היום ה-31 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

צמחונות וטבעונית, מציאות כשרה?

עולם ההלכה מפרט לנו אילו סוגי בשר ודגים ניתן לאכול, מזהיר אותנו לשתות רק חלב שנחלב מחיה כשרה ועל ידי יהודי, ולעיתים אף נראה כי הוא מעודד אכילת בשר, במיוחד ברגעים מאושרים. אך אם נחפור עמוק בעולם היהדות לאורך הדורות, נגלה כי לא בטוח שטבעונות היא המלצה כל כך גרועה. לפחות לא בתקופת בבריאת העולם, ואף אחרי ביאת המשיח.

 

מה אכל האדם הראשון?

הטבעונות יכולה להישען על שני יסודות חשובים ביהדות, ההתנזרות מהמתירנות בעולם הזה (שכן בשר ושאר מאכלים שמנים הם סוג של תאווה) ועניין הבריאות, כפי שכתוב "ונשמרתם לנפשותיכם מאוד, וכידוע בשר, מוצרי חלב (בעיקר המלאים כולסטרול) הם לא בדיוק שיא הבריאות. ראיה לכך ניתן למצוא בכתבי הרמב"ן בספר תורת האדם שאמר 'האדם מקבל את הטבע של מה שהוא אוכל, והרוצה להתרחק מהבהמיות ימעט באכילת הבהמה'.

עוד בתורה, בספר בראשית נכתב: "ויאמר השם, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני האדמה ואת כל העץ אשר על פני כל הארץ…", וגם: "לכם יהיה לאכלה ולכל חית הארץ…". בפשטות (וגם לפי רש"י), נראה שאנו והחיות אמורים לאכול מהצומח, ולא לאכול אחד את השני, כפי שכתב רבי יהודה: "אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה, דכתיב 'לכם יהיה לאכלה ולכל חית הארץ' ולא חית הארץ לכם".

לכאורה, לא רק האכילה הינה דבר בעייתי, אלא גם התעללות ושימוש אחר בבעלי החיים, כפי שכתב הרב קוק כשהתייחס גם לשאר השימושים בתוצרת בעלי החיים וכתב: "השימוש בדברים שהם קנייניו הטבעיים של בעלי החיים, אפילו בשעה שאין האדם נוטל את חייו מן העולם, כחלב הבהמה הנחלבת, וצמרה של הנגזזת, נחשב כפגיעה במוסר". אגב, גם היום יש דמויות תורניות כמו הרב שאר ישוב הכהן (רבה הקודם של חיפה) שאימצו את השיטה הטבעונית.

 

אז מה עושים?

ידוע כי אלוקים אסר על האדם הראשון לאכול בשר, והסביר את זה רבי יוסף אלבו בספר העיקרים: "מלבד מה שיש בהריגת בעלי חיים אכזריות חמה, ושטף אף, ולימוד תכונה רעה אל האדם לשפוך דם חינם, עוד יוליד אכילת בשר קצת הבעלי חיים עובי ועכירות ואטימות בנפש…. ובעבור זה, אף על פי שבשר קצת הבעלי חיים מזון טוב ונאות אל האדם, רצה השם להסיר ממנו הטוב המועט הזה שיש באכילת הבשר, בעבור הרע וההיזק המרובה שאפשר שימשך מזה אליו. ולזה אסר אכילת הבעלי חיים לאדם". עם זאת, לאחר המבול התיר הקב"ה לאכול בשר, וזאת כדי להפרישם מהדעה החולה כי אסור לאדם להרוג בעלי חיים, מכיוון שאין הבדל בינו לבינם. הרמב"ן והאור החיים טוענים כי מותר לאכול בשר מאז המבול מכיוון שכל בעלי החיים ניצלו על ידי צדקתו של נוח, אך הזכירו כי בעלי החיים שהתורה אסרה (הלא כשרים) מולידים בנפש האדם תכונות רעות. לעומת זאת, בעלי החיים שהותרו לאכילה, ובאופן שהוכנו למאכל על פי דיני הכשרות, אין בהם כל חשש כזה".

הרב חגי לונדין ממכון מאיר מסביר: "התורה מתירה טבעונות ובמובן מסוים גם רואה זאת כאידיאל עתידי. למשל, ישנו מדרש במסכת סנהדרין נט, ב שבו נאמר 'שאדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה'. הכוונה כמובן יותר מעדות היסטורית לרעיון רוחני: שבמצב האידיאלי והמקורי של האנושות לא אכלנו בשר. אכילת בשר הותרה בדיעבד רק ל'בני נח' אחר המבול".

עם זאת, הוא מסביר כי המציאות שונה כיום. "ישנן מצוות כדוגמת הקרבת קורבנות בבית המקדש שהן סביב בשר, וכן מנהגים שונים שהם לא חובה כדוגמת אכילת בשר בשבת ובחגים ('דברי חכמים: 'אין שמחה אלא בבשר ויין").

הדמות הרבנית המרכזית שהתייחסה לנושא הזה הוא הרב אברהם יצחק הכהן קוק שחי לפני כמאה שנה וכתב מאמר הידוע בשמו 'חזון הצמחונות והשלום', בו הוא אכן משרטט כיוון אידאלי-עתידי של התנזרות מאכילת בשר, יחד עם זאת הוא טוען שהתורה איננה מעודדת כיום באופן ציבורי-תרבותי, להבדיל מאדם פרטי, צמחונות וטבעונות מפני שהאנושות אינה בשלה לכך עדיין. לשיטתו, בתוך דיני הכשרות היהודים 'הוטמנו רמזים' שתפקידם להציף למודעות, גם בזמן אכילת בשר, את אי-המוסריות המובנית שקיימת בנטילת חייהם של בעלי חיים, כדוגמת כיסוי דם העוף אחרי שחיטתו (אקט המבט בושה) הפרדה בין בשר וחלב (סוג של ריסון בין 'רצח' של בעלי חיים ו'גזל' רכושם). וכך בתהליך איטי האנושות תתרומם למצב מוסרי של צמחונות ובמובן מסוים גם טבעונות (לשיטתו, ייתכן שבעתיד הרחוק הקורבנות בבית המקדש יהיו רק מן הצומח ולא מן החי).

הרב רפאל סבתי שליט"א נשאל בנושא הזה ואמר: "היהדות אינה מטיפה לסגפנות והתנזרות ואפילו התעניות שתיקנו לנו חכמי ישראל אינם במטרה לענות את גופינו (שאנו אמורים לשמור על בריאותו ושלמותו), אלא כדי לתקן וללמוד מוסר על מעשינו הלא טובים. אדם שהיין מזיקו לא יעשה קידוש בשבת, מי שאסור לו לאכול גלוטן וקמחים  פטור מלאכול מצה בפסח, אבל לצערנו אנו רואים שהצמחונות והטבעונות הפכו להיות דת שלא מועילה כלום לבריאותו של האדם. אפשר לאכול הכל במינון נכון ולעשות פעילות גופנית, ולבקש מבורא עולם לשמור על בריאותינו".

נמצא עגיל זהב במתחם ביג ליד חנות סלקט. יינתן לפי סימנים לפרטים. 0544454986 שירה.

 

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad