היום ה-30 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

רבי מאיר בעל הנס

. על פי מקור במסכת גיטין היה רבי מאיר צאצא של נירון קיסר שהתגייר. בהתאם לכך, מקור אחר טוען כי שמו המקורי היה נהוראי.

2. שמו מאיר היות ש'האיר עיני חכמים בהלכה'. אשתו ברוריה, בתו של רבי חנינא בן תרדיון, נחשבת לאישה חכמה ובקיאה בתורה.

3. רבו המובהק היה רבי עקיבא, כן מוזכר גם אלישע בן אבויה (המכונה ה"אחר"), התנא שיצא לתרבות רעה. על כך אומרת הגמרא (מסכת חגיגה ט"ו, עמ' ב): "רבי מאיר, רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק". כלומר, למד ממנו רק את הדברים הטובים. רבי מאיר מוזכר בין חמשת התלמידים שנותרו לרבי עקיבא אחרי מות 24,000 התלמידים. הוא הוסמך לרב במסירות נפשו של רבי יהודה בן בבא בתנאים מחתרתיים באזור שבין אושא לשפרעם (כיום צומת סומך).

4. לכלכלתו עסק רבי מאיר בלבלרות. הוא כתב ספרי תורה ומגילות. כדי לשפר את כתיבתו ולהעניק לה יופי וחן ערבב סוגים שונים של דיו סממנים (צמחים). היה בעל זיכרון מיוחד וגילה בקיאות בכל ספרי הקודש. מסופר כי פעם נקלע למקום ללא ספרי קודש וכתב את כל מגילת אסתר מהזיכרון בלבד.

5. רבי מאיר אמנם נחשב למחמיר בעמדתו ההלכתית, אך גישתו כלפי עמדות וקולות אחרים, שאינם מהעולם הרבני, הינה סובלנית וקשובה. הוא ניהל שיחות עם פילוסופים, ומוזכר כי היה ממשיל משלים, ז'אנר מוכר בעולם ההגות הרומאי. הוא מוזכר גם כמי שנשלח לנהל שיחות עם הרומאים ברומי.

6. רבי מאיר, על אף שהיה ממחבבי וממדגישי קדושתה של ארץ ישראל, וקדושתו של מי ששוכן בה, נאלץ ככל הנראה לגלות לבבל ולהיקבר שם, אך ביקש להניח את ארונו על חוף הים, כדי שילחכו גלי ימה של ארץ ישראל את ארונו. על־פי מסורת אחרת, הוא נטמן בקבר רבי מאיר בעל-הנס שבטבריה.

7. במהלך הדורות הוצמד לשמו הכינוי רבי מאיר בעל הנס. הכינוי "בעל הנס" הוא כינוי כללי בתלמוד למי שנעשה לו נס, אולם בתודעת היהודים לאורך הדורות הפך הכינוי "בעל הנס" להיות חלק בלתי נפרד משמו של רבי מאיר. בתלמוד מסופר על מספר ניסים שנעשו לו. ביניהם, חיילים רומאים שרדפו אחריו הוכו בסנוורים. פעם אחרת הבטיח לסוהר ששחרר את גיסתו מבית בושת, שבו הוחזקה על ידי הרומאים כעונש, שיינצל אם יאמר "אלהא דמאיר ענני", והבטחתו התקיימה.

8. בשל סיפורים אלו התפתחה אמונה בעם כי רבי מאיר הבטיח ישועות לכל מי שינדב צדקה לעילוי נשמתו לעניי ארץ ישראל. על כן, ישנם רבים שהולכים להתפלל בציונו, ותורמים כסף לצדקה. לפי המנהג, בשעת נתינת הצדקה אומרים "אלקא דמאיר עננו" פעם אחת או שלש פעמים.

9. בכל שנה, ביום י"ד באייר (יום פטירתו), עולים עשרות אלפים לקברו שבטבריה (יום רביעי הקרוב!).

10. ולסיום, סיפור ידוע ומפורסם: גם בתו של ר' חנינא, נענשה באופן נורא. הרומאים כלאו אותה כפרוצה, בבית בושת. למרות הכל, הרוח היהודית לא נשברה. רק עם הכרה דתית כל כך עמוקה, יכול היה לנצח ולהתגבר על ייסורים כאלה.
כדי לנסות ולהציל את השבויה, התחפש ר' מאיר לבליין גוי, ונכנס לבית הבושת. הוא השתומם לגלות, את עוז רוחה של הנערה. למרות המצב הקשה שהייתה בו, הצליחה לשמור על טהרתה. כל אדם שביקש להיות עמה, דחתה אותו בתירוצים שונים. ר' מאיר ניסה לשחד את השומר, אך הוא פחד מעונש אם הדבר יתגלה. ר' מאיר הבטיח לו שאם חייו יהיו בסכנה, יאמר "אלקא דמאיר ענני" (אלוקי מאיר, ענני), וה' יושיע אותו. כדי להוכיח זאת, נכנס ר' מאיר למכלאה של כלבים אכזריים, ששמרו מסביב לכלא. כשרצו להתנפל עליו ולהרגו, קרא: "אלקא דמאיר עני", ומיד הכלבים עזבו אותו. השומר האמין, ושחרר את הבחורה. כשנתגלה הדבר, נידון השומר למות. כל פעם כשרצו לתלות אותו, הוא קרא "אלקא דמאיר ענני", וחבל התליה נקרע. גם את ר' מאיר עצמו רצו הרומאים להרוג, ושוב ניצול בעזרת ניסים מיוחדים.

המהרש"א מסביר, שהמשפט "אלקא דמאיר ענני", אינו מזכיר רק את זכותו של ר' מאיר. הנס קרה גם בזכות ר' חנינא, וצדקת הנערה. אמנם "מאיר" משמש בעברית גם למילה "אור", וכוונת המשפט לומר: האלוקים המאיר לנו תמיד בחשכת הגלות והצרות, הוא יעננו גם כעת.

 

 

אחרי מות-קדושים

בפרשת אחרי מות נאמר:  "ושמרתם את חקי ואת משפטי.. וחי בהם". התורה והמצוות ניתנו לנו כדי לזכות בחיי נצח, אולם גם בכדי לזכות בטוב בעולם הזה. אחד מגדולי הדור הקודמים ביקש לפני פטירתו לחיות עוד שעה אחת בעולם הזה והוא אמר שבגמול זה הוא מוכן לוותר על כל חיי העולם הבא שלו. כמובן אין הכוונה בהנאות העולם הזה, בדברים של חומריות, מכוניות, וילה, טיולים וכו', אלא הכוונה היא, שאדם המקיים מצוות ולומד תורה יכול להרגיש מתיקות והנאה מכך,וזאת למדנו מפרשתנו שהרי כתוב בה "וחי בהם".

מעשה נפלא סיפר הרב שבדרון זצ"ל: מעשה בגביר עשיר שהיה חרד לדבר ה' וירא שמים, אך לצערו בנו לא הלך בדרכו, הוא התעניין ב"השכלה" שהתפרסמה בזמנם ואף היה מֵקל במצוות בסתר. בנו של הגביר, שידע שהדבר למורת רוחו של אביו, חשש לריב עמו מאחר והלה פרנס אותו ביד רחבה, ולכן העמיד פני צדיק כששהה בחברת אביו. אך מאחורי גבו התנהג ככל העולה על רוחו. אולם האב, שפיקח היה, ידע את גודל צביעות בנו. המתין האב להזדמנות שבה יוכל להעמיד את בנו במקום, ואכן הזדמנות זו לא איחרה לבוא. ביום בהיר הגיע הבן לפני אביו. ביקש הוא ממנו להשתלם במדעים. "אני מוכן, אך בקשה לי אליך: מידי בוקר תקפיד על הנחת תפילין. שלא יעבור עליך שום יום ללא מצוות תפילין"-ביקש האב. "הסר דאגה מלבך. הנני מבטיחך שמדי יום אקפיד על מצווה זו". שלח הבן מברק לאביו: "לאבא היקר, מה שלומך?" וכו' וכו' והוסיף הערה חשובה בסוף המברק: "לא נותר לי כסף, אבקש שתשלח לי מעט דמי כיס". קיבל האב את המברק, קראו ושלח מיד לבנו מברק תשובה: "תתפלל אל ה' והוא ייתן לך כסף". הבן שקיבל את המברק נתמלא חרון, אך לא היה באפשרותו לעשות מאומה, ועל כן המתין מספר ימים וחזר ושלח מברק לאביו וכך כתב: "התפללתי ולא נושעתי, אנא מהר ושלח לי כסף" והאב בשלו, שולח מברק: "תתחזק בתפילה וה' יושיעך". חיכה הבן עוד מספר ימים, אך כאשר הגיע למצב שלא הייתה לו אפשרות לממן את לימודיו, קם וחזר לביתו. מיד כשפגש את אביו שאלו: "אבא, וכי לא אכפת לך ממני?" ענה לו האב: "יקירי, האם שמעת לעצתי והנחת תפילין?" והבן עונה: "כן התפללתי והתפללתי, והנחתי תפילין, ושום דבר לא עזר". לקח האב את נרתיק התפילין של בנו, פתח אותו לנגד עיניו, והנה לתדהמת הבן רואה הוא אל מול עיניו צרור מזומנים אשר יכול להספיק לכל צרכיו בשפע. פנה האב לבנו ואמר: שטרות אלו מעידים עליך שלא התפללת. כעת אינך יכול לומר 'התפללתי' שהצרור מעיד על מעשיך כאלף עדים".    
ה"סלנג" המכונה היום: "עושה חיים", הוא בשליטת האדם.
ישנה אפשרות לקבל חיי נצח וישנה אפשרות לקבל חיי שעה- העשייה תלויה בנו.

 

פהשקווילים

 

–        דרושים: מקרר מכונת כביסה, תנור, סלון, מיטות, שידה לתינוק וכל ריהוט וציוד לבית, האם חד הורית + שני ילדים בהם תינוק בן 4 חודשים נכנסים לבית של עמידר ומתחילים מאפס כל המעוניינים להתקשר לפלא: 0526750012 תמר (מסייעת למשפחה(

 

טיול לקברי צדיקים

אחרי ל"ג בעומר, יום שלישי ה-30.4, כ' אייר, יתקיים טיול לקברי צדיקים חוני המעגל, שמעיה ואבטליון, רשב"י, רבי מאיר בעל הנס, ועוד מקומות קדושים בטבריה.

יציאה מהעיר בשעה 08:00 ברסקו פרטים והרשמה: 052-9593304 04-6943193 (מיכאל ביטון) או ב: 052-4805886

 

 

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad