקולד ולשאר המילויים אין באמת סיבה או מקור, אלא סתם כדי שיהיה מתוק.

 

 

פה-שקווילים

כמידי שנה תתקיים קריאת מגילה לנשים בבית הכנסת של אחוות לוחמים (מלון הצפון) מפי הרב רפאל סבתי שליט"א במוצ"ש הבא, בשעה 20:00.

 

שאל את הרב

שאלה:
רציתי לשאול לגבי הליכה לבית העלמין, האם יש איסור כלשהו ללכת במהלך חודש אדר? ואם כן, יש הבדל בין אדר  א' ל-ב'?

תשובה:
אין אסור ללכת לבית העלמין בחודשי אדר פשוט וגם לא בשנה מעוברת כמו השנה (תשע"ד).

 

שאלה:
השבוע יחול יום פטירתו של משה רבנו (ז' באדר), מתי זה מתקיים-אדר א' או אדר ב'?

תשובה:
ישנה מחלוקת בפוסקים במי שנפטר באדר בשנה פשוטה, מתי עושים האזכרה ומתענים בשנה מעוברת. המהרי"ל סובר שיש להתענות באדר ראשון כמו שנוהגים להתענות בז' באדר ראשון וכותב שאדר א' נחשב לחודש שבט ואדר ב' הוא העיקר, אמנם לא בא לבטל המנהג להתענות בז' אדר ראשון אלא בא להוסיף, שכיוון שאדר העיקרי הוא אדר שני שיתענו גם בו בז' באדר, שהרי גורל המן נפל בחודש שמת בו משה רבנו ע"ה, ובסוף הפך לנס פורים. נמצא שפורים ויום השנה של משה רבנו ע"ה צריכים לחול באותו חודש וכמו שפורים עושים באדר ב' כך גם ז' באדר צריך להתענות באדר שני. ונראה מדברי מרן בשולחנו הטהור שסותר דבריו שברוב המקומות (כמו לעניין שטרות, גיטין ועוד) פסק שסתם אדר הכוונה לאדר ראשון  ובאו"ח סימן תקס"ח סעיף ז' אמר שאת יום השנה יש לעשות באדר ב' (ונראה שסובר שהוא העיקר). והסוגיא עוד ארוכה ויש לה השלכות לעוד נושאים הלכתיים כגון: מתי לחגוג בר מצווה לילד שנולד באדר בשנה פשוטה.

רב העיר, הרב שלום לוי שליט"א

 

פרשת שבוע

בפרשתנו נאמר: "אדם כי יקריב מכם קרבן לה'". חלק ממצוות התורה מוגדרות כ-"חוקים", מצוות שאין ידוע טעמן, ואף על פי כן, עם ישראל מקיימים דווקא מצוות אלו באהבה ובחיבה יתירה, ביודעם שכל מה שמצווה הקדוש ברוך הוא יש בו טעמים וסודות נפלאים. מהמיוחדות שבהן היו הקורבנות, שקדושתם הייתה עצומה ומעלתם הייתה יתירה מכל מצוות התורה. ואף על פי כן ראינו שיש כמה טעמים להקרבת הקורבנות.

הרמב"ן מבאר שהמקריב בהמה לקרבן צריך לחשוב ולהרגיש שכל הנעשה בבהמה זו נעשה בו בעצמו. הוא עכשיו נשחט, ואת חלבו ודמו מקריבים על גבי המזבח לפני בורא עולם, ועל ידי מחשבה זו מתכפר לו חטאו. הקרבנות היו גם ביטוי של אהבה בין האדם לבוראו, כמו שנותן פרחים לאוהבו, לא מפני שהשני זקוק בפרחים, אלא כביטוי של אהבה, כך הקרבן היה מראה על רצון האדם והשתוקקותו להתקרב לבורא עולם. אין ספק כי בזמן הזה, שאין לנו את בית המקדש, הרי שזה חלל גדול ועצום החסר להשלמתו הרוחנית של עם ישראל. ובזמננו, כשאין בית המקדש קיים, רק התורה משלימה טיפה מן החלל הגדול והעצום הזה. התורה שהוריד משה רבנו ע"ה מן השמים אל הר סיני. האיש אשר מסר נפשו על קדושת עם ישראל. הענו מכל האדם, שביום ראשון תחול יום הולדתו ויום פטירתו של גדול הנביאים. משה רבנו ע"ה היה הנביא הגדול ביותר מכל נביאי ישראל, כמו שמעיד עליו הפסוק "לא קם בישראל כמשה עוד נביא ומביט את תמונתו". משה רבנו היה הענו מכל האדם. כמו שמעיד על כך בורא עולם בכבודו "והאיש משה ענו מכל האדם אשר על פני האדמה". בספרים כתוב, כי יום זה הוא יום סגולה לעם ישראל. כמו שראינו במגילה, שהמן רצה להשמיד את היהודים בז' באדר, כיוון שהוא ידע שביום זה נפטר משה רבנו, ומזלם ירוד, אך לא ידע המן הרשע, כי ביום זה גם נולד משה רבנו ע"ה, ומזלו של עם ישראל גבר.

ויהי רצון שזכותו של משה רבנו ע"ה תגן על עם ישראל שלא תשכח תורתו ויעסקו בה תמיד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד ה' באהבה.

שלום בר יוחאי חיים.

 

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad