היום ה-25 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

8 דברים שלא ידעתם על 10 המכות

האם בני ישראל אכלו מצות 40 שנה במדבר? מקור: התוספות, אבן עזרא

אנחנו יודעים שביציאת מצרים אכלו בני ישראל מצות, כיוון שבצקם לא הספיק לתפוח. אבל האם הם אכלו אותן במשך 40 שנות הנדודים במדבר, או בחג הפסח?

התוספות כתבו במסכת קידושין, דף לח, בשם הירושלמי, שבני ישראל לא אכלו מצות כשהיו במדבר עצמו. גם האבן עזרא כתב שלא היה להם כלל לחם בשנות הנדודים במדבר, וזו לשונו: "ולא צווה לשמור חג הפסח עתה במצרים, גם לא במדבר, כי אין להם לחם".

 

האם הצפרדעים היו למעשה תנינים? מקור: רבינו בחיי

בפירושי הראשונים יש דעות שונות על סוג הצפרדעים במכת צפרדע. לדעת רבינו בחיי, בפירושו לפרשת בא, הצפרדעים היו למעשה תנינים ("קראקאדיל", כלשונו, בהתאם לביטוי באותה תקופה). וכך הוא כתב: "נשאר שם עד היום שרץ המים הנקרא אלתמס"ח (קראקאדיל), ושם מתגדל… ואין שולטים בגופו חנית וחצים, אלא אם יכוונו לתקוע בבטנו".

 

בכורי מצרים מתו מקול הרעמים מקור: פירוש הרוקח על התורה

על פי הרמוז בפסוק שבתהלים, "ברקים למטר עשה מוצא רוח מאוצרותיו, שהכה בכורי מצרים" (פרק קל"ה), מפרש הרוקח שבמכת בכורות שלח הקב"ה רעמים וברקים, ועל ידי אותם קולות חזקים ועצומים מתו דווקא הבכורים, באופן נסי ומפליא

 

לילה כיום יאיר: בליל מכת בכורות היה אור מקור: הזוהר

באותו לילה שבו מתו כל בכורי מצרים, הקב"ה האיר את הלילה באור היום, כדי שיוכלו כל בני ישראל, וגם המצרים, לראות את הנס הגדול שנעשה. והדבר רמוז במילים "לילה כיום יאיר" מתוך תהילים קל"ט

 

ים סוף לא נקרע בבת אחת מקור: רבינו בחיי

בשעת קריעת ים סוף, לא נקרע הים בפני בני ישראל בפעם אחת, במין שביל ארוך מתחילת הים ועד סופו, אלא מעט מעט, וככל שבני ישראל התקדמו, הים נס מפניהם. על כך כתב דוד המלך בתהלים "הים ראה וינוס". הרעיון היה להביא את העם לניסיון ולהתחזקות, כך שיראו שהים לא נסוג בבת אחת, אלא לפי קצב התקדמותם.

 

פרעה לא מת בקריעת ים סוף, אלא הפך למלך נינווה

מקור: פרקי דרבי אליעזר

הקב"ה גרם לפרעה להינצל מבין מתי מצרים שטבעו בים, ולאחר מכן הלך פרעה והפך למלך נינווה. וכך נאמר בפרקי דרבי אליעזר: "והיו אנשי נינווה כותבים כתבי עמל (שטרות מזויפים) וגוזלים איש לרעהו, ועשו מעשי זימה… וכששלח הקב"ה ליונה להינבא עליה להחריבה, שמע פרעה ועמד מכיסאו וקרע את בגדיו, וילבש שק ואפר, והכריז בכל עמו שיצומו כל עמו שלושת ימים".

 

אשת פרעה עסקה בכשפים מקור: פירוש רבינו חיים פלטיאל

רבינו חיים פלטיאל כתב על הפסוק "ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים", שהמילה "גם" היא לרבות אשתו, "שהייתה שקולה כנגד כל המכשפים". ואם לוקחים בחשבון שארץ מצרים היא "ארץ המכשפים", כפי שכתוב במסכת קידושין, "עשרה קבים כשפים ירדו לעולם, תשעה נטלה מצרים", משתמע שאשת פרעה היתה משולה כנגד כל מכשפי, פעלולני ולהטוטני ארץ מצרים.

 

יעקב אבינו עלה מקברו כדי לראות את גאולת מצרים מקור: הזוהר

בזוהר, פרשת בשלח, נכתב שהקב"ה העלה את יעקב אבינו מקברו, כדי לראות כיצד נגאלים בניו וצאצאיו מארץ מצרים. יש אומרים שלא רק יעקב עלה, אלא גם אברהם ויצחק עלו מקברם. זה למעשה פירוש הזוהר על הפסוק "וירא ישראל את היד הגדולה", דווקא יעקב, ששמו הנוסף היה ישראל.

באותו הקשר, אגב, ניתן לספר שהזוהר אומר דבר דומה נוסף (בפרשת פנחס) על חתונות ואירועים משפחתיים, שבהם הקב"ה עוקר את ההורים שנפטרו מגן עדן, ומביא אותם לחזות בשמחת צאצאיהם. לכן, בפעם הבאה שאתם נמצאים בחופה או בר מצווה, דעו שנשמות קרובי המשפחה שהלכו לעולמם נמצאות אתכם.

 

 

המיסיונרים חוזרים להפיץ חומרים מסוכנים בקריית שמונה

אחרי תקופה ארוכה של שקט, חזרו המיסיונרים להפיץ חומרי מיסיון ברחבי והעיר. בשיטתם החדשה הם מניחים דפים "תמימים" ליד הבתים עם פסוקים וציטוטים כדי למשוך את לב הקוראים, ולהימשך אחר השקרים שלהם.

רבני העיר חוזרים ומזהירים שוב ושוב מפני המיסיונרים ומבקשים למגר (בצורה חוקית) את התופעה הפסולה והמסוכנת באופן המידי.

 

 

 

פהשקווילים

טיול לנתיבות

טיולי לנתיבות יתקיים ביום רביעי, ה-28 בינואר ח' בשבט 07:00 יציאה. בין היתר ביקור בקבר הבבא סאלי, וביקור אצל הרב שלום אפרגן. לפרטים, מיכאל: 052-9593304

 

שחרית ב"שערי שמים"

מידי יום מתקיימת תפילת שחרית בשעה 06:30 בבית הכנסת שערי שמיים, הציבור מוזמן.

 

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad